3 วิ ธีจอ ดรถถอยเข้าซอง เข้าใจง่าย มือใหม่ก็ทำได้

การถอยรถเข้าซองเป็นสิ่งที่ย ากสำหรับมือใหม่ พึ่งหัดขับรถ แต่วันเราจะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้วิธีการถอยหลังเข้าซองแบบง่ายๆ สามารถทำได้เหมือนคน มีประสบการณ์ขับรถมาหล า ยปี กับบทความ 3 วิ ธีจอ ดรถถอยเข้าซอง เข้าใจง่าย มือใหม่ก็ทำได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถจอ ดรถได้อย่ างสบายๆ ไม่ขวางทางคนอื่นๆ

สำหรับคนขับรถมือใหม่ เชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่ า นการถอยรถเข้าซองในตอนสอบใบขับขี่กัน มาแล้ว ซึ่งบางคนก็อาจตื่นเต้นเกินจนทำไม่ได้ โดยรถเก๋งจะสามารถมองเห็นทางด้านหลังได้ดีกว่า จะจอ ดง่ายกว่ารถกระบะคันใหญ่

แต่ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเป็นสำคัญ การถอยรถเข้าซองนั้น มีเทคนิคง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอนก็สามารถทำได้แล้ว เพียงฝึกฝนแค่ไม่กี่ครั้ง เมื่อเข้าใจหลักการก็จะสามารถถอยได้ง่ายและมั่นใจมากขึ้นโดยขั้นตอนที่นำมาฝากกันในวันนี้ฃ

1 ให้ดูต ามภาพ รถสีเหลืองแทนตัวเราให้จอ ดขนานกับรถด้านหน้าก่อน จากนั้นหันพวงมาลัยไปทางขวาสุด

2 ค่อยๆถอยรถช้าๆ โดยรถจะค่อยๆเบนหน้าไปทางด้านซ้ายแล้วถอยเข้าไปตรงกลางระหว่างรถคันสีฟ้าและสีแดง

3 จากนั้นให้มองกระจกมองข้าง จนกว่าจะเริ่มเห็นป้ายทะเบียนรถของรถคันหลัง แสดงว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมหมุนพวงมาลัยไปอีกทางซ้ายจนสุด แล้วค่อยๆถอยเข้าซอง เพียงรถของเราเริ่มเอียงเป็น มุม 45 องศา ก็จะสามารถเข้าไปจอ ดในซองด้านข้างได้อ ย่ า งพอ ดี

สิ่งสำคัญในการขับรถ

1 หากต้องการกลับรถ ให้มองถนนให้ทั่วว่าไม่มีรถมาจากทางทิศไหนแน่นอนแล้วจึงชะลอเลี้ยว ตีวง โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งแรงนัก ค่อยๆออ กตัวช้าๆและวิ่งไปทางตรงโดยระมัดระวังรถจากด้านหลังและด้านข้าง

2 ทุกครั้งที่จะเปลี่ยนเลนจากเลนซ้ายไปเลนขวา หรือจะแซง ให้เราเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเป็นการส่ งสัญญาณทุกครั้ง และชะลอความเร็วของรถลง เพื่อง่ายต่อ การเปลี่ยนเลน และต้องตัดสินใจให้เด็ดข า ด ไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไป

3 การจอ ดเทียบเส้นทางเท้า ให้ล้อหน้าเหยียบเส้นสีขาวแล้วจึงหมุนพวงมาลัยกลับ แล้วจึงขยับเดินหน้า ถอยหลังให้เข้าที่ ใช้กระจกหลังเพื่อมองว่าพอ ดีหรือยัง แล้วจัดพวงมาลัยให้ล้อคืน มาตรงกลาง

การขับรถนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และมีสติทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัย เพราะการข า ดสติเพียงนิดเดียวอาจทำให้เกิดอุ บั ติเ ห ตุ ร้ า ย แ ร งทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นได้

ที่มา krustory