3 วิ ธีดัดนิสัยคนชอบเอาชนะ โดยที่อยู่เฉย ทำตัวสวย ไม่ต้องร้ า ยกลับ

วันนี้เราจะพาคุณไปดัดนิสัยพวกที่ชอบเอาชนะ แบบฉบับที่นั่งสวยๆไม่ต้องตอบโต้กลับใดๆ กับบทความ 3 วิ ธีดัดนิสัยคนชอบเอาชนะ โดยที่อยู่เฉย ทำตัวสวย ไม่ต้องร้ า ยกลับ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ในสังคมที่ชอบแข่งขัน แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่ตลอ ดเวลา จะมีคนที่คอย อิ จ ฉ า และคิด ร้ า ย กับคนอื่นอยู่เสมอ คนเหล่านี้จะไม่ชอบเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเอง และพย าย ามทำทุกอย่ าง

เพื่อที่จะกลั่นแกล้งเราตลอ ดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ นิ น ท า หรือพูดให้ ร้ า ย เราให้คนอื่นฟัง ทำให้เรา เ สี ย ห า ย วันนี้เรามีวิธีเอาชนะ หากเราต้องเผชิญกับคนแบบนี้ โดยที่เราไม่ต้องตอบโต้กลับ

1 ควรลงมือทำบางอย่ าง เพื่อปกป้องตัวเองด้วย

เราไม่ได้บอ กให้คุณต้องไปตอบโต้กลับ แต่เราก็อย่ าไปยอมที่จะให้เขาถล่ม ย า พิ ษ ด้วยน้ำล า ยของเขาอยู่ฝ่ายเดียวจนได้ใจ คุณต้องปกป้องตัวเองโดยการสร้างเกาะป้องกันจิตใจ คิดบวกเข้าไว้ ไม่ให้ไป ทุ ก ข์ กับคนคิด ร้ า ย มีไหวพริบและฉลาดที่จะหลีกเลี่ยงจากคนแบบนี้

อย่ าทำการ ร้ า ย เพื่อตอบแทนการ ร้ า ย แต่จงอวยพรให้แก่เขา เพื่อที่เราได้รับพรด้วย การตอบโต้ที่ดีที่สุด คือ อยู่อย่ างมีความสุข ประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุด และให้อภั ยเขาเหล่านั้น

2 คนที่ อิ จ ฉ า คนอื่นตลอ ด มักจะไม่มีความสุขอยู่แล้ว

หล า ยคนคงได้ยินคำนี้บ่อย ที่ว่า ‘สวรรค์อยู่ในอ ก…น ร ก อยู่ในใจ’ การที่มีความรู้สึกไม่ชอบคนอื่นตลอ ดเวลา คนนั้นจะเป็นคนที่แบกรับความ

โ ก ร ธ ไว้ในใจตัวเองเสมอ และกล า ยเป็น ทุ ก ข์ ใจซะเอง ดังนั้นหากใครที่ไม่ชอบเรา เราก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย เพียงแค่อยู่เฉยๆ แล้วปล่อยเขาร้อนรนไปเอง

3 สิ่งสำคัญคือ อย่ าหลงกลเข้าไปอยู่แบบ ‘น ร ก ในใจ’ กับเขาด้วย

คุณต้องตั้งสมาธิ และจิตใจให้เข็มแข็ง อย่ าให้คนเหล่านี้มาทำให้คุณหงุดหงิดต าม เพราะถ้าคุณเป็นแบบนั้น มันก็จะเข้าทางเขา เพราะเขาอย ากเห็นคุณ ทุ ก ข์ ดังนั้นคุณควรจะทำตัวให้มีความสุขที่สุด นั่นเป็นการ แ ก้ แ ค้ น ที่ได้ผลดีที่สุด ที่จะตอบกลับคนคิดลบกับคุณ โดยที่คุณก็ไม่ต้องไปสร้าง ก ร ร ม กับเขาเพิ่มด้วย

ที่มา bitcoretech