3 วิ ธีดูคู่ชีวิต เขาคนนี้คือ คู่แท้ คู่บุญ หรือคู่ก ร ร ม

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้คนรักที่เป็นคู่แท้ คู่ก ร ร ม คู่บุญของเรา กับบทความ 3 วิ ธีดูคู่ชีวิต เขาคนนี้คือ คู่แท้ คู่บุญ หรือคู่ก ร ร ม ไปดูกันว่า คนที่เรากำลังคบอยู่เป็นคู่รักแบบไหน

1 คู่แท้

นั่นก็คือ คู่ที่คบกันแล้ว อยู่ดีมีความสุข ทำมาหากินช่วยกัน สร้างครอบครัวที่ดี ให้แก่กัน เมื่อเจอจะรู้สึกได้ว่าคือคนที่ใช่ มีความรู้สึกบางอย่ าง ที่ส่ งผ่าน มาในขณะที่ได้คบกัน เจอครั้งแรกก็รู้สึกคุ้นหน้า เหมือนเคยเจอมาก่อน หรือบางคน ได้เห็นกัน มาก่อนแล้วในฝัน และพอมีปัญหากัน จะมีฝ่ายหนึ่งยอมอ่อนข้อ ไปเอง เมื่อเจอคู่แท้ จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้น ช่วยกันในสิ่งต่างๆ เหมือน มีแรงผลักดัน

หล า ยคน สามารถเปลี่ยนชีวิต จากหน้ามือเป็นหลังมือได้ มาพบคู่แท้ ก็สามารถปรับปรุงตัว ยอมเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น คอยเป็นเบื้องหลังที่ดี ให้กันและกัน สามารถฝ่าฟั นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และคู่แท้นั้น เมื่อคบกันแล้ว จะมีการวางแผน อนาคตคู่กัน ถึงแม้ฝ่ายช ายหรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา หรือมีคนเข้ามาข้องเกี่ยว ก็ไม่สามารถจะแยกคู่ ของทั้งสองให้จากกันได้

2 คู่ก ร ร ม คู่เว ร

คือ ตรงข้ามกับคู่แท้เลยล่ะ เขาทั้งสองเกิดมาเจอ กัน เพื่ อทำ ล า ยกัน ใช้กร ร มให้แก่กัน บางคนจะเจอ คู่เว รคู่กร ร มชั่ วระยะเวลาหนึ่ง บางคนหล า ยเดือน บางคนเป็นปี ถ้าเคยทำกร ร มหนักไว้ ทีนี้ก็จะเจอคู่เว รคู่กร ร มไปชั่ วชีวิต อย่ างที่เลี่ ยงไม่ได้ เมื่อเจอ กันจะรู้สึกรัก และหลงมาก รักแบบที่ว่าคือ ถอนตัวไม่ขึ้น ตกอยู่ในภวังความรัก ความหลง ไม่ยอมรับรู้ความจริง ที่จะทำให้เจ็ บ ยอมถูกทำร้ า ย ยอมถูกส วมเขา ยอมถู กเหยี ย ดหย าม เมื่อเจอคู่เว รคู่กร ร มไม่ว่าจะเจอ หนักแค่ไหน

จะยังคงยอมรับจะทนได้เสมอ คือพร้อมให้อภั ยทุกอย่ าง เพียงอย่ าทิ้งกันไปก็พอ บางคนเปลี่ยนชีวิต จากที่เคยรุ่งเรือง ต้องมาจบ ทิ้งทุกอย่ างหมดตัวเป็นห นี้ จากที่เคยเป็นคนดีก็กล า ยเป็นคนไม่เอาไหน ไม่ฟังเหตุผล และใช้ชีวิตแบบประชด กิน เห ล้ าเส พ ย า ใช้ชีวิตอย่ างไม่สนอะไรเป็นเพราะคู่เว รคู่กร ร ม ที่เราได้เคยทำก ร รมสร้างกร ร มไว้ มันเลยทำให้ ช าตินี้ต้องมาเป็นฝ่ายรับกร ร มซึ่งก็ไม่เหมือนกันหรอ กนะ บางคนก็หนักบางคนก็ชั่ วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

พอหมดเว รหมดกร ร มจะจากกันไปเอง ความรู้สึกหลงจะค่อยๆ หมดไป ทีนี้ก็จะเริ่มเห็นความจริง ทางแก้เมื่อเจอคู่เว รคู่ก ร รม คือให้ยอมรับว่า เราได้เคยสร้างก ร รมไว้ จึงต้องมาเจอเช่นนี้ อโหสิต่อเจ้ากร ร มนายเว รเรื่องคู่ แล้วถ้าเคยกระทำกับใครไว้ ขอโหสิและจะไม่ทำกับใครคนไหนต่อไป ทำบุญทุกครั้ง พย าย ามอุทิศส่วนกุศล ให้เจ้าก ร รมนายเ วรเรื่องคู่ครอง ให้เขาข าดจากเราไปเอง โดยไม่รู้สึกเจ็ บป ว ดหรือเสี ยใจอะไรนัก

3 คู่บุญ

เขาจะเป็นคนที่เคยทำบุญ ร่วมกัน มาแต่ช าติก่อน เคยเป็นเพื่อน หรือเคยเป็นญาติกัน มาก่อน ทีนี้ได้มีโอกาสได้ไปทำบุญร่วมกัน ช่วงหนึ่ง แต่ไม่นาน มากนัก คู่บุญคือคนที่ เคยได้ร่วมบุญ เคยเป็นแฟนคบหากันสักพักหนึ่ง ที่ยังได้เจอคู่บุญอีก นั่นเพราะก่อนที่เรา จะเกิดมา ได้เคยเกิดมาแล้วหล า ยช าติ เคยคบหาดูใจ ได้ร่วมบุญกับคน มากมายมาก่อน จึงมีโอกาสได้เจอ กันอีก คนที่เป็นคู่บุญกัน เขาจะไม่ทำร้ า ยกัน รุน แ ร งเหมือนคู่ก ร รม พอได้คบหากับคู่บุญ พอหมดบุญไป จะมีเหตุให้ต้องเลิกจากกันไป

เช่น ต้องห่างกัน ห่างตัวต้องออ กไป ใช้ชีวิตของตัวเอง ห่างเรื่องงาน หรือความไม่ลงตัวกัน ทำให้ค่อยๆ ห่างกันไปจนกล า ยเป็นเพื่อนสนิท หรือ กล า ยเป็นคนรู้จักเท่านั้น ทำให้ได้เจอคนใหม่ มีชีวิตรักใหม่อีก คนที่เกิดมามีคู่บุญมากมายในทางโหร าศ าสตร์ ดูได้ว่า จะเจอเมื่อไหร่ ก็นับว่าเป็นเกณฑ์คู่เล็ก เป็นช่วงมีโอกาส ได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ชอบ ในปีหนึ่งนั้นจะมีโอกาสได้เจอคู่บุญ อยู่หล า ยสิบครั้งเชียวล่ะ

บางคนเดินสวนกัน แล้วรู้สึกดีอย่ างแปลกๆ ไม่ก็ได้คุยกันแป๊บเดียว ก็รู้สึกเข้ากันได้ดี และคู่บุญนั้น สามารถต่ อ ยอ ดให้กล า ยเป็นคู่แท้ได้ ด้วยการต่อบุญในช าตินี้ เมื่อคบกันถ้าไม่อย ากข าดจากกัน ให้หมั่นสร้างบุญร่วมกัน แล้วแต่ความสะดวกของทั้งสอง แต่อย่ าให้เกินสามเดือน ลองหาเวลาทำบุญร่วม ทำไปสักระยะหนึ่ง คู่บุญก็จะกล า ยเป็นคู่แท้ ที่จะครองคู่กันไป ยืนย าวนาน

ที่มา kapook999