3 วิ ธีบริการเงิน ของคนสมัยใหม่ มีกิน มีใช้มีเก็บ ชีวิตไม่ติดห นี้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การบริหารจัดการเงินของคนรุ่นใหม่ที่ทำแล้ว มีเงินเหลือเก็บ และพอใช้ตลอ ดทั้งเดือน กับบทความ 3 วิ ธีบริการเงิน ของคนสมัยใหม่ มีกิน มีใช้มีเก็บ ชีวิตไม่ติดห นี้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 ซื้ อของที่คุณภาพมิใช่ร า ค า

หล า ยคน ที่อาจจะติดหรืออาจจะติดนิสัยชอบซื้ อของแล้วดูที่ร า ค า จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อน ที่จะซื้ อนอ กจากจะดูที่ร า ค าแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ ฉะนั้นการที่จะซื้ อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพนั้นจะส่ งผลระยะย าว เราจะได้ใช้ของอย่ างคุ้มค่า และไม่ต้องเสียเงินซื้ อ บ่อย ๆ ไงไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะซื้ อของ บางครั้งของ ที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

2 ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐาน ในการออมเงิน ที่เชื่อว่าหล า ยคนรู้จักเป็นอย่ างดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้ว ให้เพื่อน ๆ นั้นใส่รายการ ต่าง ๆ ที่ได้ใช้ ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไง จะได้รู้ว่าอันไหน ที่เราจ่ายไปบ้างและจ่ายไปเท่าไหร่ เงินที่เป็นรายได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่ หลังจากนั้น ให้เรามา คำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่ เพราะเหล่านี้ จะส่ งผลดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

3 งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือ การใช้จ่ายที่เกินตัวไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าที่ซื้ อมาเพียงเพราะชอบ ที่ซื้ อมาแล้ว ก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย ๆ แต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ มีเหตุมีผลคิดไตร่ตรองให้ดี แรก ๆ อาจจะทำได้ย าก แต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชินถ้าทำได้ก็จะส่ งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้ เก็บออมได้ เพราะเหล่านี้ถือว่าเป็นรายจ่าย ที่มีความฟุ่มเฟือยมาก หากลดไปได้ คุณมีเงินเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้น

ที่มา m e o k a y n a, f a h h s a i