3 วิ ธีรับมือ กับคนชอบย้ายหลักหมุดเขตที่ดิน

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธ๊การแก้ไขปัญหาคนชอบย้านหลักหมุดเขตที่ดินกับบทความ 3 วิ ธีรับมือ กับคนชอบย้ายหลักหมุดเขตที่ดิน ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อไม่ให้หลักหมุดเขตที่ดินของเราสูญห า ย

หลักมุดที่ดิน คือ สิ่งที่บ่งบอ กอาณาเขตของที่ดินซึ่งที่เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าที่ดิน มีอาณาบริเวณถึงไหน ถ้าหากเกิดการเคลือนย้ายหรือโดนถอ ดออ กจากจุดเดิมก็จะทำให้เกิดปัญหากันของเจ้าของที่ดินที่มีเขตติดต่อ กันนั่นเองค่ะ

วิธีนี้ได้รับการเผยแพร่มาจากเพจอิแม่ข่อยหิวข้าว ได้นำไอเดียดีๆมาฝากกันไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ

1 เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำเหล็กเส้น มาเชื่อมเห็กต่อ กันในลักษณะกากบาทโดยให้พอ ดีกับหลักหมุดดังรูป

2 จากนั้นให้ทำการขุดห ลุ มบริเวณที่ปักหมุดแล้วนำหมุดปักลงในห ลุ ม โดยห ลุ มที่ขุดให้มีความใหญ่กว่าตัวหมุดเล็กน้อย

3 ขั้นตอนสุดท้ายให้ผสมปูนซีเมนต์เททับกลบลงไปแต่อย่ ากลบมิดหมุดให้เหลือด้านบนเพื่อให้แสดงตัวเลขของหมุดได้ชัดเจน

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ใครจะมาย้ายหมุด จะเอาค้อนทุบ เอาชะแลงมางัด หรือจะเอาช้างมาฉุดหมุดนี้ก็ไม่ห า ยไม่ขยับเขยื้อนแล้วค่ะ

ที่มา postnoname