3 วิ ธีเก็บออม ในยุคสมัยที่หล า ยคนอวดความร่ำร ว ย

เมื่อวันเวลาผ่านไป ทำให้คนรุ่นใหม่ทำงานหาเงินเพิ่มอวดความร่ำร ว ยของตัวเองให้เพื่อนๆ ไปรับรู้ แต่วันนี้เราจะอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การจัดการเงินให้มีเงินเหลือเก็บออม ก่อนที่จะไปอวดความร่ำร ว ยให้คนอื่นได้รับรู้ กับบทความ 3 วิ ธีเก็บออม ในยุคสมัยที่หล า ยคนอวดความร่ำร ว ย ไปดูกันว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองอย่ างไรบ้าง

1 ซื้ อของที่คุณภาพมิใช่ร า ค า

หล า ยคนที่อาจจะติด หรืออาจจะติดนิสัยชอบซื้ อของแล้วดูที่ร า ค า จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติกรร ม ของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้ อ นอ กจากจะดูที่ร า ค าแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ ฉะนั้น การที่จะซื้ อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพ นั้นจะส่ งผลระยะย าว เราจะได้ใช้ของอย่ างคุ้มค่า และไม่ต้องเสียเงินซื้ อบ่อยๆ ไง ไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะซื้ อของ บางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

2 ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐานในการออมเงิน ที่เชื่อว่า หล า ยคนรู้จักเป็นอย่ างดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้ว ให้เพื่อนๆ นั้นใส่รายการต่างๆ ที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไง จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้าง และจ่ายไปเท่าไหร่ เงินที่เป็นรายได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่ หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่ เพราะเหล่านี้ จะส่ งผลดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

3 งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือ การใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้าที่ซื้ อมา เพียงเพราะชอบ ที่ซื้ อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายๆ แต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ มีเหตุมีผล คิดไตร่ตรองให้ดี แรกๆ อาจจะทำได้ย าก แต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชิน ถ้าทำได้ก็จะส่ งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้ เก็บออมได้ เพราะเหล่านี้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือยมาก หากลดไปได้ คุณมีเงินเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ ลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้น

ที่มา postjung, verrysmilejung