3 สิ่งนี้ ที่ผู้หญิงสมัยนี้ควรแกล้งโ ง่ให้มากๆ

เมื่อทุกวันนี้ผ้หญิงก็ทำงานเก่ง ฉลาดได้ไม่แพ้ผู้ช าย แต่ก็ต้องมีบางครั้งที่ผู้หญิงที่สวย เก่ง ฉลาด ต้องแกล้งโ ง่บ้าง เพื่อที่จะให้คนรักหรือผู้ช ายที่กำลังเข้ามาจีบคุณนั้นต า ยใจบ้าง วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ 3 สิ่งนี้ ที่ผู้หญิงสมัยนี้ควรแกล้งโ ง่ให้มากๆ ไปดูกันว่าเรื่องอะไรบ้างที่ผู้หญิง สวยๆ จะต้องแกล้งโ ง่บ้าง

ไม่ว่าอะไร ที่มัน มากไป ก็ไม่ดี เช่น เงินทองมากไปก็อาจโด น คนโล ภปอ งร้ า ยเอาได้ หรือหากกินอาหาร มีประโยชน์มากไป สารอาหา รบางอย่ างที่เป็นประโยชน์ ก็อาจเปลี่ยนเป็นโทษได้ ดังเช่น 3 สิ่ง ต่อไปนี้ ที่มัน มากเกินไปแล้วมันแย่ และยังอันตร ายมากด้วยนะ

1 คาดหวัง กับคน มากไป

คนเราเกิดมาจะดำเนินชีวิตต่อไป ไร้ซึ่งความหวังได้อย่ างไร ต้องคำนึงไว้เสมอ ว่ายิ่งสูง ตกลงมายิ่งเจ็ บเท่านั้น ความผิดหวัง เกิดขึ้นได้ทุกวัน แต่หัวใจเราไม่สามารถรอง

รับบ าดแผ ลนั้น ได้ทุกวันหรอ ก บางสิ่งบางอย่ างเราควรต้องปล่อยให้เป็นไปต ามทางที่ควรจะเป็น ไม่จำเป็นต้องสร้างความคาดหวัง คิดซะว่ามันคือ หนทางที่จะช่วยทำให้เราเนี่ย ไม่ต้องเสี่ ยงเจ็ บตัว จากความคาดหวังนั้นซ้ำๆ แบบไม่ได้รับอะไรกลับมาดีกว่า เช่นนี้จะดีที่สุด

2 เพราะรัก เกินไป

เพราะรักทำให้ต าบ อ ด มองไม่เห็น แม้ตัวตนของตัวเอง ว่าเจ็ บไปกี่ครั้ง กี่หนแล้ว ทำร้ ายตัวเองมานานแค่ไหน ใช่อยู่ว่าความรักเป็นสิ่งดี ทำให้คนเรารู้ สึกถึงคุณค่าของชีวิตมาก

เราควรต้องเรียนรู้ ในความรักสักครั้ง แต่อย่ าได้มองข้า มความจริง ว่าคนที่เราควรมอบความรักให้ มากสุดคือตัวของเร าเอง เพราะเราไม่อาจ รู้ได้เลยว่า คนที่เรามอบความรักให้ไป จะย้อนกลับมาทำร้ ายเราไหม หากคิดจะเลือ กลงทุ นความรัก กับผู้ใดสักคน สิ่งที่ควรต้องตัดสิน ใจคือตัวเรา

3 เชื่อใจใครเกินไป

กับใครบางคนสิ่งที่มีค่ าเหนือ กว่าอะไรในโลก คือความไว้ใจนี่แหละ เพราะความไว้ใจนั้น กว่าจะมอบให้กันได้ ต้ องใช้เวลานานหล า ยปี เลยทีเดียว กว่าที่จะเชื่อใจใครได้นาน มาก ทว่าบ่อยครั้ง เราก็มักจะต้องสู ญเสี ยความไว้ใจ

ที่มอบให้คนอื่นไป เพียงเสี้ยววินาทีเดียว จากการหั กหลังซึ่งคนที่เจ็ บปว ดไม่ใช่ใคร มันคือเรา ผู้ที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอ งไง ผู้คือเจ้าของความไว้ใจนั้น

ที่มา san-sabai