3 หลักคิดของคนร ว ย ที่ทำให้ชีวิตร่ำร ว ย มั่นคง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักคิดของคนร ว ย ที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ กับบทความ 3 หลักคิดของคนร ว ย ที่ทำให้ชีวิตร่ำร ว ย มั่นคง ไปดูกันว่าคนร ว ยคิดอย่ างไร ชีวิตเขาถึงร ว ย

ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวลิขิต ให้เราประสบความสำเร็จ ทางด้านการเ งินนั้น ก็คือวิธีคิดที่แตกต่างกัน เรื่องเงิ นทอง หรืออาจจะจริงหนอลองคิดกันดู สมมุติแล้วกัน ทำงาน มีเงิ นเก็บ เดือนละ 10,000 บาท 1 ปี 120,000 แล้วเ งินล้านบาทล่ะ เราต้องใช้เวลาเก็บถึง 10 ปี เลยหรือไม่เบื่อเป็น มนุษย์เงิ นเดือนกันบ้างเหรอไงครับ

วิธีเดียวที่จะช่วยให้เราร ว ยขึ้นได้ ก็คือต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด และทัศนคติของเราเสียใหม่เพราะความคิดเดิมๆ เป็นอุปสรรคต่อความร่ำร ว ยครับ

1 คนร ว ยกล้าพูด

กล้าขา ยกล้านำเสนอ คนร ว ยจะกล้าข ายกล้านำเสนอ สิ่งที่สร้างประโยชน์ หรือสร้างคุณค่าให้ผู้อื่น ‘ผู้ซื้ อ’ จะซื้ อหรือไม่เป็นอีกเรื่อง?

2 คนร ว ยโครตขยัน!

และมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจน พื้นฐานของคนสำเร็จต้องขยันทุกคน แต่ขยันอย่ างมีเป้าหมาย และรู้ว่าขยันไปเพื่ออะไร

3 คนร ว ยชอบคิด

ชอบหาไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอ ทำให้สามารถ สร้างช่องทางของรายได้ มากกว่าคนธรรมดาทั่วไป

หลักคิดคนหาเงิ นเก่งเขาคิดกันยังไง

1 ให้เก็บเงิ นเพื่อซื้ อสินท รั พ ย์ที่สร้างเ งิน

คนหาเงิ นเก่ง ย่อมมีวันนึง ที่ไม่เก่งต้องสร้างทางเลือ ก โดยการทยอยซื้ อ สินท รั พ ย์ ที่สร้างเ งินให้เราตลอ ดไป เช่น หุ้นปันผล

2 หาเงิ นเป็นทักษะเหมือนกีฬา

ไม่มีนักกีฬามืออาชีพคนไหน ที่มาเริ่มฝึกตอนโต การฝึกทักษะการหาเงิ น ยิ่งเด็กยิ่งได้เปรียบ

3 คนจะจ่ายเงิ นเมื่อเราแก้ปัญหาให้เขา ทุกปัญหามีเงิ นซ่อนอยู่ตั้งใจดูแล้วจะเห็น

4 ทำเรื่องย ากให้มันง่าย

คนจะยอมจ่ายเ งิน ถ้าเราทำเรื่องย ากให้มันง่าย ธุรกิจให้ความรู้ ออนไลน์ทั้งหมด ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ คือทำเรื่องย ากให้ง่าย…ง่ายสุดก็ข ายดีสุด

5 ทำเรื่องที่คนอื่นไม่อย ากทำ

ทำความสะอาดเก็บขยะ การจัดระเบียบ วางระบบงานสร้างคน ยอมจ่ายเงิ นให้สิ่งที่เขาไม่อย ากทำเองเสมอ

6 จ่ายน้อยทยอยผ่อนคนยอมซื้ อง่ายกว่า

7 การหาเงิ นไม่ใช่สิ่งผิดไม่ใช่เรื่องน่าอาย

คนที่ทำงานหาเงิ น ตั้งแต่เด็ก จะไม่มองเ งินในแง่ลบ เหมือนคนส่วนใหญ่ เราต้องมองการหาเ งินในแง่บวก

ที่มา readykids, stand-smiling