3 หลักคิดของคนหาเงินเก่ง แม้จะเริ่มจากศูนย์ก็สร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักคิดของคนร ว ย ที่เริ่มสร้างตัวเองจากศูนย์ไปสู่ความร่ำร ว ย มั่งคั่ง มีชีวิตที่สุขสบาย กับบทความ 3 หลักคิดของคนหาเงินเก่ง แม้จะเริ่มจากศูนย์ก็สร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองได้ ไปดูกันว่าคนร ว ยมีแนวคิดอย่ างไร เพื่อให้ชีวิตสุขสบาย

หล า ยคนคงเคยได้ยินกันบ่อยๆ ที่มีคน มีส ต างค์ชอบพูดกันว่า ‘เงินต่อเงิน’ มันคืออะไร เอาง่ายๆเลย มันก็คือ..การหาเงินวิธีหนึ่ง นั่นแหละครับแต่เป็นการหาเงิน ของคนที่เขาพอมีเงินเก็บ มากพอสมควรแล้ว ผู้เริ่มต้นหาเงินวิธีนี้จะเริ่มคิดอยู่เสมอว่าเงินที่มีอยู่จะเอาไปทำอะไรดี ที่ทำให้เงินงอ กเงยมากกว่าเดิมจากเงิน 1 แสนจะทำยังไง ให้เป็น 2 แสน แล้วจะทำยังไง ให้ไปถึง 1 ล้าน 2 ล้าน และ 10 ล้านต ามลำดับ จนในที่สุด ผู้เริ่มต้นก็ข้ามขอบเขตฐานะปานกลาง

เข้าสู่โหมดความร่ำร ว ย พวกเขาเหล่านั้น มีหล า ยวิธีหาเงินแบบไม่ต้องลงแรง ไม่ต้องเสียเหงื่อ ก็สามารถทำได้อย่ างสบายๆ เขาทำกันอย่ างไรไปหาคำตอบและพิสูจน์ความสำเร็จคน มีตังค์ที่เขาทำกันเลย ซึ่งปัจจัยหนึ่ง..ที่เป็นตัวลิขิตให้เราประสบความสำเร็จทางด้านการเงินนั้นก็คือ ‘วิธีคิดที่แตกต่างกัน’

เรื่องเงินทอง หรืออาจจะจริง ลองคิดกันดู สมมุติว่าทำงาน มีเงินเก็บเดือนละ 10,000 1 ปี 120,000 แล้วเงินล้านบาทล่ะ เราต้องใช้เวลาเก็บถึง 10 ปีเลย ไม่เบื่อเป็น มนุษย์เงินเดือนกันบ้างเหรอไงครับ

วิธีเดียวที่จะช่วยให้เราร ว ยขึ้นได้ ก็คือต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติของเราเสียใหม่ เพราะความคิดเดิม ๆ เป็นอุปสรรคต่อความร่ำร ว ยครับ

1 คนร ว ยโครตขยัน!

มีเป้าหมายของตัวเองชัดเจน พื้นฐานของคน สำเร็จ ต้องขยันทุกคน แต่ขยันอย่ างมีเป้าหมาย และรู้ว่าขยันไปเพื่ออะไร ทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร โพกัสเป้าหมายตรงจุดเสมอ

2 คนร ว ยชอบคิด

ชอบหาไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้สามารถ หารายได้ มากกว่าคนธรรมดาทั่วไป

3 คนร ว ยกล้าพูด

กล้าข าย กล้านำเสนอ คนร ว ย จะกล้าข าย กล้านำเสนอสิ่งที่สร้างประโยชน์ หรือสร้าง คุณค่าให้ผู้อื่น ‘ผู้ซื้ อ’ จะซื้ อหรือไม่ เป็นอีกเรื่อง?

7 หลักคิด คนหาเงินเก่ง เขาคิดกันยังไง

1 ให้เก็บเงิน เพื่อซื้ อสินท รั พ ย์ที่สร้างเงิน

คนหาเงินเก่ง ย่อมมีวันนึงที่ไม่เก่ง ต้องสร้าง ทางเลือ กโดยการทยอ ย ซื้ อสินท รั พ ย์ ที่สร้างเงินให้เราตลอ ดไป เช่น หุ้นปันผล การที่เราจะสร้างตัวเองให้เป็นนั้น ต้องเริ่ม ที่วิธีคิดของตัวเราเองค่ะ เริ่มที่ความกล้าที่ จะแตกต่างความทะเย อ ท ะ ย าน,ความขยัน, ความมุ่งมั่น,ความมีวินัย,ความสามารถการ ทำงาน ควรเลือ กงานที่ทำแล้วสามารถสร้าง ความสุขให้กับเราค่ะ หากเรามีความสุขกับ งานที่ทำ เราจะสามารถสร้างเงินได้มากขึ้น

2 หาเงินเป็นทักษะ เหมือนกีฬา

ไม่มีนักกีฬามืออาชีพคนไหนที่มาเริ่มฝึกตอนโต การฝึกทักษะการหาเงินยิ่งเด็ก ยิ่งได้เปรียบ

3 คนจะจ่ายเงิน เมื่อเราแก้ปัญหาให้เขา ทุกปัญหามีเงินซ่อนอยู่ ตั้งใจดูแล้วจะเห็น

4 ทำเรื่อง ย า ก ให้มันง่าย

คนจะยอมจ่ายเงิน ถ้าเราทำเรื่อง ย า ก ให้มันง่าย ธุรกิจให้ความรู้ออนไลน์ทั้งหมด ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ คือ ทำเรื่อง ย า ก ให้ง่าย …ง่ายสุด ก็ข ายดีสุด

5 ทำเรื่องที่คนอื่นไม่ อ ย า ก ทำ

ทำความสะอาด เก็บข ย ะ การจัดระเบียบ วางระบบ งานสร้าง คนยอมจ่ายเงินให้สิ่ง ที่เขาไม่ อ ย า ก ทำเองเสมอ

6 จ่ายน้อย ทยอ ย ผ่อน คนยอมซื้ อง่ายกว่า

7 การหาเงินไม่ใช่สิ่งผิ ด ไม่ใช่เรื่องน่าอาย

คนที่ทำงานหาเงินตั้งแต่เด็ก จะไม่มองเงิน ในแง่ลบเหมือนคนส่วนใหญ่ เราต้องมองการ หาเงินในแง่บวก

ที่มา r e a d y k i d s, c h a n i s a r a