3 เรื่องราวในชีวิต ที่ผู้หญิงไม่ควรมีมากจนเกินไป

หากวันนี้คุณนั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ที่อย ากจะมีเส้นทางเดินชีวิตและความรักที่ดี คุณควรที่จะลดบางเรื่องในชีวิตของคุณลงไปบ้าง และวันนี้เราก็มีสิ่งสำคัญในชีวิตของผู้หญิงที่อย ากจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 3 เรื่องราวในชีวิต ที่ผู้หญิงไม่ควรมีมากจนเกินไป ไปดูกันว่าในชีวิตของผู้หญิงควรลดอะไรลงไปบ้าง

เคยได้ยินกันมั้ยว่าอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้น หากเงินทองมากไป ก็อาจโดนคนโลภปอง ร้ า ย หรือถ้ากินอาหารที่มีประโยชน์ มากเกินไป ส า รอาห รบาง อ ย่ า ง ที่เป็นประโยชน์ก็อาจเปลี่ยนเป็นโทษได้ไม่ ย า ก

เย็นแต่เรื่องพวกนี้มันคงไม่หนักหนาเท่าไหร่ หรอ ก เพราะกำลังจะบอ กว่า 3 สิ่งต่อไปนี้ต่างหากที่มัน มากเกินไปแล้วมันแย่กว่าทุกสิ่งใดในโ ลก แถมยัง อั น ต ร า ย มากด้วย

1 รักมากเกินไป

ความรักทำให้ต าบอ ด มองไม่เห็นแม้กระทั่งตัวตนของตัวเองว่า เ จ็ บ ไปกี่ครั้ง เ จ็ บไปซ้ำๆแบบนี้มานานเท่าไหร่ ทำร้ ายตัวเองมา นานแค่ไหน จ ริงอยู่ว่าความรักเป็นสิ่งดีทำให้คนเรารู้สึกถึงคุณค่าของชีวิต และมีค่ามากพอที่ ในชีวิตหนึ่ง

เราควรต้องเรียนรู้ใน ความรักสักครั้งแต่ อ ย่ า ได้มองข้า มความจริงว่าคนที่เราควรมอบความรักให้มากที่สุดก็คือตัวของเร าเองเพราะเราไม่อาจรู้ได้เลย ว่าคนที่เรามอบความรักให้ไป จะย้อนกลับมาทำร้ ายเราหรือเ ปล่าถ้าคิดจะเลือ กลงทุนความรักกับใคร อันดับหนึ่งที่ควรต้องตัดสินใจคือตัวเราเองนี่ล่ะ

2 เชื่อใจมากเกินไป

สำหรับบางคน สิ่งที่มีค่ าเหนือ กว่าสิ่งใดในโลกคือความ ไว้เนื้อเชื่อใจ เพราะเราสามารถมอบเงิน สดหาเงินใหม่ได้ภายในเวลาไม่ กี่วัน แต่ความไว้ใจนั้น กว่าจะมอบให้กันได้มันต้ องเสียเวลานานหล า ยปีเลยทีเดียวทว่าบ่อยครั้ง เราก็มักจะต้องสูญเสียความไว้ใจ

ที่มอบให้คนอื่นไป ในเสี้ยววินาทีเดียวจากการหักหลังซึ่งคนที่ เ จ็ บ ป ว ด ที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหน มันคือเรา ผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อความ รู้สึกของตัวเอ งมากและเป็นเจ้าของความไว้เนื้อเชื่อใจนั้นต่างหาก

 

3 คาดหวังมากเกิน ไป

มนุษย์เราเกิดมา จะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้เลยถ้าไร้ซึ่งความหวัง แต่ ก็ต้องคำนึงไว้เสมอว่ายิ่งสูงเท่าไหร่ตกลง มายิ่งเ จ็ บเท่านั้น ความผิดหวังเกิดขึ้นได้ทุกวัน แต่หัวใจเรา ไม่สามารถรองรับบ าดแ ผ ลนั้นได้ทุกวันหรอ ก ดั งนั้นในบางสิ่งบางอ ย่ า ง เราควรต้อง

ปล่อยให้เป็นไปต ามทางของมันเอ งบ้างไม่จำเป็นต้องสร้างความคาดหวังเอาไว้กับทุก อ ย่ า ง หรอ ก คิดซะว่ามันคือ หนทางที่จะ ช่วยทำให้ตัวเองไม่ต้องเสี่ยง เ จ็ บ ตัวจากการร่วงหล่นลงมาจาก ความคาดหวังนั้นซ้ำๆ โดยไม่ได้รับอะไรกลับมาดีกว่านะ

ที่มา horoscopedaily99