3 เหตุผลที่ควรมีเ งิ นเก็บเพื่ออนาคต

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เหตุผลที่ทำให้เราต้องมีเงินเก็บ กับบทความ 3 เหตุผลที่ควรมีเงินเก็บเพื่ออนาคต ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

สำหรับคนที่เริ่มทำงาน ไม่ว่าจะงานประจำ งานพาร์ทไทม์ ทุกคนต่างก็ทำงานเพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อจ่ายภาระต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ เงินที่ได้มาเหล่านั้น มักจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายประจำ บวกกับค่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เช่น ค่าดูหนัง แฮงค์เอาท์กับเพื่อนสมัยเรียน หรือเพื่อนร่วมงาน คนที่เพิ่งได้รับเงินเดือนใหม่ๆ มักไม่คิดออมเงินตั้งแต่ช่วงแรก ของการทำงานส่วนใหญ่ มักนำไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆ กันก่อน กว่าจะรู้ตัวว่าควรเก็บออม ก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินแบบเร่งด่วน เหตุการณ์เหล่านั้น เป็นการเตือนสติเรื่องการออม ให้กับพวกเขาได้ดี

แต่ก็ต้องเสียเวลาไปกับการใช้จ่าย เที่ยวเตร่ ไปกับจำนวนเงินที่มากมหาศาลเช่นกัน เรื่องของการออมเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะนั่นหมายถึง การการันตีถึงอนาคตว่า เมื่อคุณมีเงินเก็บ คุณอาจจะไม่ลำบากในย ามเกษียณ หรือเมื่อย ามที่ตกงาน แม้ว่าคุณจะมีเงินสวัสดิการ อย่ างเงินชราภาพ หรือบำเหน็จ บำนาญ แต่มันก็ไม่พอให้ยังชีพได้ในอนาคต เพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการออมเงิน จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยการันตีได้ว่า คุณจะมีชีวิตที่ไม่ลำบากได้ในส่วนหนึ่ง ซึ่งข้อดีของเริ่มเก็บเงิน สามารถสรุปเป็นข้อๆ ให้เข้าใจง่ายๆ ได้ดังนี้

1 การออมเงินคือความมั่นคงของชีวิต

เพราะในอนาคตนั้น ค่าครองชีพจะสูงขึ้น เงินสวัสดิการต่างๆ ที่คุณได้รับอาจไม่เพียงพอ ต่อ การดำรงชีพ ดังนั้นหากคุณมีเงินออมสำรองไว้ จะการันตีได้ว่า คุณจะมีเงินเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งสัดส่วนของเงินออมนั้น ควรเริ่มต้นที่ 10% ของรายได้ในทุกๆ เดือน และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณมีความสามารถ ในการหารายได้ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะต้องนำกำลังกาย และประสบการณ์ มาคิดคำนวณ สำหรับเงินออมในแต่ละปีด้วย โดยรูปแบบของการออมเงินนั้น หลากหล า ยทั้งการฝากธนาคาร การซื้ อ กองทุน การเล่นหุ้น การซื้ อท รั พ ย์สินประเภทที่ดินการ ลงทุนเหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณมีความมั่นคงในอนาคตได้

2 ออมเงินไว้สำรองย ามฉุกเฉิน

คุณไม่มีทางรู้เลยว่า ในอนาคตจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ หรือจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้น มาบ้าง ที่ทำให้จำเป็น ต้องใช้เงิน ดังนั้นการแบ่งเงินออม มาเป็นเงินสำรองฉุกเฉิน จะช่วยให้คุณผ่านวิกฤตการเงินของแต่ละคนไปได้ โดยที่ไม่ต้องกู้เงิน จากสถาบันการเงิน หรือธนาคารซึ่งต้องเสียดอ กเบี้ยเพิ่ม จากเงินต้นอีก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หล า ยคน มักมองข้าม และมักหาเงินสำรองจากการกู้ยืม มากกว่าเงินออม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ดี เพราะการกู้เงินคือ การนำเงินในอนาคตที่ควรมีมาใช้นั่นเอง

3 ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน

นี่เป็นเรื่องจริงที่หล า ยๆ คน คงเคยประสบมากับตัว เมื่อคุณทำงาน และได้เงินเดือนดี มีเงินเก็บ พอจะดาวน์บ้าน ดาวน์รถ มีความสามารถ ที่จะเป็นบัตรเครดิต หล า ยใบเมื่ออายุงาน มีความมั่นคงพอ จึงทำเรื่อง เพื่อขอสินเชื่อ ในการผ่อนบ้าน ผ่อนรถแต่อยู่ดีๆ ก็โดนเลิกจ้าง ซึ่งมาจากเหตุผล หล า ยประการ เช่น ธุรกิจไม่สามารถ ดำเนินการได้ต่อไป เนื่องจากประสบการข า ดทุน หล า ยคนฆ่ าตัวต า ยกัน มาแล้ว จากเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะไม่ได้มีแผนการสำรอง เผื่อต้องโดนเลิกจ้าง อีกทั้งช่วงทำงาน ไม่มีการเก็บออมเงิน สร้างแต่ห นี้ คุณอาจได้รับเ งินบางส่วนจากสวัสดิการ ประกันสังคม หรือเงินชดเชย จากบริษัทเงินส่วนนี้ อาจจะสามารถ นำไปชำระห นี้ได้บ้าง ส่วนบางคน ต้องเก็บไว้ เป็นทุน หางานทำ หรือเป็นทุนเพื่อทำกิจการเล็กๆ เช่น ค้าข า ยหล า ยคน ยอมเสียเครดิต ไม่ชำระห นี้ไปเลยก็มี

ซึ่งเหตุเพราระตอนทำงาน ไม่รู้จักออมเงิน ไม่วางแผน ทางการเงิน เมื่อเกิดปัญหา ก็ไม่มีเงินสำรอง สำหรับตัวเอง และครอบครัว ดังนั้นควรเก็บเ งินออมไว้เสมอ เพราะคุณไม่มีทางรู้เลย ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง แม้ว่าการออมเงินจะดูย าก ไปสักนิด สำหรับบางคน แต่ให้คิดเสมอว่าออมวันนี้ ดีกว่าลำบากวันหน้า การออมไม่จำเป็นจะต้องออม ทีละมาก ค่อยๆ ออมไว้ทีละน้อยๆ เท่าที่ทำได้ และเพิ่มไปต ามกำลังของเงินที่หาได้ สะสมไปเรื่อยๆ ด้วยการเลือ กรูปแบบ การออมที่คิดว่า เหมาะสมกับตัวเอง เช่น การฝากประจำ ฝากออมท รั พ ย์ธรรมดา ซื้ อสลากออมสิน ทำประกันชีวิต หรือแม้แต่เก็บ

ในรูปท รั พ ย์สินอื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน ได้ง่ายหรือสามารถ สร้างรายได้ในอนาคตได้ เช่น ซื้ อที่ดินซื้ อทองซื้ อหุ้นซื้ อ กองทุน ต่างๆ หากเริ่มทำ การออมตั้งแต่ เริ่มทำงานรับรองว่า เมื่อถึงวัยเกษียณ คุณก็ยังมีเงินเลี้ยงตัวเองไปจนแก่หรือมีทุน สำหรับการเริ่มต้น กิจการเล็กๆ และอาจกล า ย เป็น มรดกให้ลูกหลานได้อีก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ต ามที่ทำให้คุณยังไม่มี นิสัยการออมในวันนี้ เมื่อได้อ่านบทความนี้ คุณจะมีแรงกระตุ้น ที่จะออมเงิน มากขึ้น เพื่ออนาคตสำหรับตัวคุณเอง การออมเงิน ยังเป็นเรื่องที่ดี และควรปลูกฝัง ต่อลูกหลาน หรือสมาชิกครอบครัวในบ้านของคุณ

ไม่ว่าจะยุคไหน การออมเงินคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทุกคน ช่วยให้มีหลักประกัน ในการใช้ชีวิต และยังช่วยให้คุณเป็นคนวางแผน การใช้จ่ายได้อย่ างรู้คุณค่าของเงิน มากขึ้น หากใครที่กำลังหลง อยู่กับการใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยอย่ างน้อย ควรหัน มาฉุกคิดถึง อนาคตกันได้ แล้วเริ่มออมวันละเล็กละน้อย ต ามกำลังที่ทำได้ เมื่อออมเงินเล็กๆ เหล่านี้ไปทุกวัน เงินออมก้อนเล็ก ในวันนี้ จะกล า ยเป็นเงินออมก้อนใหญ่ ในอนาคตที่จะ ช่วยเพิ่มความมั่นคง หรืออาจจะสร้างรายได้ให้กับคุณในวันข้างหน้าของคุณ

ที่มา dhammasawatdee