30 คำสอนของพ่อแม่ที่อย ากให้ลูกมีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดชีวิตของพ่อแม่ที่ฝากถึงลูกๆ กับบทความ 30 คำสอนของพ่อแม่ที่อย ากให้ลูกมีความสุข ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 เพราะคู่ชีวิต เลือ กให้ดี มันจะได้ไม่เสียใจทีหลัง

2 สุขภาพคือสิ่งสำคัญ และมันร า ค าแพงกว่าทุกสิ่งใด

3 ไม่มีเงินที่ไหนจะสุขใจใช้จ่ายเท่าเงินตัวเองอีกแล้ว

4 ไม่มีความรักจากช ายไหน เติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ฉะนั้นลูกต้องรู้จักรักตัวเอง

5 ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่ต้องสวมบทใดๆ จงเป็นตัวเองเข้าไว้

6 คำว่ากระจกนั้น มันไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม แต่จงมองตัวเองด้วยความรัก เพราะลูกสวยในแบบของตัวเองอยู่แล้ว

7 เมื่อเรามีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดี เหมือนที่แม่เราเลี้ยงเรามา

8 ถ้าประสบผู้คนร้ า ยๆ เมื่อนั้นก็จงมองเขาด้วยความรักอย่ างจริงใจ จากนั้นโลกทั้งใบ ก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ด้วยความเบิกบานใจ

เพียงอย ากบอ กว่า ‘ ความดูดี’ ไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้า ไม่ได้บอ กว่าอยู่ระดับสังคมใดๆ เลย

9 ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจ ของทุกๆ คน แต่หากลูกรักได้ แม้คนที่ไม่รักลูกล่ะก็ จากนี้ไปชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกแล้ว

10 ไม่ใช่ทุกคนหรอ ก ที่เขาไม่ดีกับลูก และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก เพราะงั้นลูกจึงต้องแยกให้ออ ก จงปกป้องตัวเองให้ดี

11 จงให้อภั ย จงให้อภั ย และจงให้อภั ยเท่านั้น

12 เกียรติศักดิ์ศรี มันคือสิ่งที่เราควรยึดถือ อย่ าให้ความมั่งคั่งใดซื้ อจิตวิญญาณเราได้

13 เพราะชีวิตไม่มีธนาคาร ฉะนั้นจึงไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิดชอบชีวิตของตัวเองทุกอย่ าง

14 เวลามีค่า ฉะนั้นอย่ ายอมแลกไปกับการนินทาหรืออิจฉาใคร เราจงออ กไปสร้างสรรค์ ไปทำสิ่งดีมีประโยชน์ อันนชีวิตมีประโยชน์กว่า

15 อย่ าให้คำจำกัดความ มากำหนดศักยภาพของลูก หรืออาชีพของลูก รวมไปถึงอนาคตของลูกด้วย

16 สำหรับผู้นำที่ดีนั้น ในชีวิตที่ลูกจะหามาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกนั่นแหละ

17 ลูกเข้มแข็งได้ขนาดนี้ เพราะลูกมุ่งมั่นจะเป็นไง

18 ลูกจงอ่อนโยน จงอ่อนน้อม แต่ต้องไม่อ่อนแอ

19 เราอย่ าหูเบา เชื่อสิ่งใดง่ายๆ จงฉลาดตริตรองรอบคอบ

เพราะสิ่งที่ลูกรับมา มันจะค่อยๆ หล่อหลอมลูกให้เป็นคนแบบนั้นจริงๆ

20 ความคิดของคน มีทั้งร า ค าถูกและแพง จงตีค่ามันให้ถูก เลือ กซื้ อมันให้ดี แค่อย ากบอ กว่า ‘ ความดูดี’ มันไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้าหรอ กนะ

21 เมื่อผิดพลาดจงเริ่มต้นใหม่ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม และเป็นธรรมดาของคนเรา

22 ความดูดี ไม่ได้วัดกันเพียงหน้าต าดี รถหรูที่ขับ เสื้อผ้าร า ค าแพง แต่มันคือจิตใจ

23 ลูกจงทัดเทียมกับคนอื่น

24 รอยยิ้มคือเครื่องสำอาง ที่สวยที่สุดของผู้หญิง

25 เพราะงานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิง แต่หากเป็นงาน ( ของ ) บ้านที่เราอยู่ ที่ทุกคนที่รักกันต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ

26 จงแข่งกับตัวเอง

27 มีน้ำใจ มีน้ำใจ และมีน้ำใจเท่านั้น

28 คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยเพราะเห็นทุกสิ่งดีๆ

29 ผิดก็ขอโทษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ ทำให้ชิน

30 จำไว้เลยว่า แม่รักลูก และจะรักลูกตลอ ดไปไม่เปลี่ยนแปลง

ที่มา dhammasawatdee