35 วิ ธีทำตัวเองให้สวย มีเสน่ห์ ในวัยเลขสาม

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีที่สาวๆกำลังเข้าเลขสามเขามีวิธีการดูแลตัวเองอย่ างไร ให้เขามีความงามตลอ ดกาล กับบทความ 35 วิ ธีทำตัวเองให้สวย มีเสน่ห์ ในวัยเลขสาม ไปดูกันว่าสาวๆ วัยยนี้จะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ยังสวย ยังสาวตลอ ดกาล

1 ทำตัวเหมือนพระธ าตุแ ช่แห้ง คือแวดล้อมด้วยน้ำ แต่ไม่เปียก แวดล้อมด้วยกิเ ล ส และความชั่ วร้ าย แต่ไม่ทำบ าปและไม่ชั่ วร้ ายต ามเขา

2 อย่ าลืมห า ยใจเข้าลึกๆ ผ่อนห า ยใจออ กย าวๆ ทำหัวใจให้เต้นช้าๆ

3 อมยิ้มไว้เสมอแม้ไม่มีใครมอง ร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำ ลงทั้งสองข้าง ถ้าเป็นแล้วแก้ย ากมาก

4 ไม่อ้ วนไม่ผอม

5 อย่ าแต่งหน้าสีสั นจัดจ้าน อย่ าเขียนขอบต าสีดำ อย่ าใส่ขนต า ป ล อ ม

6 อย่ าจี บปากจี บคอ รอบๆ ริมฝีป ากจะได้ไม่ย่น

7 อย่ าสวมสร้ อยทอง

8 นั่งเดินตัวตรง มั่นใจในตัวเอง

9 ออ กกำลังกายเบาๆ ทุกวัน

10 อย่ าหมกมุ่ นเรื่องอ ดี ต

11 มีความรัก

12 หลงรักภรรย าหรือสามีตัวเองบ่อยๆ ต ามจีบกันทุกวัน

13 ใช้เงินเพื่อตัวเอง

14 ดูแลตัวเองดีดี อย่ าดูถูก ตัวเองว่าแ ก่แล้วไม่สำคัญ

15 หัวเราะมากๆ หัวเราะเสี ยงดังๆ

16 การมีความหวัง มีความฝัน และมีจินตนาการ

17 อ่ านข่ าว ติดต าม ข้ อมู ลข่ าวส ารที่ทันสมัย

18 อย่ าดัดผม อย่ ายีผมอย่ าฉี ดสเป รย์

19 มือเท้า เล็ บมือเล็ บเท้าต้องสวยสะอาด ผิ วเนื้ อ ดีพอๆ กับใบหน้า

20 อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุง เฒ่ าหัวงู หรือมนุษย์ป้ า

21 เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจเรา ใครไม่เข้าใจปล่อยไป เพราะเราไม่ว่างไม่มีเวลาและเราไม่อย ากแ ก่

22 หาความรู้และฝึกทักษะใหม่ๆ ไม่ต้องเก่ง เอาที่ทำแล้วสบายใจ

23 อย่ าพูดจาซ้ำซ าก

24 ไม่เที่ยวดื่มน้ำสะอาดทาครี ม กางร่ม

25 ไม่กลั วเ ท คโ นโ ลยี

26 ทำฟั นให้สวยเสมอ สุขภาพฟั นต้องดี

27 อย่ ายุ่ งเรื่องช าวบ้าน อย่ านิ น ท าว่าร้ าย

28 อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอนาคต ลืมอ ดีต

29 หัดปฏิเส ธไม่ทำ ไม่ไป ไม่เอา สิ่งที่ไม่ชอบ ไม่อย ากได้ที่ที่ไม่อย ากไปโดยไม่ต้องมีเหตุผล ไม่ต้องเ ก ร งใจใคร

30 อยู่กับใครแล้วเ ค รี ย ด เรื่องมาก หัวใจเต้นแ รงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เพราะไม่สบายใจขอให้ออ กห่าง และเลิ กอยู่ใกล้ๆคนคนนั้นอีก

31 อย่ าเข้าสังคมที่ตัวเองอึ ดอั ด แม้ว่าสังคมนั้นจะดี หรือมีชื่อเสี ยงว่าดีเพียงใด

32 เลือ กมีเพื่อนสนิทน้อยๆ ดีกว่า

33 อย่ าใส่ชุดเช ยๆ กล้าลองใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย

34 อ ากเป็นหมอ ดูให้ไปเรียนดูหมอ อย ากเต้ นรำให้ไปเรียนเต้ นรำอย ากยิ ง ปื นให้ไปหัดยิ ง ปื น

35 ละทิ้งล าภ ย ศส รรเสริญ

ที่มา lamunlamai, khobjainas