4 ขั้นตอนขอใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องพกบัตร ทำง่ายนิดเดียว

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการขอใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ กับบทความ 4 ขั้นตอนขอใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องพกบัตร ทำง่ายนิดเดียว ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้การใช้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายขึ้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1 ลงทะเบียนโดยกรอ กข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประช าชน อีเมล์ เพื่อรับรหัส OTP ทางอีเมล

2 ตั้งรหัสผ่ านเพื่อเข้าระบบ จำนวน 6 หลัก

3 สามารถสแกน QR Code หลังใบอนุญาตขับรถ

4 เข้าสู่เมนู เพื่อแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง

ขั้นตอนการใช้งาน

1 ใบขับขี่ที่ยังไม่มี QR Code ยังสามารถใช้ใบขับขี่ฉบับจริงได้เหมือนเดิม

2 หากต้องการเปลี่ยนเป็นแบบ QR จะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้า

3 หากขอต่ออายุใบขับขี่ ก็จะได้ใบขับขี่ ที่มี QR code โดย

4 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน ( ไม่อยู่ในช่วงต่ออายุ ) 105.- ถ้ามีแก้ไขข้อมูล +50.-

เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จ

ที่มา sanjuans,108archeepparuay