4 ข้อ ดีของการแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นเป็นประจำ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่ทำงานหนักมักมีอ า ก า รเมื่อยล้าอยู่ทุกวัน ไปเรียนรู้คุณประโยชน์ของการแช่เท้าในน้ำอุ่นทุกวัน กับบทความ 4 ข้อ ดีของการแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นเป็นประจำ ไปดูกันว่าการแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่ างไร

โดยปกติธรรมช าติของร่างกายมนุษย์นั้น จะมีการระบายพลังงานที่เป็นพิ ษจำนวน มากออ กทางมือเท้า คนเราใช้มือ และเท้าในกิจวัตรประจำวัน กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่มือ และเท้าก็อาจจะเกิดสภาพแข็ง เกร็ง ค้าง ทำให้ขวางเส้นทางการระบายพิ ษจากร่างกาย ซึ่งการแช่มือเท้าในน้ำอุ่นจะช่วยให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่แข็งเกร็งค้างคล า ยตัว พลังงานที่เป็นพิ ษในร่างกายจึงจะระบายออ กได้ดี ทำให้สุขภาพดีขึ้น

ข้อ ดี ของการแช่เท้าด้วยน้ำอุ่น

1 บ ร ร เ ท าอ า ก า รป ว ดประจำเดือน ขาไม่มีแรง ป ว ดท้องกระเพาะอาหาร ลำไส้ ช่วยทำให้ผ่อนคล า ย นอนหลับสบาย

2 ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือ ด จากปล า ยเท้าไปทั่วร่างกาย ทำให้ลดอ า ก า รเมื่อยล้า

3 ป้องกัน มือเท้าเย็นในช่วงหน้าหนาว ในผู้ที่มีภาวะเท้าเย็น

4 ลดอ า ก า รอักเสบในคนที่ปล า ยเท้าป ว ดช า หรือป ว ดขา ป ว ดเข่า ( ยกเว้นในขณะที่บวมอักเสบหรือมีการติดเชื้อ ) และลดป ว ดได้

ข้อควรระวัง ในการแช่มือ – แช่เท้าด้วยน้ำอุ่น

1 ถ้ามีการอักเสบของเท้าบวมแดงหรือเป็นแผล หรือแช่น้ำอุ่นแล้วรู้สึกมีอ า ก า รกำเริบป ว ดเท้าบริเวณที่อักเสบมากขึ้น ควรงดการแช่เท้าทันที

2 ควรแช่น้ำอุ่นที่อุณหภูมิอุ่นพอทนได้

3 เวลานอนหลับควรห่มผ้าห่มบริเวณหน้าอ ก ท้อง และปล า ยเท้าให้อบอุ่นเสมอ เพราะปล า ยเท้าเย็นจะส่ งผลถึงช่องท้อง ถ้าผู้ที่มีปัญหาด้านทางเดินห า ยใจ ต้องเพิ่มความอบอุ่นของคอ แขน และขาด้วย

ที่มา มูลนิธิหมอช าวบ้าน, pixabay, parinyaland