4 ปุ่มบนรีโมทแอร์ ทำให้แอร์กลับมาเย็นฉ่ำ ไม่เปลืองไฟแม้จะเปิดทั้งวัน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการทำให้แอร์ของคุณนั้นกลับมาเย็นฉ่ำ และยังประหยัดเงินค่าไฟได้อีกด้วย เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ร้อน มากๆ อีกเดือนหนึ่งของบ้านเรา กับบทความ 4 ปุ่มบนรีโมทแอร์ ทำให้แอร์กลับมาเย็นฉ่ำ ไม่เปลืองไฟแม้จะเปิดทั้งวัน ไปดุกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

แอร์นั้นช่วยทำให้เราห า ยร้อนได้ดีจริง ๆ แต่ในขณะเดียวกันแ อ ร์ก็กินไฟดีจริง ๆ เหมือนกัน หากอ ย ากจะประหยัดไฟลงบ้างก็ควรจะใช้แอร์ให้เป็น เลือ กปรับอุณหภูมิให้เข้ากับสภาพห้อง

และอ ย่ า ลืมเลือ กแอร์ให้เหมาะกับขนาดห้องด้วยเหมือนกัน แต่หากร้อนแล้วคุณมีสถานที่ที่เย็นได้โดยไม่ต้องพึ่งแอร์ก็ควรจะปิดแอร์แล้วออ กไปหา อย่ า งอื่นด้วยก็ดี เอาล่ะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักปุ่มรีโมทแอร์ และวิธีการประหยัดค่าไฟจากการใช้แอร์กัน

โดยเมื่อ กดปุ่มเลือ กโหมดการทำงานหลักแล้ว แอร์ก็จะจดจำโหมดที่เราเลือ กไว้ และสั่งการให้เครื่องทำงานต ามโหมดการทำงานที่กำหนด อ ย่ างต่อเนื่องกันไปตลอ ดระยะเวลาที่แอร์ยังคงทำงาน จนกว่าจะมีการกดเปลี่ยนโหมดการทำงานอีกครั้ง อาจจะมีบ้างในบางกรณีที่เคยเผลอ กดเลือ กโหมดการทำงานหลักผิดไปจากเดิมแล้วพบว่าแอร์ที่เปิดอยู่นั้นไม่เย็นเหมือนที่ต้องการ ทำให้อาจเข้าใจผิดได้ว่าแอร์เสีย

โดยผู้เขียนเคยได้เจอ กรณีที่คุณป้าท่านหนึ่งได้ต ามช่างแอร์ให้มาเช็คแอร์ที่บ้าน เพราะแอร์ที่เปิดไม่มีความเย็น มีแต่ลมธรรมดาเป่าออ กมา เมื่อช่างไปถึงปรากฏว่าแอร์ถูกตั้งให้ทำงานในโหมด Fan เมื่อช่างลองปรับกลับมายังโหมด Cool แอร์ก็กลับมาทำความเย็นได้ต ามปกติ

โดยผู้ผลิตแอร์ในปัจจุบันได้ใส่โหมดการทำงานหลักพื้นฐาน มาให้ 4 โหมดการทำงาน ได้แก่ โหมด Auto, Cool, Fan, Dry และสำหรับแอร์รุ่นใหม่ๆ โดยเฉพาะแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นที่มาพร้อมด้วยฟังชั่นเสริมมากมายอาจจะมีอีกหนึ่งโหมดการทำงานเพิ่มเข้ามา นั่นคือโหมด Heat โดยแต่ละโหมดการทำงานถูกออ กแบบให้มีการทำงานที่ต่างกันออ กไป และรายละเอียดของแต่ละโหมดคือ

โหมด Auto

ในแอร์บางยี่ห้ออาจจะเรียกว่าโหมด I FEEL เมื่อ กดปุ่ม Mode บนรีโมทคอนโทรล แล้วเลือ กการทำงานในโหมด Auto แอร์จะตั้งอุณหภูมิและความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ แอร์จะกำหนดอุณหภูมิและความเร็วพัดลมให้เองซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องที่เซ็นเซอร์ตรวจได้ในขณะนั้น

โดยที่โหมดการทำงานอาจสลับกันเองระหว่างโหมด Cool กับ Dry เช่น หากอุณหภูมิตั้งอยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส เมื่อระบบตรวจพบว่าอุณหภูมิห้องสูงเกินกว่า 25 องศาเซลเซียส ก็จะเลือ กการทำงานในโหมด Cool เพื่อทำความเย็นให้กับห้อง และจะสลับไปโหมด Dry โดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิห้องลดลงมาต่ำกว่าค่าของอุณหภูมิที่ตั้งไว้

โหมด Cool

คือโหมดทำความเย็น เป็นโหมดที่นิยมใช้มากที่สุด โดยเมื่อ กดปุ่ม Mode แล้วเลือ กการทำงานให้อยู่ในโหมด Cool แอร์จะเข้าสู่รูปแบบการทำงานสำหรับทำความเย็นและคงระดับอุณหภูมิให้อยู่ในขอบเขตที่เรากำหนด โดยผู้ใช้งานมีอิสระในการปรับตั้งอุณหภูมิได้ต ามต้องการรวมทั้งยังสามารถปรับระดับความเร็วพัดลมได้อีกด้วย

โหมด Dry

คือโหมดลดความชื้น มีสัญลักษณ์คือรูปหยดน้ำ โดยเมื่อ กดปุ่ม Mode แล้วเลือ กการทำงานให้อยู่ในโหมด Dry ผู้ใช้งานจะไม่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ เมื่ออยู่ในโหมดลดความชื้น และแอร์ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องลดความชื้นในอากาศ เมื่อแอร์ถูกกำหนดให้ทำงานในโหมดลดความชื้น

แม้ว่าคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ในชุดที่ติดตั้งอยู่นอ กอาคารยังคงทำงานอยู่ แต่พัดลมที่อยู่ในชุดคอยล์เย็นอาจจะมีการทำงานสลับกับการหยุดทำงานเป็นช่วงๆ เพื่อเป็นการดึงความชื้นในอากาศให้ถูกกลั่นตัวเป็นหยดน้ำให้ได้มากที่สุด และนำเอานำที่กลั่นตัวจากความชื้นปล่อยทิ้งออ กมาทางท่อน้ำทิ้ง โดยหาเราไม่ต้องต้องการควบคุมความชื้นโดยเฉพาะก็ถือว่าไม่จำเป็นสักเท่าไหร่กับการใช้ในบ้านทั่วๆไป

โหมด Fan

คือโหมดพัดลม เมื่อ กดปุ่ม Mode แล้วเลือ กการทำงานให้อยู่ในโหมด Fan ระบบจะตัดการทำงานในส่วนของชุดคอนเด็นซิ่งยูนิตที่อยู่นอ กอาคารออ กไป เหลือไว้แต่เพียงชุดแฟนคอยล์หรือคอยล์เย็นในอาคารที่จะยังคงทำงานอยู่ ผู้ใช้งานสามารถปรับความเร็วพัดลมได้ แต่ไม่สามารถตั้งอุณหภูมิได้ และลมที่ออ กมาจากชุดคอยล์เย็นก็อยู่ในระดับของอุณหภูมิห้องไม่ใช่ลมเย็นเพราะการทำความเย็นในชุดคอนเด็นซิ่งยูนิตถูกตัดการทำงานออ กไปทันที

ที่กดเลือ กโหมด Fan จึงทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน และไม่มีน้ำย าแอร์ไหลวนเข้ามายังชุดคอยล์เย็น โหมดนี้จะมีประโยชน์อ ย่ างมากเมื่อเจอปัญหากลิ่นเหม็นอับที่ออ กมาจากแอร์ โดยการใช้งานนั้นคือเมื่อเราใช้แอร์เสร็จ หรือเป็นช่วงที่ใกล้จะปิดแอร์ ก่อนจะปิดแอร์หากเราเปลี่ยนให้แอร์ทำงานในโหมด Fan ต่อไปอีกประมาณ 15-20 นาที แล้วจึงปิดเครื่อง ก็จะช่วยเป่าแผงคอยเย็นด้านใน ลดความชื้นสะสม ทำให้ช่วยลดกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์ได้

โหมด Heat

คือโหมดทำความร้อน ในรีโมทแอร์บางยี่ห้อจะแทนโหมดนี้ด้วยสัญลักษณ์รูปพระอาทิตย์ เมื่อ กดปุ่ม Mode บนรีโมทคอนโทรล แล้วเลือ กการทำงานให้อยู่ในโหมด Heat เมื่อเข้าสู่โหมดนี้ การทำงานของเครื่องจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิเพื่อทำความร้อนให้ห้อง โดยส่วนใหญ่โหมด Heat จะจำกัดเฉพาะในแอร์รุ่นท็อประดับบนๆของแต่ละยี่ห้อเท่านั้นแต่ก็แทบไม่จำเป็นเลยสำหรับสภาพอากาศในบ้านเรา

ที่มา 108archeepparuay