4 วิ ธีรับมือพวกชอบเอาเปรียบ เห็นแก่ตัวในที่ทำงาน

เมื่อหล า ยๆคนต้องออ กไปทำงานนอ กบ้าน เพื่อที่จะต้องหารายรับเข้าบ้าน และมักจะเจอสังคมที่น่าเบื่อมากๆ ในที่ทำงานก็คือ การถูกเอาเปรียบจากพวกที่เห็นแก่ตัว วันนี้เราก็มีวิธีรับมือ กับคนเหล่านี้มาแนะนำคุณ กับบทความ 4 วิ ธีรับมือพวกชอบเอาเปรียบ เห็นแก่ตัวในที่ทำงาน ไปดูกันว่าจะต้องรับมืออย่ างไร กับคนเหล่านี้ ให้เขารู้ว่าเราเองไม่ยอมให้เขาเอาเปรียบอีกต่อไป

ในสังคม การทำงาน เราคงจะได้เจอ กับผู้คน มากหน้าหล า ยต า มีทั้งดี และแ ย่ ปะปนกันไปและหนึ่งในคนประเภท ที่จะได้เจออยู่เสมอไม่ว่าจะไปหางาน สมัครงาน ทำงานที่ใดนั่นก็คือ ‘คนเห็นแก่ตัว’ คนประเภทนี้ บางทีก็จะแสดงออ กมาอย่ างชัดเจนให้เราได้ไหวตัวกันทันแต่บางคนก็เป็นเหมือนนักแสดงรางวัลตุ๊กต าทองต่อ

หน้าทำเป็นคนดี มีน้ำใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือเราแต่พอมีปัญหาเมื่อไหร่ เราจะเห็นวิธีการเอาตัวรอ ด และทักษะการโบ้ยความผิดแบบเหนือชั้นให้เราได้ตะลึงกันเลยทีเดียว ซึ่งคนเห็นแก่ตัว จะมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้ถ้าเราจะหลีกเลี่ยงจากคนประเภทนี้ขั้นแรกก็ต้องดูให้ออ กเสียก่อน…

1 คิดว่าตัวเองถูกเสมอ

ไม่ว่าคนรอบข้าง จะมีเหตุผลที่ดีเพียงใด ก็จะไม่รับฟังและจะเอาความคิดของตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ยิ่งเวลาเกิดปัญหาขึ้นก็จะพย าย ามทำให้ตัวเองดูดี แล้วโยนความผิดให้คนอื่นแบบหน้าต าเฉยวิธีรับมือหลีกเลี่ยงที่จะข้องแวะด้วย หากต้องร่วมงานกัน ก็ต้องโน้มน้าวให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือถ้าไม่ไหวจริงๆ ให้ไปปรึกษากับเจ้านาย เพื่อหาทางแก้ไข

2 ปากสว่าง

แม้ว่าปัญหาที่คุณก่อไว้จะเล็กน้อยเพียงใด คนเห็นแก่ตัวจะไม่เปิดโอกาสให้คุณได้แก่ไขปัญหานั้นแต่เลือ ก ที่จะเอาไปบอ กเจ้านายทันที ทั้งได้หน้า และไม่ต้อง รับผิดชอบร่วมกันคนเห็นแก่ตัว ไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปแน่ๆ วิธีรับมือ เก็บความลับ และเรื่องส่วนตัวของคุณไว้ให้ดีหากเกิดปัญหาแล้ว เจ้านายเรียกไปพบ ก็ควรอธิบาย สิ่งที่เกิดขึ้นอย่ างตรงไป ตรงมา

3 ชอบประจบ

ไม่แปลกอะไรที่คนเห็นแก่ตัว จะใช้กลวิธีต่างๆเพื่อให้ได้ความก้าวหน้าในการงานแบบ ไม่ต้องลงแรงมาก ถึงแม้จะเอาเปรียบคนอื่นก็ต ามวิธีรับมือ ทำหน้าที่ของ ตัวเองให้ดีที่สุดแสดงความสามารถ ที่มีออ กมาอย่ างเต็มที่ สักวันเจ้านายของคุณจะต้องเห็นอย่ างแน่นอน

4 ชอบโยนงานให้

ซึ่งคุณก็ต้องมองให้ออ กด้วยนะว่า การที่เขาแบ่งงาน มาให้เราเป็นเพราะเขางานยุ่งจริงๆ หรือแค่ขี้เกียจกันแน่ ซึ่งถ้าเป็นคนดีๆ เค้าจะให้เครดิตกับทีมหรือ คนที่ช่วยงานเค้าเสมอเวลาคุยกับเจ้านาย แต่ถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัว น่ะหรอ…ถ้าเจ้านายชม ก็อย่ าหวังว่าจะมีชื่อคุณในบทสนทนาเลยวิธีรับมือ ให้หลีกเลี่ยงโดยบอ ก

ไปว่ากำลังติดงานของตัวเองอยู่เหมือนกัน ถึงคุณจะไม่ได้ติดงานจริงแต่คนเห็นแก่ตัวเขาจะรู้ได้เองว่า คุณกำลังรู้ทันเขาอยู่เวลาที่เราไปสมัครงาน เราไม่รู้หรอ กว่า ผู้คนในบริษัทนั้นจะเป็นอย่ างไร แต่เราสามารถเลือ ก ที่จะสนิทกับคนในแบบที่เราต้องการได้ใครที่กำลังหางาน หรือมีงานทำอยู่แล้ว ก็ขอให้ได้เพื่อนร่วมงานที่ดี และมีความสุขกับชีวิตการทำงานกันทุกคนนะ

ที่มา j o b b k k, m y f r i e n d t h