4 วิ ธีแก้ปัญหาแอร์ไม่เย็น มีแต่ลม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาแอร์ที่บ้านไม่เย็น เปิดใช้งาน มีแต่ลม กับบทความ 4 วิ ธีแก้ปัญหาแอร์ไม่เย็น มีแต่ลม ไปดูกันว่าต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้แอร์กลับมาเย็นเหมือนวันที่ซื้ อแอร์มาใหม่

อากาศเมืองไท ยนั้น ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่ างเครื่องปรับอากาศนั้นกล า ยเป็นสิ่งจำเป็นที่มีในแทบทุกบ้าน ซึ่งเครื่องปรับอากาศเองเมื่อใช้งานหนักเข้า ก็มักจะเกิดปัญหาอย่ าง เมื่อใช้งานนานไปมักจะมีแต่ลมออ กมา แต่กลับไม่มีไอความเย็นฉ่ำชื่นใจ เหมือนแรกๆ เพราะยิ่งในสถานการณ์ Work From Home

ที่หล า ยคนต้องอยู่กับบ้าน มากขึ้น ทำให้มักจะใช้งานเครื่องปรับอากาศมากขึ้นต าม โดยปัญหาแอร์ไม่เย็น สามารถแก้ไขได้ โดยไม่ต้องเรียกช่าง โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากตัว capacitor ที่อยู่ในคอมเพรสเซอร์แอร์นั่นเอง หล า ยคนอาจเข้าใจว่า

การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่ างยิ่งหากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใหญ่อย่ างเครื่องปรับอากาศนั้น จำเป็นต้องเรียกช่าง หรือผู้ช ายเท่านั้น ไม่เป็นความจริงเสมอไป เพราะด้วยวิธีนี้ผู้หญิงก็สามารถทำได้ โดยแค่เพียงมีตัว Capacitor ที่หาซื้ อได้จากร้านแอร์ หรือร้านจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า ในร า ค าไม่ถึง 100 บาท จากนั้น มีวิธีทำต ามง่ายๆ ได้ ดังนี้

1 ถอ ดหน้ากากคอมเพรสเซอร์ออ ก โดยทำการตัดสวิทช์ระบบไฟของตัวเครื่องปรับอากาศออ กให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไฟรั่ว ไฟดูดด้วย

2 มองหาตัว Capacitor เมื่อในรูปภาพประกอบ

3 ค่อยๆ ถอ ดตัว Capacitor ออ กโดยให้จำตำแหน่งตัวสายไฟและตำแหน่งการวางให้ดี และนำออ กมาไปเป็นตัวอย่ างเพื่อซื้ อตัว Capacitor ตัวใหม่กับทางร้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีร า ค าไม่เกิน 100 บาท หากเป็นบางรุ่นอาจมีร า ค าสูงกว่านี้ แต่ไม่เกิน 200 บาท

4 เมื่อซื้ อตัว Capacitor ตัวใหม่มาให้ใส่กลับไปในตำแหน่งเดิม และต่อขั้วสายไฟให้เรียบร้อย

เท่านี้เครื่องปรับอากาศของเราก็จะกลับมาเย็นฉ่ำ ชื่นใจเหมือนเดิม โดยไม่ต้องง้อช่างแอร์ให้มาดู เสียเงิน มากกว่านี้หล า ยเท่าตัวอีกด้วย

ที่มา krustory