4 วิ ธีแก้ปัญหา รับมือ เมื่อคันเร่งรถค้างบ่อย

วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเอาตัวรอ ดเมื่อคุณขับรถอยู่แล้วคันเร่งรถของคุณค้าง กับบทความ 4 วิ ธีแก้ปัญหา รับมือ เมื่อคันเร่งรถค้างบ่อย ไปดุกันว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่ างไรบ้าง

การขับรถนั้นจะต้องไม่ประสาทอ ย่ า งเด็ดข า ด ห้ามแม้แต่จะสักวินาทีก็ต ามเพราะมันหมายถึงความป ล อ ด ภั ย ของคนในรถเลย และปัญหาหนึ่งที่ทำให้หล า ยคนต้องรับมือ ย าก

และอาจทำให้ อั น ต ร า ย ถึงชี วิ ตเลยคือ ‘คันเร่งค้าง’ แน่นอนว่าคงไม่มีใครอย ากจะให้เกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่ถ้าหากมันเกิดจะรับมือแบบไหนดีถึงจะ ป ล อ ด ภั ย มากที่สุด ลองมาอ่านกันดูเผื่อจะช่วยทุกท่านได้ในเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น

การรับมือและแก้ไขปัญหาคันเร่งค้าง

1 ห้ า มเด็ดข า ดคือ การดึงเบรกมือ เนื่องจากจะทำให้รถหมุนเว้ง ทำให้เสียการควบคุม ทำให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ได้ง่าย ๆ ฉะนั้น ห้ า มดึง

2 พอรู้ว่าคันเร่งค้างให้เราใส่เกียร์ว่าง ( N ) ในทันที จะทำให้ความเร็วรถลดลง แล้วก็ค่อย ๆ พย าย า มเหยียบเบรกเพื่อช่วยชะลอความเร็วลงด้วย ซึ่งไม่ควรจะเหยียบเบรกกะทันหัน โดยเฉพาะตอนรถวิ่งในความเร็วสูง เพราะเ สี่ ย ง จะพลิกคว่ำได้ง่ายมาก แล้วพย าย ามประคองรถจอ ดในที่ป ล อ ด ภั ย ให้ได้

3 พอเริ่มเอารถเข้าจอ ดในที่ป ล อ ด ภั ย ได้แล้ว ตอนรถหยุดค่อยทำการดับเครื่องและห้ามขับต่อไปใหม่เด็ดข า ด ย้ำว่าห้ามขับ ให้โทรเรียกอู่หรือศูนย์บริการจะดีกว่า ป ล อ ด ภั ย เอาไว้ก่อน

4 ห้ า มทำการดับเครื่องยนต์ทันทีตอนที่คันเร่งค้างและรถยังวิ่งอยู่ เพราะจะทำให้ควบคุมรถย ากและความเร็วรถอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมอีก บางรุ่นพวงมาลัยก็ล็อคเลย อั น ต ร า ยมากทีเดียว

สาเหตุในการทำคันเร่งค้าง

1 ต ก ใ จเผลอไปเหยียบคันเร่งแทนเบรก แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากไม่ว่าจากการตกใจหรือเผลอก็ต าม อั น ต ร า ยมากแบบนี้ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเลย

2 เบรกรถเองที่มีปั ญ หา ไม่ว่าจะเป็นเบรกแตก เบรกจม ทำให้ไม่สามารถห้ามล้อได้รถก็ไม่สามารถหยุดได้ต ามปกติ

3 คันเร่งจม อาจจะเป็นเพราะว่าเบรกมันแข็งจนเหยียบไม่ลงเลย พอเป็นแบบนั้นคันเร่งก็จม เพราะว่าเราจะเหยียบทั้งเบรกและคันเร่งไปพร้อมกันไม่ได้อยู่แล้ว

4 สวมรองเท้าส้นสูงในการขับรถ แม้ว่าบางคนก็คล่องอยู่แล้วก็อ ย่ า ป ร ะ ม า ท เพราะส้นอาจไปขัดเข้ากับคันเร่งได้ จนถอนคันเร่งขึ้น มาไม่ได้เหมือนปกติ

แต่ก่อนจะไปรับมือในสถานการณ์อื่นเพื่อควบคุมรถนั้นสิ่งแรกที่ควรมีเลย ‘สติ’ ใช่แล้วจะต้องมีสติไว้เสมอ อ ย่ าตกใจเกินเหตุพย า ย ามตั้งสติให้ดี ใจเย็น ๆ แล้วเราจะสามารถรับมือกับปัญหาคันเร่งค้างนี้ได้ดีและป ล อ ด ภั ย หากยิ่งตกใจมากเท่าไหร่จะยิ่งแก้สถานการณ์ได้ย า ก

ที่มา krustory