4 วิ ธีแก้เก็บเ งิ นไม่อยู่ เ งิ นเดือนไม่พอใช้ ให้มีเก็บ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ที่กำลังพบเจอ กับปัญหาเงินเดือนไม่พอ กับค่าใช้จ่าย กับบทความ 4 วิ ธีแก้เก็บเ งิ นไม่อยู่ เ งิ นเดือนไม่พอใช้ ให้มีเก็บ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถมีเงินใช้และมีเงินเก็บไปพร้อมๆ กัน

เชื่อว่าหล า ยคนคงจะเคยเจอ กับปัญหาที่ว่า รายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งทำให้การเงินของเรานั้นติดขัด แล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่ างไรดี เพื่อให้มีเหลือเก็บ ไม่มีห นี้สินรุงรัง วันนี้เรามีแนวทางมาบอ กกัน สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้ ลองนำไปปรับใช้กันดูนะ

รายจ่ายมากกว่ารายรับ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

มีความเสี่ยงสูง ที่เราจะเป็นห นี้จากการกู้ยืม ไม่ว่าจะเป็นห นี้ในระบบ หรือห นี้นอ กระบบ ต้องเดือ ดร้อนหาเงินให้เพียงพอต่อ การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้เสริม หรือ การหยิบยืม สถานภาพทางการเงินย่ำแย่ จนอาจส่ งผลให้ประวัติการเงินของเราไม่ดี ซึ่งจะมีผลต่อ การทำธุรก ร ร ม กับทางธนาคารในอนาคตด้วย

มีเงินไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อาจจะส่ งผลให้ต้องอยู่อย่ างลำบากย ากแค้น นอ กจากที่เราหยิบยกมานี้ ก็ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคน หากหลีกเลี่ยง ไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ ก็จะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้น มาแล้ว และกำลังมองหาวิธีแก้ไข ก็ติดต ามในหัวข้อต่อไปได้เลย การที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ ส่วนใหญ่จะเกิดจาก การใช้จ่ายแบบไม่วางแผนให้ดี

ทำให้เราไม่รู้ว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้ว และมีเงินที่สามารถใช้ได้เหลืออยู่อีกเท่าไหร่ รวมถึงไม่สามารถแยกรายจ่ายที่จำเป็น และไม่จำเป็นออ กจากกันได้ นอ กจากนี้ รูปแบบการใช้จ่ายก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ บางคนเงินเดือนไม่มาก แต่ใช้จ่ายแบบคนที่มีเงินเดือนสูงๆ เพราะต้องการมีหน้ามีต า มากกว่าหรือเทียบเท่าผู้อื่น จึงเลือ กใช้ของแพงๆ โดยที่ไม่สนใจว่า รายได้ของตัวเองนั้น จะเพียงพอให้ใช้จ่ายหรือไม่

ส่ งผลให้รายจ่ายสูงกว่ารายรับ หรืออาจจะเรียกสั้นๆ ได้ว่า ใช้จ่ายเกินตัวนั่นเอง หากใครที่เคยเป็นแบบนี้ จนเกิดปัญหารายจ่ายมากกว่ารายรับ และอย ากแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ก็สามารถดูในหัวข้อต่อไปได้เลย แยกให้ออ กระหว่าง รายจ่ายจำเป็น และรายจ่ายไม่จำเป็น สิ่งแรกที่เราควรจะใส่ใจก็คือ การแยกแยะรายจ่ายที่จำเป็น และไม่จำเป็นออ กจากกัน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่า สาเหตุที่เรามีรายจ่ายเยอะกว่ารายรับนั้น มาจากสาเหตุอะไรบ้าง

ตัวอย่ างรายจ่ายจำเป็นก็เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าเดินทางไปทำงาน เป็นต้น หรือเข้าใจง่ายๆ ก็คือ รายจ่ายที่เราต้องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเอง เมื่อเราแยกได้แล้ว ก็ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออ กทั้งหมด จะช่วยให้มีเงินเหลือมากขึ้น

เปลี่ยนงานใหม่

หากเรารู้สึกว่า งานที่ทำอยู่นั้น ให้ผลตอบแทนน้อยเกินไป เราก็ควรมองหางานใหม่ๆ เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทน มากขึ้น แต่ข้อนี้เราต้องพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจนะ เพราะอนาคตไม่มีอะไรแน่นอน รวมถึงปัญหาในที่ทำงานใหม่ด้วย ทุกที่มีปัญหาเสมอ อยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อย เท่านั้นเอง

ดังนั้น อย่ าลืมศึกษารายละเอียดของบริษัท และงานใหม่ให้ดีด้วยนะ ทางที่ดี ไม่ว่าเราจะเงินเดือน มาก หรือเงินเดือนน้อย ก็ควรที่จะรั ก ษ าสมดุล ระหว่างรายรับและรายจ่ายให้ดีอยู่เสมอ พย าย ามอย่ าให้รายจ่ายสูงกว่ารายรับ เพื่อที่เราจะได้ไม่เดือ ดร้อน หรือลำบากเรื่องเงินในภายหลัง

หากมีห นี้ ให้รีบจัดการ

หลังจากลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงแล้ว ก็ให้รีบวางแผน จัดการห นี้ที่มีอยู่ให้หมดไปโดยเร็ว เพราะยิ่งปล่อยไว้นานๆ ดอ กเบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งมันไม่ส่ งผลดีต่อเราเลย

หารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายรับ

ไม่ว่าจะเป็นการทำโอที รับงานพิเศษ ข า ยของออนไลน์ หรือหารายได้เสริมจากช่องทางอื่นๆ ล้วนถือว่าเป็นทางออ กที่ดีทั้งนั้น อย่ างที่มีคนพูดกันไว้ว่า เราควรจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งทาง นั่นเอง

ที่มา moneygurufahhsai, aanplearn