4 สิ่งที่ได้จากการดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูประโยชน์ที่คุณนั้นจะได้รับจากการดื่มน้ำเต้าหู้ในทุกๆ วัน กับ 4 สิ่งที่ได้จากการดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำ ไปดูกันว่าเมื่อคุณนั้นดื่มน้ำเต้าหู้ทุกวัน อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้าง

น้ำเต้าหู้ เป็นเครื่องดื่มที่นิยมรับประทานเป็นอาหารเช้ากัน เพราะสะดวกและรวดเร็วในการรับประทาน ในช่วงเวลาที่เร่งรีบอย่ างตอนเช้าๆ และถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์สูง จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

ประโยชน์ทางโภชนาการของน้ำเต้าหู้

1 ช่วยลดความอ้วน

น้ำเต้าหู้ สามารถช่วยลดน้ำหนัก รวมถึงไขมันได้ เพราะน้ำเต้าหู้ เป็นน มถั่วเหลืองที่เป็นน มไขมันต่ำ จึงช่วยลดการเกิดภาวะอ้วน และลงพุงได้

2 ช่วยในการบำรุงกระดูก

น้ำเต้าหู้ ทำจากน มถั่วเหลืองที่มีวิต ามินดีสูง จึงช่วยลดกระบวนสล า ยของกระดูกได้ และช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกได้ ได้มีการทดลองประโยชน์จากน มถั่วเหลืองในผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือน พบว่า มีผลที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ ในเรื่องของการสร้างและสล า ยกระดูก

3 ความดัน โ ล หิ ต

มีการศึกษาทดลอง สำหรับผู้ที่บริโภคน้ำเต้าหู้เป็นประจำ ได้ผลลัพธ์ว่า น้ำเต้าหู้นั้น มีผลต่อ การควบคุมระดับความดัน โ ล หิ ต ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น

4 แ บ ค ที เ รี ย ในลำไส้

การดื่มน้ำเต้าหู้ จะไปช่วยเพิ่มปริมาณ แ บ ค ที เ รี ย ที่เป็นประโยชน์ต่อลำไส้เล็ก ทำให้ส่ งผลดีต่อระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้น

คนที่ไม่ควรดื่มน้ำเต้าหู้ และควรระวังเป็นพิเศษ

1 สตรีมีครรภ์ และผู้ที่กำลังให้น มบุตร ไม่ควรดื่มในปริมาณที่มากจนเกินไป เพราะจะส่ งผลกับลูก และอาจเกิดเหตุ อั น ต ร า ย กั บ ท า ร ก ได้

2 เ ด็ ก ท า ร ก ที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน เพราะจะเพิ่มความ เ สี่ ย ง ที่ทำให้ เ ด็ ก แ พ้ ถั่วเหลือง

3 ผู้ ป่ ว ย ที่มี โ ร ค ประจำตัว สำหรับผู้ที่มี โ ร ค ประจำตัว ควรระมัดระวังการรับประทานอาหารต่างๆเป็นพิเศษ รวมถึงน้ำเต้าหู้ด้วย เพราะอาจจะส่ งผลต่ออาการและ โ ร ค ที่เป็นอยู่ได้ ควรสอบถามแพทย์ก่อนเสมอ

ถึงแม้ว่าน้ำเต้าหู้ จะมีประโยชน์มากมายก็ต าม แต่ก็ไม่ควรดื่มในปริมาณที่มากจนเกินไป เพราะอาจจะส่ งผล เ สี ย มากกว่าผลดีได้ และควรรับประทานอาหารที่หลากหล า ย ครบ 5 หมู่ และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ออ กกำลังกายสม่ำเสมอด้วยนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา

ที่มา bitcoretech