4 หลักคิดเปลี่ยนชีวิต จนแต่เงิน อย่ าได้จนความคิด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตกับบทความ 4 หลักคิดเปลี่ยนชีวิต จนแต่เงิน อย่ าได้จนความคิด ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่ออนาคตที่ดีของเราในวันข้างหน้า

จริงอยู่ที่ไม่มีใครอย ากจนหรอ ก แต่บางครั้งเราก็จำเป็นที่ต้องจนทั้งแบบ ตั้งใจและแบบไม่ตั้งใจ ความจนแบบไม่ตั้งใจ เป็นเพราะเราเลือ กเกิดไม่ได้ เมื่อเราต้องเกิดมาในครอบครัวที่ย ากจน ไม่ได้ร่ำร ว ย นั่นถือว่าเป็นการจน แบบไม่ได้ตั้งใจ ส่วนการจนแบบตั้งใจนั้น ก็หมายถึงเราไม่มีเงิ น เพราะเรา เองไม่ขยัน ไม่อ ดทนหรือเราอาจเคยร ว ย เคยมีฐานะดี แต่ที่เราต้องจนแบบตั้งใจ ก็เพราะเกิดจากการสร้างห นี้ การใช้เงิ นฟุ่มเฟือย ไม่ระมัดระวัง ให้คนอื่นยืมเงิ น

แล้วโดนหนีห นี้ ทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ ล้มละล า ยจนทำให้ กล า ยเป็นคนจนแบบตั้งใจ แบบนี้ไปได้ เมื่อต้องอยู่ในสถานะ ที่เรียกว่าจนแล้ว ก็แปลว่าเราจนเงิ น ไม่มีเ งินใช้จ่ายได้สบายไร้กังวล เ งินที่ได้มาอาจจะพอหรือไม่พอ กับค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำ หากอย ากได้สิ่งของอะไร ก็ไม่สามารถซื้ อได้อย่ างที่ใจหวัง ต้องรอๆ และบางครั้งก็ไม่รู้ว่า จะต้องรออีกถึงเมื่อไหร่ ความจนนั้นก็แบ่งได้หล า ยระดับ จน มากหรือจนน้อย

จน มากก็หมายถึง จนถึงขนาดต้องเป็นห นี้ รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ต้องหยิบยืมกู้ห นี้มา ส่วนจนน้อยก็อาจจะหมายถึงมี รายได้แค่เพียงพอ กับค่าใช้จ่ายเท่านั้น อาจไม่ถึงกับเป็นห นี้แต่ก็ไม่มีเงิ นเหลือเก็บ พอที่จะยกฐานะของตัวเองให้ดีขึ้น จนพ้นจากความจนไปได้ มีคนเคยแบ่งความจนไว้เป็น 4 แบบด้วยกัน มาดูกันเราว่าอยู่ในข่ายไหนของความจนกันบ้าง

1 จนโอกาส

คนจนโอกาส ก็คือคนที่แทบไม่มีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเลย หรืออาจมี แต่เราไม่ไขว่คว้าไว้ บางคนก็ตีอ ก ชกหัวตัวเอง ว่าเรานั้นทั้งประหยัด ทั้งขยัน ชีวิตมีแต่คิดดีทำดี ทำไมไม่เห็นได้ดีบ้าง นอ กจากประหยัดขยันและเป็นคนดีแล้ว เรายังต้องฉลาดด้วย ฉลาดในการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตของเรา อาชีพบางอย่ าง ไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่เป็นอาชีพที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้า เมื่อทำงานไปถึงจุดหนึ่ง ก็ควรที่จะต้องหาทางขยับขย ายเพื่อให้เราได้รับ โอกาสใหม่ๆบ้าง

2 จนเงิ น

คนจนเ งินก็คือ คนที่ไม่มีเ งิน หรือมีเงิ นน้อย น้อยจนไม่เพียงพอ ที่จะดูแลตัวเอง หรือครอบครัวได้ ความหมายของจนเงิ น มักเป็นความจนที่คนทั่วไปเข้าใจกัน

3 จนเวลา

คนจนเวลา ก็คือคนที่ไม่มีเวลา หรือมีเวลาน้อย ที่จะทำให้สิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำ คนจนเวลาบางคน มีเงิ น แต่ไม่มีเวลาใช้เงิ น เพราะมัวแต่หาเงิ น ส่วนคนจนเวลา บางคนก็ไม่มีเงิ นด้วย เรียกว่าจนทั้งเวลาและจนทั้งเ งิน

4 จนความคิด

คนจนความคิด ก็คือคนที่คิดน้อย หรือคนที่ไม่มีความคิด นั่นแหละความคิดของคนที่จน ความคิดจะวนเวียนอยู่แต่กับสิ่ง ที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่น คิดแต่ดูถูกตัวเอง ว่าทำไม่ได้ คิดแต่ว่า ช าตินี้เราจะไม่มีวันร ว ยคิดว่าคนอื่นเก่งเราไม่เก่งเหมือนเขา เราไม่มีทางทำได้แบบเขา คิดว่า ก็เขาเกิดมาร ว ยเราไม่ได้ ร ว ยเหมือนเขา เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย เราทำไม่ได้หรอ ก อาชีพเสริมเราไม่ไหว สุขภาพเราไม่ดีฯลฯ คิดแบบนี้แล้ว

โอกาสหล า ยๆอย่ างในชีวิตก็ต้องหลุดลอยไป ไม่ว่าจะเป็นการจนแบบไหนก็ต าม ก็ไม่เป็นผลดีกับชีวิตทั้งนั้น การจนเรื่องเงิ น ยังเป็นของนอ กกาย ที่หากเราไม่จนความคิดไปด้วย ชีวิตก็ยังมีโอกาส ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ หากเราไม่มีเ งิน ไม่มีเวลาและไม่มีโอกาสดีๆ แถมเรายังมีความคิด ที่ไม่ถูกต้องหรือมีทัศนคติที่ไม่ดี กับการดำเนินชีวิตของเรา

ชีวิตของเรานั้น ก็คงจะจนเหมือนเดิม ไม่มีใครสามารถ ช่วยอะไรเราได้นอ กจากตัวเราเอง สำคัญที่สุดคือ ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดก่อน นั่นคืออันดับแรกที่จะทำให้เรามีชีวิต ที่ก้าวพ้นจากความจนที่แท้จริงไปได้ คนจนหรือคนร ว ยก็สามารถ มีความสุขได้เหมือนกัน คนร ว ยก็ไม่ได้จำเป็น ที่จะต้องเป็นที่อิจฉาอยู่ตลอ ดเวลา ไม่ใช่ว่าคนร ว ยทุกคนจะมีความสุขได้ด้วย

คนร ว ยสามารถซื้ อบ้านหลังใหญ่ รถยนต์ยี่ห้อหรู รับประทานอาหารอร่อยแพง ต ามร้านซื้ อเสื้อผ้ารองเท้า มีแบรนด์ดัง แต่อย่ าลืมว่าคนร ว ยเขาก็ต้องพย าย าม รั ก ษ าสถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของตัวเขาเองไว้ด้วย ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นภาระอันหนักหน่วง สำหรับคนร ว ย ที่มากกว่าคนจน ที่เราต้องการเพียงแค่การกินอิ่มนอนหลับสบายเท่านั้น เงิ นเป็นของแปลก เรามักจะอย ากมีเ งิน มากๆกัน และคิดว่าเมื่อเรามีเงิ นเท่านั้นเท่านี้แล้ว

ก็จะพอเพราะชีวิตของเราก็จะมีความสุข แต่เพราะเหตุใด คนร ว ยถึงไม่หยุด คนร ว ยบางคน เมื่อร่ำร ว ยมีเงิ นทองมากมาย ก็ยังหาความร ว ยกันต่อไป เมื่อมีมากก็อย ากมีมากขึ้นไปอีก แทนที่จะมีความสุข ก็จึงกล า ยเป็นเงิ น นั้นสร้างความกังวล และความทุ ก ข์ให้กับคนร ว ย การเขียนแบบนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ต้องเป็นคนจนถึงจะดี เพราะเมื่อร ว ยจะเป็นทุ ก ข์ ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบที่ว่า เพียงแต่ต้องการจะบอ กว่า ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนร ว ย

เราก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกัน หากเราจนไม่มีเงิ น เราก็อย่ าจนความคิดไปด้วย ให้มองแง่ดีของการที่เรา ไม่ต้องดูแลท รั พ ย์สมบัติมากมาย หรือมีเกียรติยศ ชื่อเสียงค้ำคอ การเลือ กกินอาหาร การแต่งตัวของเรา สามารถทำได้แบบต ามสบาย ไม่ต้องเป็นทางการ เหมือนกับคนร ว ย นอ กจากนั้น ให้เราคิดในแง่ดี ถึงศักยภาพในตัวเราเอง ว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกมาก

เพื่อยกระดับฐานะของตัวเราเอง เพื่อที่วันหนึ่ง ไม่เพียงแต่เราจะมีชีวิต ในรูปแบบที่เราต้องการ แต่เราอาจจะยังสามารถ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ด้วยการคิดแบบจรรโลงใจแบบนี้ ทำให้เรามีกำลังใจ และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่ างมีความสุขได้

ที่มา yakrookaset