4 อาหารที่คุณคิดไม่ถึง ยิ่งกินบ่อย ยิ่งทำให้ก ร ะ ดู ก เ สื่ อ ม เร็ว

วันนี้เราก็มีความรู้เล็กๆ น้อยๆ มาบอ กคุณเกี่ยวกับ 4 อาหารที่คุณคิดไม่ถึง ยิ่งกินบ่อย ยิ่งทำให้ก ร ะ ดู ก เ สื่ อ ม เร็ว ไปดุกันว่าคุณเองกินอาหารพวกนี้เป็นประจำทุกวันหรือเปล่า

1 อาหารเค็ม

การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มมาก นอ กจากจะมีผลเ สี ยต่อไตแล้ว อาจส่ งผลให้ร่ า งกายขับแคลเซียมออ กมาทางปัสสาวะมากขึ้นด้วย ทำให้ก ร ะ ดู กอ่อนแอและไม่แข็งแรงเท่าที่ควร

2 กาแฟ

จากการวิจัยของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาเผยว่า การดื่มกาแฟมากกว่าวันละ 2 ถ้วยมีผลทำให้ก ร ะ ดู กเปราะบางได้ เพราะคาเฟอีนในกาแฟจะทำให้ร่ า งกายขับแคลเซียมออ กมาทางปัสสาวะได้

3 น้ำอัดลม

อย่ างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ำอัดลมไม่มีประโยชน์ต่อร่ า งกาย แถมมันยังมีผลทำให้ก ร ะ ดู กหักง่าย ซึ่งผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำจะมีโอ กาสเกิดโ ร คก ร ะ ดู กพรุนได้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 3-4 เท่า

4 โปรตีนสูงจากเนื้อสั ต ว์

จากการศึกษาพบว่าคนที่รับประทานอาหารโปรตีนสูงนาน จะมีความหนาแน่นของก ร ะ ดู กบางกว่าคนที่รับประทานอาหารแบบปกติ

แผนการชะลอความเ สื่ อ มของก ร ะ ดู กและข้อ

1 ควบคุมน้ำหนัก

น้ำหนักเกิน เป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการข้อเ สื่ อ ม เพราะก ร ะ ดู กและข้อต้องรับน้ำหนักของน้ำหนักตัวที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง บริเวณเข่า สะโพก เท้า และหลัง

ที่เป็นจุดหลักในการรับน้ำหนักของร่ า งกาย การออ กกำลังกาย เพื่อเพิ่มการเผาผลาญ พลังงาน และไขมันส่วนเกิน รวมถึงการควบคุมอาหาร โดยการหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต จะช่วยให้คุณผอมลง และยังชะลอความเ สื่ อ มของก ร ะ ดู กและข้อด้วย

2 บริหารร่ า งกายให้เหมาะสม

นอ กจากการออ กกำลังกายจะช่วยชะลอวัยแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แก่ร่ า งกายด้วย การเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่ า งกาย จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อ ปรับโครงสร้างก ร ะ ดู ก

สร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ช่วยรองรับก ร ะ ดู ก และช่วยลดอาหาร ป อ ดได้ด้วย แต่อย่ างไรก็ต าม การออ กกำลังกายหนักเกินไป อาจกล า ยเป็นการสร้างภาระให้กับข้อ ก ร ะ ดู ก จนเกิดปัญหาข้อ ก ร ะ ดู กเ สื่ อ มเร็วขึ้นได้

3 เลือ กกินอย่ างถูกวิธี

การรับประทานสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของก ร ะ ดู กและข้อ นับว่าเป็นการให้รางวัลชีวิตแก่ตัวเองทางหนึ่ง แคลเซียม เปรียบเสมือนพระเอ กของระบบก ร ะ ดู กและข้อเลยก็ว่าได้ เพราะบทบาทอันโดดเด่น คือ การเสริมสร้างก ร ะ ดู กให้แข็ง

แรง เมื่อร่ า งกายมีปริมาณแคลเซียมที่เหมาะสม จะช่วยลดความ เ สี่ ย ง ของการเกิดข้ออักเ ส บ ช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหดได้ดี แต่ร่ า งกายจะต้องใช้แคลเซียมที่สะสมไว้ในการดูแลสุขภาพก ร ะ ดู ก ดังนั้น การเสริมแคลเซียมให้เพียงพอ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

วิต ามินดีและแมกนีเซียม วิต ามินดีช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม และส่ งแคลเซียมไปบำรุงก ร ะ ดู กให้แข็งแรงได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ส่วนแมกนีเซียม จะช่วยปรับสมดุลให้แคลเซียมออ กฤnธิ์ในการทำงานได้อย่ างเหมาะสม

กลูโคซามีน และคอนโดรอิทีน ช่วยเสริมสร้างของเหลวหล่อลื่นก ร ะ ดู กอ่อน เส้นเอ็น และข้อต่อ อย่ างไรก็ต าม ผลการศึกษาไม่ได้ยืนยันว่าสารเหล่านี้ได้ประโยชน์มากเท่าใดนัก

4 ปรับเปลี่ยนอิริย าบถ

การเปลี่ยนแปลงเล็ก น้อย อาจส่ งผลอย่ างใหญ่หลวงต่อสุขภาพของเรา เช่น ยืนให้ตรง ไม่ทิ้งน้ำหนักไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่นั่งยอง ไม่นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน สวมรองเท้าที่กันกระแทกได้ดี เลิกบุหรี่ เป็นต้น

ที่มา yimkengg