4 เรื่องควรรู้ เวลานำเงินไปฝาก ธนาคารไม่เคยบอ ก

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้สิ่งที่ควรรู้มากๆ เกี่ยวกับการนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อหวังที่จะเก็บสะสมเงินออมและมีดอ กเบิ้ยเงินฝากต่างๆ กับบทความ 4 เรื่องควรรู้ เวลานำเงินไปฝาก ธนาคารไม่เคยบอ ก ไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่ควรรู้

1 ความฝันต่างๆ อาจจะไม่เป็นความจริง

ทุกคน มีความฝันของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเกษียณก่อนกำหนด เที่ยวรอบโลก มีบ้านหลังใหญ่ ส่ งลูกเรียนเมืองนอ ก ความฝันเหล่านี้จะเป็นจริงได้ จำเป็นต้องใช้เ งิ น จำนวน มาก หล า ยคนคิดว่า พ ย า ย า ม เก็บเ งิ น ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาเ งิ น ไปทำฝันใ ห้เป็นจริง

ในวันข้างหน้า แต่การทำเช่นนี้ อาจทำให้คว ามฝันเป็นจริงได้ ย า ก มาก หรือไม่มีวันเป็นจริงเลย จากเรื่องเ งิ น เฟ้อในข้อแรก เราจะเห็นว่าฝากเ งิ น ในแบงค์ยิ่งทำให้มูลค่าเ งิ น ลดลงทุกวัน เก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายอยู่ดี ดังนั้นควรแบ่งเ งิ น ไปลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเรา และนำผลตอบแทนไป ทำคว ามฝันให้เป็นจริงในวันข้างหน้า

2 ยิ่งฝากนานเ งิ น ยิ่งห า ย

จากความเชื่อที่ว่า ฝากแบงค์เ งิ น ต้นไม่ห า ย แถมได้ ด อ ก เบี้ยสบาย เรื่องนี้มันถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะเ งิ น ต้นไม่ห า ย แต่มูลค่าเงิน ลดลงตลอ ดเวลา เนื่องจากเ งิ น เฟ้อแล้ว เ งิ น เฟ้อก็คือ ภาวะที่ร า ค า ของสินค้าต่างๆสูงขึ้น ทำให้มีเ งิ น เท่าเดิมแต่ซื้ อ สิ น ค้ า ได้น้อยลง หรือสรุปง่ายๆคือมีเ งิ น เท่าเดิม แต่มูลค่าของเ งิ น ลดลง เ งิ น เฟ้อเฉลี่ยของไ ทยอยู่ที่ประมาณ 3% แต่ ด อ ก เบี้ยเ งิ น ฝากทั่วไป ในปัจจุบัน มักจะต่ำกว่า 3% เมื่อหักลบกันแล้ว มูลค่าของเ งิ น ก็ยังคงน้อยลงอยู่ดี

3 เสียโอกาสในการให้เ งิ น ทำงานแทนเรา

ข้อ ดีของเ งิ น ฝากคือ สามารถเปลี่ยนเป็นเ งิ น สดม าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ นได้ทันที ไม่รวมเ งิ น ฝากที่มีเงื่อนไขพิเศษ แต่การฝากเ งิ น มากเกินความจำเป็น ทำให้เราเสียโอกาสนำเ งิ น ส่วนเกิน ไปลงทุนสร้าง ผลตอบที่ดีให้กับเราในอนาคต หล า ยคนกลัวคำว่าลงทุน เนื่องจากมีความไม่แน่นอน และอาจข า ดทุนได้ แต่จากสถิติพบว่า การลงทุนในระยะเวลาที่ ย า ว นานขึ้นโอกาสข า ดทุน ก็จะน้อยลงต ามไปด้วย ดังนั้นยิ่งเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเวลาลงทุนนานขึ้น โอกาสข า ดทุนน้อยลง และเ งิ น สามารถทำงานสร้างร ายได้แทน เราได้นานขึ้นด้วย

4 มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เ งิ น คืนหากแบงค์ล้ม

เราเชื่อว่าฝากเงิน ไว้กับธนาคาร ไม่ต้องกลัวเงินต้นห า ย แต่ในความเป็นจริง ถ้าแบงค์เกิดเจ๊งขึ้น มา อ ย่ า ง เช่นในปี 40 เราจะเอาเ งิ น คืนจากใคร หล า ยคนบอ กว่ามีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองเ งิ น ฝาก ยังไง ก็ได้คืนทั้งหมดมันใช่ ถ้าเป็นเมื่อก่อน แต่ปัจจุบันพระราชกฤษฎีกา คุ้มครองเ งิ น ฝาก ไม่ได้คุ้มครองเ งิ น เต็มจำนวนอีกต่อไป

โดยวงเ งิ น คุ้มครองจะค่อยๆ ลดลง จากข้อมูลข้างต้น มันแปลว่าเ งิ น ต้น เราไม่ได้ปลอ ดภั ย 100% แบบที่เราคิด อีกต่อไปจะเห็นว่าการฝากเ งิ น มากเกินความจำเป็น อาจจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ดังนั้นเราควรจัดสรรเงินให้เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เ งิ น สำรองใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น และการลงทุน เพื่อให้เ งิ น ทำงาน สร้างความมั่งคั่งให้เราในอนาคต

ที่มา lifein-hug, sit-smiling