4 เรื่องที่แม่บ้านควรรู้ ก่อนนำน้ำประปามาหุงข้าว

วันนี้เราจะพาเพื่อนคุณแม่บ้านทุกคนไปเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับน้ำประปาอาคารสูง หรือต ามหมู่บ้านก็ต ามแต่ กับบทความ 4 เรื่องที่แม่บ้านควรรู้ ก่อนนำน้ำประปามาหุงข้าว ไปดูกันว่าการนำน้ำประปามาหุงข้าวนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อสุข ภาพที่ดีของแม่บ้านและคนในครอบครัว

โดยปกติแล้วที่เราจะหุง ข้ า ว ส่วนใหญ่มักจะใช้น้ำประปาในการหุง ข้ า ว มาโดยตลอ ด แต่รู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันนี้น้ำประปาในบางพื้นที่ บางตำแหน่ง ไม่ได้สะอาดอ ย่ า งที่เราคิด

แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นได้ด้วยต า แต่แท้ที่จริงแล้วยังมี เ ศ ษ ฝุ่นเล็กที่เรามองไม่เห็น เมื่อเราดื่มเข้าไปหรือนำมาใช้ในการหุง ข้ า ว แน่นอนว่ามีสิ่งที่ไม่สะอาดสะสมเข้ามาด้วย

ซึ่งสิ่งที่เกิ ดขึ้นในท่อระบายน้ำประปา หรือว่าท่อส่ งน้ำ เมื่อผ่านไปแล้วหล า ยช่วงระยะเวลา น้อย ม า ก ที่เขาจะทำความสะอาดหรือว่าเปลี่ยนท่อในบริเวณ

นั้น และแน่นอนว่าเป็น 10 ปี 20 ปีเขาก็ไม่เคยเปลี่ยน ดั งนั้ นแล้วหากเราจะใช้น้ำจากท่อประปา ควรที่จะ ต ร ว จ สอบดูดี หาตัวกรองน้ำมาหน่อยก็ยังดีค่ะ

4 เหตุผลที่ไม่ควรใช้น้ำประปาหุง ข้ า ว

1 น้ำในอาคารสูง อาจจะเกิ ดสิ่งที่เข้ามาเจือปน ม า ก กว่าปกติ จะกล่าวก็คืออาคารที่มีความสูง ม า ก กว่า 7 ชั้น เขามักจะใช้ระบบแท้งค์น้ำสำรองขนาดใหญ่ไว้บนอาคารสูง และแน่นอนว่าแท้งค์น้ำ ข า ดการดูแลรั กษ าความสะอาดอ ย่ า งทั่วถึง บางแห่งไม่เคยทำความสะอาดเลยตั้งแต่ก่อสร้างขึ้น ม า ก็มีให้เห็นกันถมเถไป ส่วนใหญ่มักจะ ต ร ว จ สอบแ ค่รอยรั่วและปั๊มน้ำเท่านั้น ไม่เคยคิดที่จะเปิดดูว่าข้างในมีตะกอนหรือว่ามีสิ่งอะไรตกลงไปหรือเปล่า

2 เ รื่ อ งของ คุ ณ ภ า พ น้ำประปาที่ไม่คงที่ ส่วนใหญ่เราไม่มีทางรู้เลยว่ามีการปน ม า ก ับสิ่งที่ไม่สะอาดระหว่างการขนส่ งน้ำมันหรือไม่ ในบางครั้งสีของน้ำก็มีสีที่ ผิ ด เพี้ยนไป บางครั้งก็มีสีส้มปนสีแดงมาบ้าง ทำให้ค่าความเป็นกรดความเป็นด่างไม่คงที่และไม่เท่ากัน มีกลิ่น มีสี มีความฝาดของน้ำ ดั งนั้ นแล้วไม่ควรที่จะนำน้ำประปามาหุง ข้ า ว โดยตรง

3 หากมีสิ่งที่ตกค้างตกลงไปในขณะที่เราหุง ข้ า ว บอ กเลยว่าจะสังเกตได้ย าก ม า ก เพราะว่าภาชนะที่ใช้ในการหุง ข้ า ว ไม่ได้ใส่อย่ างแก้วน้ำ ดั งนั้uแล้วเมื่อมีสิ่ง ผิ ด ปกติตกลงไปอ ย่ า งเช่นกรวด หิน ดิน ทราย ขนสั ต ว์ เมื่อตกลงไปผสมกับ ข้ า ว ส า ร แล้ว เราก็ย ากที่จะมองเห็น

4 คลอรีน เป็นสิ่งที่ไม่ควรมี เพราะว่าจะทำให้วิต ามิน B1 ที่อยู่ในเม็ด ข้ า ว นั้นห า ยไป เพราะว่าน้ำประปานั้นผ่านกันรั กษ าด้วยคลอรีน ทำให้เสียคุณประโยชน์ไปนั่นเอง

วิธีการแก้หากจำเป็นจะต้องใช้น้ำประปา

1 ควรที่จะต้มน้ำประปาให้เดือ ดก่อนนำมาใช้ ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยนำมาหุง ข้ า ว วิธีนี้จะเป็นการจัดการกับคลอรีนให้ออ กไปได้ และยังทำให้น้ำสะอาด ม า ก กว่าปกติ

2 ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า หันไปใช้น้ำดื่มขวด ที่เป็นน้ำ คุ ณ ภ า พ มาใช้หุง ข้ า ว จะทำให้ ข้ า ว ไม่เสียรสช าติและไม่เสียประโยชน์อีกด้วย

เค ล็ ดลั บในการหุง ข้ า ว ให้ อ ร่ อ ย

1 ให้เราซาว ข้ า ว ไม่เกิน 3 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันที่จะสูญเสียคุณค่าทางส า ร อาหารเอาไป

2 หลังจากนั้นก็ให้เราทำการหยดน้ำส้มสายชูลงไปสักเล็กน้อย เหตุผลที่จะต้องหยดลงไปนั่นเป็นเพราะว่า จะ ช่ ว ย ให้ ข้ า ว เก็บไว้ได้นานขึ้นและมีสีสวยน่ารับประทาน รสช าติก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยมีความ อ ร่ อ ย

3 ใส่เกลือลงในหม้อหุง ข้ า ว เล็กน้อย น้ำมันเล็กน้อย แ ค่หยด 2 หยด จะ ช่ ว ย ให้ ข้ า ว มีความนุ่มละมุน ข้ า ว ไม่ติดกันเป็นก้อน

4 สำหรับใครที่หุง ข้ า ว ด้วยหม้อไฟฟ้า แนะนำว่าให้ควรแช่ ข้ า ว ประมาณ 5 นาทีก่อนหุง วิธีการนี้จะทำให้ ข้ า ว มีความนุ่มขึ้น และยัง ช่ ว ย ประหยัดไฟได้เล็กน้อย

5 การอุ่น ข้ า ว เก่า ให้เราเติมเกลือลงไปในน้ำเล็กน้อย จะเป็นการ ช่ ว ย จัดการกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่อยู่ใน ข้ า ว ได้ อีกทั้งยังได้รสสัมผัสใหม่ของเข้าอีกด้วย

วิธีการที่เรานำมาบอ กในวันนี้ไม่ย ากเลยใช่ไหม ลองนำเค ล็ ดลั บดีไปใช้กันดู จะทำให้ ข้ า ว ของคุณดูน่ารับประทาน ม า ก ยิ่งขึ้นไปอีก

ที่มา newsupdatees, showbizinfoo