4 แนวคิดใช้ชีวิตอยู่กับห นี้สินที่มีให้มีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้แนวคิดที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับห นี้สินที่มีให้มีความสุข และไม่เป็นทุ ก ข์กับห นี้สินก้อนนี้ กับบทความ 4 แนวคิดใช้ชีวิตอยู่กับห นี้สินที่มีให้มีความสุข ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขในทุกๆ วัน

ขึ้นชื่อว่า’ห นี้’คงมีใครอย ากจะมี ด้วยกันทั้งนั้น แต่ในยุคบริโภคนิยมเช่น ปัจจุบันนี้ การไม่มีห นี้สินใดๆเลย อาจหมายถึงการไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันด้วยเช่นกัน ก็เพราะทุกคนไม่ได้เกิดมา มีความพร้อมในด้านเ งินทอง ทำให้ต้องกู้ห นี้ยืมสิน มา เพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ อย่ างที่อยู่อาศัยเป็นต้น แม้ว่าการเป็นห นี้จะทำให้เรามีความทุ ก ข์ กังวลใจ และไม่สบายใจตลอ ดเวลาที่เป็นห นี้ บางคนเป็นทุ ก ข์ จนไม่เป็นอันทำอะไร

สุดท้ายกล า ยเป็น มีห นี้สินก้อนโตมากขึ้นกว่าเดิม บางคนอาจใช้เวลาไม่กี่ปี ก็สามารถผ่อนหมดแล้ว สำหรับของชิ้นเล็กๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ แต่สำหรับการติดห นี้ก้อนใหญ่ อย่ างรถยนต์ บ้านคอนโด จำนวนเงิ นก็มากต ามไปด้วย อาจต้องใช้เวลา ห้าปี สิบปี ก็เป็นได้ กว่าจะปลดห นี้สินให้หมดลง การกู้เงิ นและการขอสินเชื่อ เป็นหนึ่งในวิธีนำเงิ น ในอนาคตมาหมุนเวียนใช้จ่าย ซึ่งเป็นพฤติกร รม การใช้เงิ นที่นิยมมากขึ้น

ในปัจจุบันสำหรับผู้ที่มีเงิ นเดือน และต้องการแหล่งเงิ นทุน มาจับจ่ายใช้สอย หรือต้องการลงทุนอะไรสักอย่ าง แม้ว่าจะเป็นอีกทางเลือ ก ที่ช่วยให้คุณ มีชีวิตที่สบายขึ้นได้ แต่ก็ทำให้คุณเป็นทุ ก ข์ได้มากเช่นกัน แต่ทว่าประโยชน์ของบัตรเครดิตนั้น ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละบุคคล หากคุณต้องการนำเงิ นจากบัตรเครดิตเพื่อทำธุรกิจ อาจจะต้องการยอมเป็นห นี้ในตอนแรก แล้วกล า ยเป็นนักธุรกิจใหญ่ในภายหลัง ก็เป็นอีกแนวคิด ที่พลิกชีวิตบางคนไปเลยก็ได้

สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะตัดสินใจเป็นห นี้ จำเป็นต้องศึกษาให้ดีเสียก่อน ว่ามีข้อ กำหนดอย่ างไรมีการจ่ายดอ กเบี้ยอย่ างไร ในอัตราเท่าไหร่ รวมไปถึงต้องแน่ใจแล้วว่า เราสามารถผ่อนจ่ายห นี้ก้อนนี้ได้ ต้องรู้ถึงความรับผิดชอบ ของตัวเอง และต้องมีความซื่อสัตย์ ที่จะจ่ายห นี้คืนให้กับเจ้าห นี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากเราไม่แน่ใจ ว่าจะจ่ายคืนได้หรือไม่ ก็ไม่ควรเกิดความโลภ ใช้จ่ายเกินตัว จนก่อห นี้ก่อสินเป็นภาระให้ตัวเอง และครอบครัว ในที่สุดในที่นี้จะกล่าวถึง กรณีที่คุณเป็นห นี้ขึ้น มา แล้วจะมีวิธีการอย่ างไร เพื่อให้ตัวเองเข้มแข็ง และผ่านพ้นวิกฤตการณ์ชีวิตครั้งนี้ไปได้

4 วิธีคิดสุขได้เต็มร้อยแม้ชีวิตยังติดห นี้

1 ต้องกล้าที่จะยอมรับความความจริง

เหนือสิ่งอื่นใด เมื่อชีวิตเกิดปัญหา เราต้องตั้งสติให้ได้เสียก่อน ไม่คิดโทษตัวเอง จนเกินเหตุ เพราะการจมอยู่กับปัญหา ด้วยความคิดเดิมๆ นอ กจากเราจะมองไม่เห็น ทางออ กแล้ว ยังจะพาลทำให้จิตใจห่อเหี่ยว เศร้าหมอง จิตตก จนไม่เป็นอันทำอะไรทั้งสิ้น การเผชิญหน้ายอมรับความจริง ที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะทำได้ เพราะหากไม่ยอมรับ ถึงการกระทำของตัวเองให้ได้เสียก่อน ก็เป็นการย าก ที่เราจะผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ การมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ และจะต้องทำอะไรต่อไปในอนาคต คือจุดเริ่มต้นของทางออ กแห่งปัญหา เมื่อมีสติแล้ว การหาทางแก้ไข คงไม่ใช่เรื่องที่ย ากจนเกินไป นักขอเพียงคุณมีกำลังใจที่ดี มีภูมิคุ้มกัน และใช้สตินำทางอยู่เสมอ

2 ทบทวนถึงเหตุผลของการเป็นห นี้

เมื่อเรายอมรับความจริงได้แล้ว ว่ามีห นี้สิน มากน้อยเพียงไร จากนั้นจึงควรทบทวน ถึงต้นเหตุแห่งการเป็นห นี้ ว่าทำไมเราจึงมีห นี้ก้อนนี้ขึ้น มา อาจเป็นการกู้ซื้ อบ้านหลังใหญ่ เพื่อสร้างครอบครัว ซื้ อรถยนต์ เพื่อใช้ในครอบครัว หรือ การซื้ ออสังหาริมท รั พ ย์ เพื่อ การลงทุนเหล่านี้ ล้วนเป็น ‘ห นี้สิน”ที่ถือเป็นการสร้าง’ท รั พ ย์สิน”ให้กับชีวิต แม้ว่าจะต้องแบกรับภาระก้อนโต และใช้เวลาหล า ยสิบปีกว่าจะผ่อนหมดได้

แต่ถือว่าเป็นการลงทุน ที่คุ้มค่าเพราะในอนาคตสิ่งเหล่านั้น จะกล า ยเป็นสมบัติของเรา และสามารถเป็น มรดกตกทอ ด ไปยังลูกหลานได้อีกด้วย หากคุณมีห นี้ในลักษณะนี้ ขอให้คุณทำใจให้สบาย และปรับทัศนคติเสียใหม่ จงเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากขึ้น อย่ านึกเสียใจในการตัดสินใจซื้ อ เพราะมันคือห นี้สิน ที่คุณได้คิดไตร่ตรองมาแล้วเป็นอย่ างดี

3 เรามีความสามารถที่ยังไม่ได้ใช้

ในย ามที่ห นี้สินท่วมหัว หันไปทางไหนก็ไม่มีใครยื่น มือมาช่วย อาจเพราะได้ขอความช่วยเหลือ จากผู้อื่นรอบตัวเสียหมดแล้ว ภาระที่มีช่างมากเหลือเกิน ทำงานแสนเหน็ดเหนื่อย เงิ นที่ได้มาในแต่ละเดือน ลำพังจะใช้สอยกับเรื่องจำเป็นแทบไม่พอแล้ว ยังต้องเจียดบางส่วน มาใช้ห นี้อีก ทุกอย่ างดูมืดแปดด้านไปเสียหมด อย ากให้คุณ ทบทวนถึงความสามารถของตัวเอง ว่าทำอะไรได้บ้าง อาจเป็นความชอบส่วนตัว หรืองานอ ดิเรก เช่น ย ามว่าง คุณชอบปลูกต้นบอนไซไว้ที่บ้าน อาจลองเพาะพันธุ์ต้นบอนไซเพิ่ม ให้มีจำนวน มากขึ้น และนำไปขา ยในอินเตอร์เน็ท หรือข ายตลาดนัดวันหยุด วิธีนี้อาจทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเดิมจนพัฒนาเป็นอีกชีพหลักได้ในที่สุด

4 ปล่อยวางแล้วมุ่งมั่นกับเป้าหมาย

เมื่อคุณคิดทบทวน จนสามารถยอมรับกับปัญหาได้แล้ว คงจะผ่อนคล า ยความทุ ก ข์ลงได้บ้าง ไม่มากก็น้อย หลังจากนั้นขอให้คุณปล่อยวางปัญหาลง เราไม่จำเป็น ต้องแบกภาระทุกอย่ างไว้บนบ่าตลอ ดเวลา ไม่เช่นนั้น จะเอากำลังเรี่ยวแรงที่ไหนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ จากนี้ขอเพียงมุ่งมั่น ที่จะปลดห นี้สิน แล้วใช้ชีวิตอย่ างเข้มแข็ง

จงมอบความเชื่อมั่นให้แก่ตัวเอง อย่ างเต็มที่ ให้กำลังใจตัวเอง ว่าตัวเรายังทำอะไรได้อีกมากมาย ขอเพียงไม่เกียจคร้าน และมีวินัยในการใช้เ งิน ก็จะทำให้เราสามารถ บริหารรายรับ – รายจ่ายได้อย่ างสมดุล และเหลือเ งินไปผ่อนชำระห นี้ หากคุณยึดเอาสติปัญญา เป็นที่ตั้งแล้ว เชื่อว่าต้องเอาตัวรอ ดให้ผ่านพ้นวิกฤต ชีวิตครั้งนี้ได้อย่ างแน่นอน

ที่มา moneyhub, yakrookaset