5 กับดักความขยัน ยิ่งขยัน ก็ยิ่งจนลงทุกวัน

หากวันนี้คุณนั้นสงสัยว่าทำไมคุณขยันทำงาน ตื่นแต่เช้าทุกๆ วัน แต่ทำไมยังไม่ร ว ยเหมือนคนอื่นๆ เขาสักที วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ 5 กับดักความขยัน ยิ่งขยัน ก็ยิ่งจนลงทุกวัน ไปดูกันว่าทำไมคุณยิ่งขยันทำงาน แต่เงินในบัญชีไม่เพิ่มเหมือนความขยันคุณสักที

ผู้ใหญ่หล า ยๆ คนชอบพูดว่า เมื่อเรายังเล็กๆ สอนเราให้ขยันเรียน ให้เก่ง อนาคตจะสดใส โตมาขยันทำงานแล้ว เพราะอะไรกันเงินเดือน จึงไม่ขึ้นหล า ยคนขยัน ทำงานหนักแต่ไม่ร ว ย เราต้องรู้เท่าทัน ความขยันรู้ทัน ‘หลุมพรางของความขยัน’ เราจึงจะอยู่รอ ด

1 ขยันในสิ่งที่ตัวเอง ไม่ได้ต้องการทำ

การที่เราทำงานที่ไม่ได้รัก อาจจะทำให้เราได้โบนัส แต่นั่น คือความทุ ก ข์ หล า ยคนก้มหน้า ก้มต าทำงาน ที่ไม่ได้รักคุณคิดว่า ทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไ ม่ได้รักสิ่งไหน

ผลงานจะออ กมาดี มีคุณภาพกว่ากันล่ะ เราจงทำในสิ่งใจรัก งานที่เกิดจากความศรัทธา ต่อสิ่งที่ทำดีกว่า เพียงขยันในสิ่งที่รัก จะเป็นการเริ่มต้น ของความร ว ย

2 ขยันเน้นเชิงปริมาณ

นั่นคือขยันทำให้ได้มากที่สุดไม่สนหรอ ก ว่างานที่ออ กมามีคุณภาพดีมั้ย ย าจกใช้เวลาทำงาน มาก ‘เท่าที่คุ้น’ นั่นคือ ย าจกเคย ‘คุ้น’ กับการทำงานด้วย เวลาเค้าก็จะใช้เวลามากเท่านั้น แต่ขณะที่เ ศ ร ษ ฐี จะใช้เวลาทำงาน มากเท่าที่’ควร’ นั่นคือ งานใดสำคัญงานใดใหญ่ เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีมากกว่า เน้นการใช้ เวลาให้มาก ฉะนั้น จงอย่ าขยันเน้น จำนวนจงเน้นขยัน เชิงคุณภาพด้วยชีวิต จะได้มี คุณภาพมากขึ้น

3 ขยันให้กับความฝัน ที่ไม่ใช่ของตน

คนที่ ประสบความสำเร็จ จะมีฝันคนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีเป้าหมาย การที่ขยันเป็นเรื่องที่ดี ไม่ว่ายังไง ก็ต ามการมีความขยัน ที่เหมือนจะดี แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวาง ไม่ให้ร ว ยคือ

ความขยันในการสร้างฝัน ให้คนอื่นเขา คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คือคนที่ทำงาน ให้กับคนที่มีเป้าหมาย คุณจงถามใจตัวเองว่าตอนนี้ คุณขยันเพื่อฝันของตัวเอง หรือทำเพื่อฝันใครอยู่

4 การขยันแบบไม่สนอะไร

ไม่ว่าคุณจะมีความขยัน มากแค่ไหน ด้วยความรักและความฝัน ก็ยังย าก จะเป็นเ ศ ร ษ ฐีได้ และหากคุณยังขยันอย่ างผิด ๆ อยู่คือ การขยันที่ ตะบี้ตะบันไม่สร้างสรรค์ หรือปรับปรุงอะไร

ลองทบทวน ในสิ่งที่ทำบ้าง การทบทวนตัวเอง ทำให้เกิดผลดี ผลเสียยังไงบ้างทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัว ของเราเอง หรือเป็นเรื่องที่ ร่วมคิดกับคนอื่น จะทำให้สิ่งที่ เราทำมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น

5 ขยันเพื่อ ข า ย เวลาแลกเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มี อยู่อย่ างจำกัด เมื่อขยันทำงาน เพื่อ ข า ย เวลา แลกเงิน คุณจะไม่มีวันร ว ย หากเลือ กขยันเพื่อ ข า ย เวลาแปด ชั่ ว โ มง ต่อวันให้กับนายจ้างรายได้ จึงจำกัด และถ้าคุณเลือ ก ข า ย เวลาเพื่อเงิน คุณจะไม่ทีทางได้ พบกับอิสรภาพทางการเงินเลย

คนร ว ยต้อง การความมั่งคั่งและพวกเค้าคิดว่า เวลาเป็นทรัพย ากร เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ เพราะงั้นพวกเขาเลือ กขยัน ที่จะรับเงินต ามผล ของงานโลก ระบบทุนนิยมจ่ายเงิน ต ามอัตราความ สามารถของคุณ ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่น ได้ตรงใจเขามาก เขาก็ยิ่งพร้อม จะจ่ายเงินให้ คุณมากเท่านั้น

ที่มา stand-smiling