5 ข้อห้ า มนี้ อย่ าทำในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไม่ดี

เมื่อทุกวันนี้บ้านเราอยู่ในช่วงขาลงของเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ว่าจะทำอะไรก็ลำบากไปหมดทึกอย่ าง เงินก็ฝืด และหากคุณกำลังคิดที่จะทำอะไรสักอย่ าง วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 5 ข้อห้ า มนี้ อย่ าทำในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไม่ดี ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่ห้าม ทำในช่วงนี้

เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี พ่อค้าแม่ค้าเริ่มโอ ดครวญว่าของขายย ากขึ้นเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี คนระมัดระวังตัว จับจ่ายกันน้อยลงมันเป็นความรู้สึกที่คิดไปเองหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกันแน่ เ ศ ร ษ ฐ กิ จดีหรือไม่ดี

อาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอยู่ในสายงานไหน อุตสาหก ร ร มอะไร ธุรกิจประเภทไหนเช่นกัน บางธุรกิจโตเอา ( ถึงจะโตแบบช้า ๆ ) แต่บางธุรกิจก็ซบเซาถึงขั้นปิดกิจการไปเลยก็มี

สิ่งที่สำคัญคือ การเอาตัวรอ ดให้ได้ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีค่ะ ใน Talk Corner ตอนนี้ บิวมาแนะนำว่ามี ‘ข้อห้าม’ เรื่องการเงินอะไรบ้าง ที่เราไม่ควรทำในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี แต่บิวมีข้อมูลนิด ๆ หน่อย ๆ มาบอ กให้คุณเห็นเ ศ ร ษ ฐ กิ จในภาพรวมทั้งไทยและทั้งโลกค่ะ เช่น

สงครามทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีนที่เขย่ าขวัญเ ศ ร ษ ฐ กิ จไปทั่วโลก และส่ งผลกระทบกับประเทศไทยของเราแน่นอน ตัวเลขการส่ งออ กของไทยที่ปรับตัวลดลงจากผลกระทบของสงครามทางการค้า

เพราะไทยเป็นคู่ค้าสำคัญกับจีน โดยในไตรมาสแรกของปี 2562 ตัวเลขส่ งออ กของไทยติดลบ 49% ในขณะที่ GDP ของไทยก็มีการปรับลดประมาณการลงเหลือ 33–38% จากที่เคยคาดไว้ 4% ธนาคารโลกก็มีการหั่น GDP

ของโลกในปี 2562 ลงเหลือ 26% จากเดิมที่คาดไว้ 29%เอาล่ะ พอรู้ภาพรวมกันแล้ว เราไปดูกันเลยค่ะว่า ‘ข้อห้าม’ เรื่องการเงินที่บิวพูดถึงในตอนต้นนั้นมีอะไรบ้าง

1 อย่ าลงทุนหวือหวาหวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต าจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำโดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเองไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้ เช่นพวกหุ้นปั่นทั้งหล า ย ช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวกเเ ช ร์ลูกโซ่ หรือ การหลอ กให้นำเงินไปลงทุนในสินท รั พ ย์ต่าง ๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริงโดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจผู้ลงทุน

ไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะที่สำคัญ อย่ าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด เพราะโอ กาสผิดพลาดมีสูงเช่นเดียวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีแบบนี้

หากคุณเห็นลู่ทางก็พอได้ ขอให้เป็นธุรกิจที่คุณรู้จริง และอย่ าเริ่มต้นด้วยการทุ่มเงินลงทุนมูลค่าสูงตั้งแต่แรก ให้เผื่อเหลือเผื่อข า ดและเตรียมตัวเตรียมใจกับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอเอาไว้ด้วย ลองวิเคระห์ว่าธุรกิจของคุณได้รับผลกระทบอย่ างไรในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จเป็นเช่นนี้

2 อย่ าค้ำประกันให้ใครเด็ดข า ด

ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดข า ดหล า ยคนต้องเจอบทเรียน บ า ด เ จ็ บ ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่น เข้าข่ายเนื้อไม่ได้กินแต่เอาก ร ะ ดู กมาแ ข ว น ค อ

เพราะการค้ำประกันคือ การสัญญาว่าบุคคลหนึ่งสัญญาว่าจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้หากลูกห นี้ไม่ยอมชำระห นี้ หรือไม่สามารถชำระห นี้ได้ในย ามที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี โอ กาสที่ลูกห นี้จะเบี้ยวห นี้ก็มีสูง นั่นหมายความว่าหากเราหลวมตัวไปค้ำประกันให้ใครโอ กาสที่จะต้องรับชำระห นี้แทนนั้นก็จะมีสูงขึ้นนั่นเองค่ะ

ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม จงอย่ าค้ำประกันให้ใคร ส่วนใครที่จำเป็นจริง ๆ ก็อ่านดูสัญญาให้ละเอียดก่อนเซ็นค้ำประกัน โดยทั่วไปจะแบ่งความรับผิดชอบห นี้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1 รับผิดชอบห นี้ไม่จำกัดจำนวน เสมือนเป็นลูกห นี้ทุกประการ ต้น-ดอ ก หรือห นี้อื่น ๆ รับหมด

2 จำกัดความรับผิดชอบ หมายถึงรับผิดชอบห นี้ไม่ทั้งหมดของห นี้สิน รับผิดชอบเพียงบางส่วนเท่านั้น

พิจารณาให้ดี อย่ าเซ็นให้ใครสุ่มสี่สุ่มห้า แม้ว่าอดีตหรือวันนี้เขาอาจจะยังไม่เคยมีประวัติหรือมีปัญหามาก่อน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตเขาจะไม่มีวันเบี้ยวห นี้ค่ะ

3 พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่มในธุรกิจ

ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแน่นอนการค้าการขายหรือผลกำไรย่อมลดลง ผู้ประกอบการทั้งหล า ยต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อดึงยอ ดขายและกำไรกลับมา

หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไรคือ การลงทุนเพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดขาย หรืออย่ างอื่นที่ต้องใช้เงินจำนวน มาก ตรงนี้ขอบอ กว่าพักไว้ก่อนเพราะอาจเป็นความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งหากการลงทุนเพิ่มต้องกู้เงินเพิ่มห นี้ ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะระยะเวลาการคุ้มทุนในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอย่อมมีมากขึ้น

หากต้องการเพิ่มยอ ดขายให้กลับมาอาจเริ่มที่การปรับลดรายจ่าย หรือถ้าเป็นคนค้าขายอาจขย ายเวลาการปิด-เปิดออ กไป

สรุปปรับที่พฤติก ร ร มหรือเพิ่มโปรโมชั่นดีกว่าลงทุนเพิ่ม เพราะนั่นคือ การเพิ่มความเสี่ยงค่ะ

4 อย่ านำเงินสำรองฉุกเฉินออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น 6 เท่าของรายจ่ายรายเดือน คือเงินสำรองฉุกเฉินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ต ามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์หลักคือเป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยียวย าความฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบัติเหตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ

บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ หรืออาจยังไม่รู้สึกว่าตนได้รับผลกระทบจากภาวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จทำให้ชะล่าใจ ควักเงินสำรองฉุกเฉินออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น จนสุดท้ายในย ามที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในชีวิต อาจจะไม่มีเงินรองรังใช้ในย ามฉุกเฉินได้

5 หลีกเลี่ยงการสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น เว้นวรรคพักห นี้ไว้ก่อนเถอะค่ะไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือซื้ อบ้านหลังที่สองไว้ต ากอากาศเพราะตอนเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเนื้อถนอมตัว อย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลังสร้างความไม่สบายใจเสียเปล่า ๆ ค่ะ

ภาครัฐเองก็ค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องนี้ เพราะมีการออ กมาตรการ LTV (Loan To Value) กำหนดอัตราการวางเงินดาวน์เพิ่มขึ้นสำหรับคนที่ต้องการซื้ อบ้านหลังที่ 2 ขึ้นไป เพื่อป้องกันห นี้เสีย หรือช่วยกรองคนที่มีความพร้อมในการซื้ อบ้านจริง ๆ ค่ะ

สรุป

เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีในภาพใหญ่ บางคนอาจจะคิดว่าไกลตัว แต่แท้จริงแล้วล้วนมีผลกระทบกับเราทั้งสิ้น ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือและระมัดระวังตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าวันนี้เ ศ ร ษ ฐ กิ จอาจจะอ่อนแอ วันหน้าอาจดีขึ้นกว่าเดิมหรืออาจแย่กว่าเดิมจนกล า ยเป็นวิกฤติเลยก็ได้ เพราะมีทั้งปัจจัยภายใน และภายนอ กที่ส่ งผลต่อเ ศ ร ษ ฐ กิ จ

ในเมื่ออนาคตเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ ‘เราจึงต้องพร้อมเสมอ และไม่ประมาทกับทุกสถานการณ์ค่ะ’

ที่มา verrysmilejung