5 ข้อเรื่องในยุคนี้ ไม่ควรทำ อาจพาความลำบากมาหา

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่คุณนั้นควรระวังไว้ให้มากที่สุด เพราะมันอาจจะพาความลำบากมาให้คุณก็อาจเป็นไปได้ กับบทความ 5 ข้อเรื่องในยุคนี้ ไม่ควรทำ อาจพาความลำบากมาหา ไปดูกันว่ามีเรื่องเงินอะไรบ้างที่คุณนั้นควรที่จะต้องระมัดระวังไว้มากๆ

1 เราต้องไม่ลงทุ นอะไร ที่ทำกำไ รสูง

ที่ยังมีความรู้ไม่มาก เช่น เล่นแ ช ร์ทุกคนต่างหวังร ว ย จากการฝากเงิน กินด อ กเบี้ย ซึ่งมากกว่าฝากกับธนาคาร นอ กจากจะมีความรู้ไม่มากพอ และก็ไม่มีการวิเคราะห์ที่ดีด้วย นี่จึงเป็นความเสี่ ยงที่มากกว่าเรื่องเงิน

คือเสียรู้ในทำนองเดียวกัน หากเป็นการลงทุนที่เชื่อถือได้ อาจจะต้องใช้เวลาศึกษ าให้ถ่องแท้จนกว่าจะศึกษาจนเข้าใจจริง ๆ แล้วค่อยตัดสินใจว่าทำอย่ างไร

2 ไม่ค้ำประกั นให้ใคร

เพราะหากคนที่เขา ขอร้องให้เราช่วย แล้วคนนั้นไม่ทำต ามสั ญญา เราเองก็มีเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะต้องชดใช้แทนเขาได้นะ ไม่ว่าจะชดใช้เต็มจำนวน หรือบางส่วน ทางที่ดีนะ ควรปฏิเสธตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่า จะได้ไม่ต้อง มารับผิดชอบแทนใคร ในส่วนที่เราไม่ได้ก่อ เลี่ ยงได้ก็ดีที่สุด

3 ไม่ขย ายสาข าธุรกิจเพิ่ม

คนที่ทำธุรกิจ จะเล็ก กลาง ใหญ่ เชื่อว่าคงรู้สถานการณ์ ตอนนี้ดีบางคนซบเซา บางรายก็กำลังไปได้ดี จนถึงขั้นอย ากจะขย ายสาข าเพิ่มในเดือนนี้ หรือเดือนหน้า ก็อย ากให้ดูตลาดดี ๆ เตรียมแผนสำรอง และถ้าตั้งใจจะขย ายเพิ่มจริง ๆ

อย ากให้ลองเทียบต้นทุ น ระหว่างการเปิดสาข าเพิ่มกับนำเงินไปพัฒนาปรับปรุงบริก ารต่าง ๆ ว่าอันไหน มันคุ้มกว่า เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด ที่ใันเหมาะกับช่วงนี้

4 ไม่เพิ่มภาระ ไม่สร้างห นี้เพิ่ม

อันนี้ก็อย ากได้ อันนนั้นก็อย ากได้ เราอย ากให้ทุกคนตั้งสตินิดนึง วิเคราะห์สถานการณ์ ตอนนี้ก่อน เช่น ของที่มีร าคาไม่สูง ไม่น่าจะทำให้ตัวเองเดื อ ดร้อนก็ซื้ อได้ แต่ของชิ้ นใหญ่ พวกรถยนต์ บ้าน ที่ต้องใช้เวลาผ่อน อันนี้เสี่ ยงอยู่นะ

เอาเป็นว่าเงินที่เก็บ ไว้สำหรับส่วนนี้ ค่อยเริ่มกันปีที่มันเศณษฐกินดี ดีกว่านะ ดูสถานการณ์อีกรอบ จะวางเงินตอนนั้นก็ ไม่เสียห า ย เพราะของมันไม่หนีไปไหนนี่

5 ไม่นำเงินเก็บ มาใช้อย่ างสิ้นเปลือง

และใครที่เก็บเงิน มาทั้งชีวิตไม่ควรเอาออ กมาใช้มั่วๆ เก็บไว้ก่อนดีที่สุด หากมีเรื่องจำเป็นจริง ๆ ก็ อาจจะดึงมาเพียงเล็กน้อย จากนั้นก็คืนให้ได้ไว เพื่อถึงวันที่เรา จำเป็นจริง ๆ ตอนที่เศรษฐกิจแ ย่จะได้ไม่เดื อ ดร้อน มาก ส่วนใครที่ยังไม่มีเงินส่วนนี้ เก็บตอนนี้นะ เพราะเราจำเป็นต้องใช้มัน

ที่มา san-sabai