5 ความรักของแม่ ที่อาจทำล า ยลูกไม่รู้ตัว

ปัจจุบันพ่อแม่เลี้ยงลูกมักจะต ามใจลูกอยู่บ่อยครั้ง จึงอาจทำให้ความรักของพ่อแม่ที่มีให้กับลูกอาจจะเป๋นการทำล า ยลูกทางอ้อมก็เป็นไปได้ วันนี้เราจึงอย ากที่จะแนะนำความรักของพ่อแม่ที่แสดงออ กกับลูกและทำล า ยลูกของคุณในอนาคตอาจจเป็นไปได้กับบทความ 5 ความรักของแม่ ที่อาจทำล า ยลูกไม่รู้ตัว ไปดูกันว่าความรักแบบไหนที่จะทำล า ยลูกในอนาคต และพ่อแม่ควรปรับเปลี่ยนความรักไปในรูปแบบไหนได้บ้าง

การเลี้ยงลูกให้เติบโตให้เป็นคนดีคนเก่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เลยนะคะ คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลลูกตั้งแต่ยังเล็กทั้งทาง ด้านร่างกายและจิตใจอย่ างถูกวิธี ไม่เช่นนั้นจะกล า ยเป็น ว่ารักลูกมากไปจนกล า ยเป็นการทำร้ ายลูกไม่รู้ตัวค่ะ

1 รักลูกแบบเข้มงวดกับลูกมากเกินไป

การที่รักลูกมาก โดยไม่ยอมให้ลูกอยู่ห่างจากสายต าเลย ไม่ว่าลูกจะทำอะไรจะคอยกำกับอยู่เสมอ จะไม่ยอมให้ ออ กนอ กลู่นอ กทางเด็ดข าด มีกฎมากมายในชีวิตลูก เช่น ถึงเวลาอ่านหนังสือ ได้เวลาไปเรียนกวดวิช า ไม่อนุญาต ให้ไปเที่ยวกับเพื่อนลำพัง สุดท้ายการบังคับลูกมากไป แม้จะด้วยความรักความหวังดีก็จะนำลูกไปสู่การโกหก และกล า ยเป็นเด็กหนีเที่ยวได้ค่ะ

2 รักลูกแบบกลัวลูกลำบาก

การทำทุกสิ่งอย่ างให้ลูก เพ ราะกลัวว่าลูกจะลำบาก กลัวลูกอ ด กลัวลูกเ จ็ บ กลัวไปซะทุกเรื่อง ไม่ยอมให้ลูก ลำบาก คอยทำให้ทุกอย่ าง เมื่อมีปัญหาใดๆ ก็มักจะยื่น มือไปช่วยเหลือในทันที แบบนี้จะทำให้ลูกไม่มีภูมิคุ้มกัน ทำให้เด็กไม่สามารถเผชิญกับปัญหาหรือความลำบาก ต่างๆ เองได้เลยค่ะ

3 รักลูกแบบกำหนดทางเดินชีวิตให้ลูก

พ่อแม่ทุกคนล้วน มีความต้องการอย ากให้ลูกได้ดี ประสบความสำเร็จ และเชื่อว่าเส้นทางที่เลือ กไว้ให้ลูก คือเส้นทางที่ดีที่สุดเสมอ โดยไม่ฟังเสียงของลูกว่าลูก ชอบอะไร แบบนี้จะทำให้ลูกกล า ยเป็นเด็กเก็บกดและ อาจจะดื้อรั้นไม่ฟังคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่พ่อแม่ไม่ฟังเขา

4 รักลูกแบบให้ความรักไม่เท่ากัน

มักเกิดในบ้านที่มีลูกหล า ยคน รักลูกไม่เท่ากัน เช่น รักลูกคนโตมากกว่าลูกคนเล็ก โอ๋ลูกคนเล็กมากกว่าลูก คนโต ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ลูกคนกลาง รักลูกช ายมาก กว่าลูกสาว ความรักที่มากเกินไปและให้เด็กแต่ละคน ไม่เท่ากัน กล า ยเป็นเด็กที่มีนิสัยเก็บกด ขี้ใจน้อย เมื่อ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกล า ยเป็นคน มีนิสัยขี้อิจฉา ขี้หึง หวาดระแวงจนทำให้ไม่มีความสุขในที่สุด

5 รักลูกแบบปกป้องลูกตลอ ดเวลา

พ่อแม่ที่ปกป้องลูกตลอ ดเวลา ไม่ว่าลูกจะมีปัญหาอะไร กับใคร ปกป้องลูก คิดว่าลูกฉันไม่เคยผิด แม้ลูกจะทำผิด ก็โทษผู้อื่นเสมอ แบบนี้จะทำให้มีปัญหาเมื่อเขาโตขึ้น กล า ยเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับเนื่องจากไม่ยอมรับเวลา ตัวเองทำผิด

การรักลูกมากเกินไปนอ กจากจะทำให้ลูกไม่มีภูมิคุ้มกัน เวลาเจอ กับปัญหาต่างๆ แล้ว ความรักจนเกินพอ ดีนี้อาจ ทำให้ลูกไม่เห็นคุณค่าความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้ และกล า ยเป็นเด็กไม่น่ารักสำหรับใครๆ เมื่อโตเป็น ผู้ใหญ่ก็จะไม่มีใครอย ากคบหา

ที่มา meokayna