5 คำพูดที่พ่อแม่ฟังแล้ว เสียใจน้ำต าล่วง คนเป็นลูกกตัญญูมักจะไม่พูดกับพ่อแม่

หากวันนี้คุณนั้นเป็นลูกคนหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจเสมอมา เราก็อย ากที่จะแนะนำให้คุณนั้นทำหน้าที่ลูกที่ดีของพ่อแม่ตลอ ดไป และก็มีประโยคคำพูดบ้างคำที่อย ากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักและทำความเข้าใจ หากวันใดที่คุณนั้นเผลอพูดออ กไป อาจจะทำให้พ่อแม่ของคุณนั้นเสียใจก็เป็นไดด้ กับบทความ 5 คำพูดที่พ่อแม่ฟังแล้ว เสียใจน้ำต าล่วง คนเป็นลูกกตัญญูมักจะไม่พูดกับพ่อแม่ ไปดูกันว่ามีคำพูดอะไรบ้างที่ไม่ควสรพูดกับพ่อแม่

1 ไม่โทษพ่อแม่ย ามที่ท่านป่ วย ไ ข้

เพราะไม่ว่า พ่อแม่จะเหนื่อย หรือยุ่งจากงานเพียงใด ฝนตกแดดออ ก พอลูกป่ วย ไข้พ่อแม่ก็จะหยุดทุกอย่ างทันที เพื่อพาลูกไปหา หม อ หาวิธีรักษ า ให้ลูกห า ย ป่ ว ย จะให้สังคมต่อ ว่าตัวเองว่าอ กตัญญูต่อพ่อแม่ เพียงเพราะ แค่พ่อแม่ เจ็ บ ป่ วย นานหล าย วันเท่านั้นเองหรอ จำไว้ว่า ‘แม้ชีวิตพ่อแม่ก็ให้ลูกได้’ สองมือเหี่ ย วๆ นี้ ที่เลี้ยงลูกจนเติบใหญ่

2 ลูกที่ดีจะต้องไม่โทษพ่อแม่ว่าไร้ความสามารถ

ในโลกนี้ไม่มี ใครเก่งไปทุกด้าน และไม่มีใครสมบูรณ์แบบ พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิตเรา ใส่ใจเลี้ยงดูเราจนโตซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยอย่ าว่าพ่อแม่ตนเองว่าสู้พ่อแม่คนอื่นเขาไม่ได้ เพราะเมื่อพูดออ กไปแล้วมันจะกล าย เป็นตราบาปในชีวิตของตัวเองไปตลอ ดชีวิต

3 ไม่โทษพ่อแม่เวลาท่านแนะให้ทำสิ่งต่างๆ

เพราะท่าน เกิดมาก่อนเราประสบการณ์มากกว่า อย่ าไปตะคอ กท่าน เมื่อท่าน บังคับให้กินข้าว บอ กให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ บอ กให้กลับบ้านเร็วๆ บอ กให้รู้จักทำความสะอาด เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้น ถึงจะจู้จี้ในเรื่องนี้ กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางไปจู้จี้กับลูกคนอื่นแน่นอนนอ กจากลูกตัวเอง

4 ไม่โทษพ่อแม่เวลาที่ท่านบ่น

ที่ท่านบ่น เพราะเราทำไม่ดีที่บ่นไปทั้งหมดก็เพื่อตัวของลูกเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหน ไม่รักลูกตัวเอง และไม่มีพ่อแม่ คนไหนไม่อย ากให้ลูกประสบคามสำเร็จ ก้าวหน้าไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่อย ากให้ลูกเป็นอภิช าตบุตร ไม่มีพ่อแม่คนไหน ไม่อย ากให้ลูกเป็นคนเก่งมากความสามารถ เป็นคนดี

5 ไม่โทษพ่อแม่ว่าชักช้า

ย ามพ่อแม่หนุ่มสาว ท่านทุ่มเททั้งกายใจ เลี้ยงดูลูก ดังนั้นย ามท่านแก่ชรา อย่ าด่าทอท่านว่าชักช้าหากเราไม่เคยเป็นพ่อแม่จะไม่มีทางรู้ว่าต้องอ ดทนเพียงใด ในการเลี้ยงลูกให้กิน สอนลูกให้เดิน สอนอาบน้ำ และอีกมากมาย จำไว้ว่า ‘เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ก็เหมือนกับเห็นตัวเองในวันข้างหน้า’

ที่มา khaonaroo, verrysmilejung