5 คุณประโยชน์ของมะพร้าว พร้าววิธีทำน้ำมัน มะพร้าว ทำเองได้ง่ายนิดเดียว

วันนี้เราจะพาคุณไปดูคุณค่า พีชร้อมด้วยคุณประโยชน์จากมะพร้าวที่ทุกๆ บ้านมีปลูกไว้ กับ 5 คุณประโยชน์ของมะพร้าว พร้าววิธีทำน้ำมัน มะพร้าว ทำเองได้ง่ายนิดเดียว ไปดูกันว่าเพียงมะพร้าวลูกเล็กๆ จะสร้างคุณประโยชน์อะไรให้คุณได้บ้าง

เชื่อได้ว่าหล า ยต่อหล า ยคนคงจะเคยได้ยินถึงสรรพคุณจากน้ำมะพร้าว เนื้อมะพร้าวกัน มาก ด้วยประโยชน์ที่มากมายและให้ผลที่ดี กับสุข ภาพร่างกายของเรานั้น

วันนี้เราจึงได้รวมประโยชน์หลักๆที่ได้จากเนื้อมะพร้าวและน้ำมะพร้าวมาฝากให้กับทุกท่าน และไม่ได้มาแค่นั้นเราได้มาพร้อมกับวิธีการทำน้ำมะพร้าวเองแบบง่ายๆที่จะนำไปทำประโยชน์ได้มากเลยทีเดียว

ประโยชน์เนื้อมะพร้าว น้ำมะพร้าว

1 ลด ความ ดัน

มะพร้าวเป็นตัวช่วยในการลดความดันโลหิตได้ดี เพราะจะเข้าไปเป็นตัวช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อ การเกิดความดันสูง เช่น ทำให้ระดับโพแทสเซียมอยู่ในระดับที่สมดุล ควบคุมการลด การเกิดปัญหาพร้อมกับปรับให้ความดัน โล หิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย

2 อุดมไปด้วยสา รอาหารจำเป็น

ภายในน้ำมะพร้าวจะเต็มไปด้วยสา รอาหารที่ได้มีคุณค่าต่อร่างกาย มีวิต ามิน แร่ธาตุ โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและในเนื้อของมะพร้าวจะมีกรด ไข มันอิ่มตัวคาร์โบไฮเดรตชนิดดี ที่จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดระดับไข มันในโล หิตได้ ซึ่งถือได้ว่าดีต่อร่างกายของเราอย่ างมาก

3 ลด คลอ เ ล ส เตอรอลได้ดี

มะพร้าว มีส่วนช่วยลดคอ เลส เตอ รอลในเส้นโล หิต เพราะอุดมไปด้วยส ารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ รวมไปถึงวิต ามินที่จะช่วยลด การเกิดไข มันสะสมได้เป็นอย่ างดี ทั้งนี้ยังมีไขมันชนิดที่ดีที่ร่างกายต้องการที่จะจั ด การกับไข มัน เสียและไขมันแบบ ไตรก ลี เซอ ไรด์ให้ลดลงได้

4 เสริมสุ ข ภาพคนเป็นเบา หวาน

ผู้ที่เป็นเบา หวานสามารถที่จะรับประทาน มะพร้าวได้อย่ างปล อ ด ภั ย เพราะใน มะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติที่ดีในการลดปัญหาอิน ซู ลิ น ทั้งยังมีน้ำต าลธรรมช าติที่จะไม่ก่อให้เกิดน้ำต าลในโลหิตสูงขึ้นด้วย จึงทำให้เป็นห นึ่ งในผลไม้ ที่มีประโยชน์และคนที่เป็นเบา หวานนำมาทานได้

5 ลดปัญหาข า ดน้ำ

ผู้ที่มีอาการท้อง เสียหรือมีภาวะข า ดน้ำในช่วงการออ กกำลังกาย สามารถดื่มน้ำมะพร้าว เพราะในน้ำมะพร้าวนั้นมีจำนวนแร่ธาตุที่เป็นจำนวน มาก จึงช่วยลด การ สูญเสียเหงื่อได้เป็นอย่ างดี และในน้ำมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับเกลือแร่ต่างๆอุดมไปด้วยโพ แทส เซียม โซเดียม พร้อมเข้าไปปรับสม ดุลให้ร่างกายลดความร้อน รวดเร็ว ทำให้รู้สึกสดชื่นได้เร็วขึ้น

วิธีทำน้ำมัน มะพร้าวบริสุทธิ์

วิธีการนั้นก็ง่ายมากๆจะทำการคั้นกะทิ โดยผสมน้ำเปล่าต่อมะพร้าวขูดในอัตราที่เท่าๆกัน นำน้ำกะทิที่ได้ใส่เอาไว้ในตู้เย็นหรือช่องทำน้ำแข็งหรือใส่เอาไว้ในถังน้ำแข็ง เพื่อที่จะให้กะทิมีการแยกชั้นกันได้อย่ างชัดเจน เมื่อรอเราเวลาจนสังเกตได้ว่ามีการแยกชั้นกันให้แยก

เอาชั้นครีมชั้นบนของกะทิมาใส่ลงไปในโถ ปิดด้วยผ้าขาวสะอาด ตั้งทิ้งเอาไว้นาน 36 ถึง 48 ชม. ในที่สะอาดและมีอากาศโปร่ง จะสังเกตเห็นชั้นน้ำมัน ตั้งวางไว้จนน้ำมันแยกชั้นสมบูรณ์

ตักน้ำมันออ กมากรองด้วยผ้าขาวบางที่พับไว้หล า ยชั้น ไล่น้ำออ กไปจากน้ำมันที่ได้กรองเอาไว้ด้วยหม้อต้มจำนวน 2 ชั้น สังเกตได้ว่าจะไม่มีฟองปูดขึ้น มาก็เป็นอันใช้ได้ ตั้งทิ้งเอาไว้นาน 1 สัปดาห์ เพื่อที่จะได้น้ำมันใสๆนำมาใช้ได้เลย

ที่มา : hostingrc