5 ค า ถา เสริมโชคลาภ ค้าข า ยดี สวดทุกวันร่ำร ว ยเงินทอง

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าคนที่เขาทำมาค้าข า ยร่ำร ว ยเงินทอง เขาสวดคาถาบทไหนบ้างทุกๆ วัน กับบทความ 5 ค า ถา เสริมโชคลาภ ค้าข า ยดี สวดทุกวันร่ำร ว ยเงินทอง ไปดูกันว่าจะต้องสวดบทไหนบ้าง

ส่วน มากที่จะเห็นกันนั้น เวลาที่พ่อค้าแม่ค้าทำการค้าข า ยของต่างๆนั้น หลังจากที่มีการจัดวางตั้งร้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะเห็นได้ว่าเหล่าพ่อค้าแม่ค้าทั้งหล า ยต่างก็จะนำอาหารมาทำการเซ่น ไหว้ เจ้าที่ เจ้าทาง ของทางร้านค้าหรือจะใช้ ในการยกมือขึ้นสวดมนต์สวดคาถาต่างๆ

เพื่อที่จะเป็น มง คลให้กับตัวเองให้กับร้านค้า เพื่อที่จะเรียกลูกค้าเข้ามาในร้านได้ให้ข า ยดีมีเงินทองเข้ามา วันนี้จึงได้รวม 5 พระคาถาอาจารย์ชื่อดังที่เกี่ยวกับในเรื่องของการค้าข า ยมาไว้ให้พ่อค้าแม่ค้าได้นำไปกราบไหว้กันดู เพื่อเสริมความเป็น มง คล

5 คาถาบทสวด

1 พระคาถาค้า ข า ยดี

ส่วนสั้นๆไม่ต้องท่องจำนวนหล า ยรอบ แนะนำให้ใช้ใบขนุน ใบมะยมแช่น้ำใส่ไว้ในขันแล้วทำการสวดภาวนา ‘โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ’ นำไปปะพรมให้ทั่วหน้าร้านจะทำให้ค้าข า ยคล่องมากขึ้น

2 พระคาถาเงินล้าน

โดยหลังจากที่ตั้งร้านจัดร้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ให้สวดพระคาถานี้ จะช่วยให้การค้าข า ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จะดลใจเรียกลูกค้าให้เข้ามาในร้านได้

ตั้งนะโม 3 จบ

‘นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ ( คาถาปัดอุปสรรค ) พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม ( คาถาเงินแสน ) มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม ( คาถาลาภไม่ข า ดสาย ) มิเตภาหุหะติ ( คาถาเงินล้าน )

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม ( คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า ) สัมปะติจฉามิ ( คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น ) เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ’

3 พระคาถาห ล ว งพ่อปาน วัดบางน มโค

พระคาถานี้พ่อค้าแม่ค้ามักจะนิยมสวด กัน มาก จะช่วยเรียกลูกค้าให้เข้ามาซื้ อของในร้านได้ สวดได้อย่ างเป็นประจำจะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต โดยจะทำการสวด ก่อนนอน ตื่นเช้ามาสวด ตอนขึ้นรถ หรือตอนตั้งร้านเสร็จ แล้วแต่ต ามความสะดวก

( นะโม 3 จบ )

‘พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม’ ( สวดทั้งหมด 1 จบ )

4 พระคาถาร่ำร ว ย

ใช้ภาวนากับน้ำสะอาด ให้เตรียมน้ำสะอาดเอาไว้จากนั้นเมื่อเราสวดเสร็จแล้วนำมาพรมให้ทั่วบริเวณบ้ า นที่อยู่อาศัย หรือร้านค้า จะนำมาซึ่งเงินทองมีเข้ามาอย่ างไม่ข า ดสาย สวดได้ในทุกๆวันอย่ างเป็นประจำจะส่ งเสริมให้ดีมากยิ่งขึ้นไป

‘ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ’

5 พระคาถาเรียกเงินเรียกทอง

บทสวดนี้ก่อนที่จะทำการสวด ให้พ่อค้าแม่ค้าอาบ น้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยดี จากนั้นตั้งสมาธิให้มั่น น้ำสะอาดเตรียมไว้ 1 ขัน ตั้งนะโม 3 จบแล้วจากนั้นให้ต่อด้วยการสวด ‘พุทธัง พะหูชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตต า ชัมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิฯ’

ท่องแบบนี้ทั้งหมดเป็นจำนวน 9 จบ แล้วเป่าใส่ในขันน้ำเพื่อที่จะเป็นน้ำมนต์ นำน้ำในขันไปปะพรมให้ทั่วร้านค้าก่อนที่จะทำการเปิดร้านของทุกๆวัน จะช่วยให้มีความเป็น มง คลมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ช่วยเรียกให้ลูกค้าเข้ามาอย่ างไม่ข า ด

ที่มา postsod