5 ต้นไม้ปลูกในบ้านแล้วชีวิตดี นอนหลับพักผ่อนสนิททั้งคืน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ต้นไม้ที่นำมาปลูกไว้ในบ้านแล้วช่วยทำให้ชีวิตของคนในบ้านดี กับบทความ 5 ต้นไม้ปลูกในบ้านแล้วชีวิตดี นอนหลับพักผ่อนสนิททั้งคืน ไปดูกันว่าจะต้องปลูกต้นไม้ชนิดใดบ้าง เพื่อช่วยให้การนอนหลับพักผ่อนของเรานั้นได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

การนอนหลับนั้น ถือได้ว่าเป็นการฟื้นฟูร่างกายที่ดีที่สุด ทำให้ปราศจา ก โ ร ค ภั ยที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพ การนอนหลับไม่เพียงพอ จึงถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาศให้โ ร ค ร้ า ย ต่างๆ เข้ามากล้ำกราย ดังนั้นการนอนหลับที่มีคุณภาพ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ไม่ควรมีสิ่งใดมารบกวนในเวลานอน ก่อนเข้านอนเราต้องจัดการกับสุขภาพจิต และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การนอนหลับง่ายขึ้น

ต้นไม้ 5 ชนิด ที่จะเข้าเป็นตัวช่วยในการนอนหลับที่ดีนั้น เหมาะมากสำหรับการมีไว้ในห้องนอน เพื่อ การนอนหลับสนิท ไม่สะดุ้งตื่นขึ้น มาในตอนกลางคืน ทำให้เวลาตื่นในตอนเช้า ร่างกายได้รับการฟื้นฟูอย่ า งมีประสิทธิภาพ และสดใสสดชื่น พร้อมรับวันใหม่ได้ทุกวัน

1 ต้น มะลิ

ด อ ก มะลินอ กจากจะให้ความสวยงามแล้ว ยังส่ งกลิ่นหอมได้ตลอ ดทั้งวัน กลิ่นหอมของ ด อ ก ม ะลินั้น ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคล า ย ลดความวิตกกังวลลงได้ ปรับให้อารมณ์สดใสสดชื่น ไม่มีความเครียด สามารถใช้ได้ตลอ ดทั้งวัน คุณอาจจะเก็บ ด อ ก มะลิไว้ในกระเป๋าเสื้อ หรือในที่ต่างๆ ที่คุณต้องใช้ ต้องผ่ า นทุกวัน

2 ต้นลาเวนเดอร์

จัดได้ว่าเป็นพืชที่ให้ทั้งความสวยงาม และสร้างบรรย า กาศที่เหมาะสมต่อ การนอน เพราะในต้นลาเวนเดอร์นั้นจะมีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งส่วน มากจะสกัดออ กมาเป็นน้ำหอม หรือน้ำหอมปรับอากาศ แต่การสกัดออ กมานั้น อาจมีส า ร เคมีเพิ่มเติมที่ทางผู้ผลิตเสริมเข้าไป เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ส่ งกลิ่นหอม และคงอยู่ได้ย า วนาน เหมาะที่จะดับกลิ่นในที่ต่างๆ ยกเว้นห้องนอน เพราะกลิ่นที่แรงเกินไปนั้น จะเป็นตัวรบกวนการนอน มากกว่าช่วยให้นอนหลับ ดังนั้นเราจึงควรใช้ต้นลาเวนเดอร์ที่มีความหอมอ่อนๆจากธรรมช าติ ช่วยในการนอนจะดีมาก ต้นลาเวนเดอร์นั้น ทำให้ความเครียดความกังวลที่สะสมมาทั้งวันลดลง อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ที่สบายๆ เหมาะแก่การนอนหลับพักผ่อนเป็นอย่ า งยิ่ง

3 ต้นไอวี่

การปลูกต้นไอวี่ไว้ในห้องนอนนั้น จะแก้ปัญหาเรื่องการห า ยใจติดขัด แพ้อากาศ หอบหืด หรือนอนกรนได้ดี เพราะต้นไอวี่จัดได้ว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยปรับสภาพอากาศให้บริสุทธิ์ สามารถปราบเ ชื้ อ ร า ในอากาศได้อย่ า งดีเยี่ยม ทำให้บรรย า กาศในห้องนอนนั้นเหมาะแก่การนอน และด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ จะทำให้การนอนของคุณในทุกๆคืน ห า ยใจได้อ ย่ า ง ส บ า ย ส่ งผลให้นอนหลับได้สนิทตลอ ดคืน

4 ต้น ว่ า น ห าง จ ร ะ เ ข้

เป็นพืชที่เลี้ยงง่าย ไม่ต้องดูแลมาก และสามารถเติบโตได้เอง ต้นว่านหางจระเข้นี้ จะช่วยเพิ่มออ กซิเจนในห้องนอนตอนกลางคืน ทำให้บรรย า กาศในห้องเหมาะแก่การนอนหลับเป็นอย่ า งยิ่ง ด้วยออ กซิเจนที่มากพอ จะทำให้การห า ยใจไม่ติดขัด และนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการได้เพิ่มออ กซิเจนให้แก่ร่างกายรวมถึงส ม อ ง นั้น จะช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่ า งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5 ต้นลิ้น มังกร

เหมาะแก่การแต่งห้องให้มีความสวยงามสบายต า น่านอนหลับพักผ่อน อีกทั้งยังช่วยฟอ กอากาศให้บริสุทธิ์ เต็มไปด้วยออ กซิเจนที่ร่างกายต้องการ ทำให้ทางเดินห า ยใจไม่ติดขัด ปรับสภาพอากาศภายในห้องนอนให้ดีขึ้น ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคล า ย ทั้งในช่วงเวลาก่อนนอน และเวลาเข้านอน

การลดความกังวลในช่วงระหว่างวัน จะช่วยลดความเครียดสะสม ที่จะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนได้ จึงทำให้นอนหลับได้อย่ า งสนิท ไม่ต้องนอนผวาตกใจตื่นกลางดึก

การนอนหลับที่ดี จะส่ งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราจะมองผ่ า นและละเลยไปไม่ได้ ดังนั้นการสร้างบรรย า กาศที่ดีในห้องนอน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะมันเป็นผลต่อเนื่อง ทำให้เราได้นอนหลับพักผ่อนได้อย่ า งเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง

ที่มา Postsod, krustory