5 ต้นไม้ปลูกไว้เสริมความร ว ย มั่งคั่งมั่งมี

วันนี้เราอย ากที่จะชวนเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ไป ไปเลือ กหาต้นไม้ที่ควรนำมาปลูกในบ้านเพื่อส่ งเสริมเรื่องการงาน เงินทอง ความร่ำร ว ย ความมั่งคั่งให้กับชีวิตของเพื่อนๆ กับบทความ 5 ต้นไม้ปลูกไว้เสริมความร ว ย มั่งคั่งมั่งมี ไปดูกันว่าเพื่อนๆเหมาะกับการปลูกต้นไม้ชนิดใดมากที่สุด

1 ต้นกวักมรกต

ต้นกวักมรกตต้นไม้ประดับ ที่จะสามารถหาซื้ อได้ไม่ ย า ก หาซื้ อได้ต ามร้านต้นไม้ทั่วไปมีร า ค าที่ไม่แพง ทั้งยังดูแลได้ง่าย มีหลากหล า ยพันธุ์ ทั้งต้นกวักมรกตด่าง กวักมรกตเขียว กวักมรกตดำ ซึ่งสามารถเลือ ก ได้ต ามความชื่นชอบความเชื่อ ของคนโบราณนั้น กวักมรกตเป็นต้นไม้ม ง คลที่นิยมปลูกไว้ใน บ้ าน จะช่วยเรียกเงินทอง ให้ไหลมาเทมาสู่คนในบ้ า นและช่วยปัด เป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออ กไป

2 ต้นเดหลี

ต้นเดหลีเป็นต้นไม้ที่หล า ยๆ ท่านนิยมปลูกกันเยอะมาก เป็นพืชมง คลลักษณะของใบนั้นจะมีสีเขียว ด อ ก เป็นสีขาวที่ให้ความสวยงาม เป็นต้นไม้ที่ได้ให้ความสดชื่น คล า ยความชื้นได้ดี โดยส่วน มากแล้วนั้น นิยมปลูกในห้องนอน และเชื่อได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อ ในเรื่องของอายุมั่นขวัญยืน จะนำพ า โ ช ค ดี เ ข้ ามาหา วางเอาไว้ในห้องนอน หรือวางเอาไว้บนโต๊ะทำงาน เพื่อเป็นก า รวาง ประดับตกแต่งให้สวยงาม ทั้งยังให้ความหมายที่ดีด้วย

3 ต้นลิ้น มังกร

ต้นลิ้น มังกรเป็นต้นไม้ที่หาปลูกได้ง่ายนิยมปลูกกัน เราสามารถหาซื้ อได้ต ามร้านต้นไม้ ทั่วไปมีร า ค าที่ไม่แพง สำหรับใครที่มือใหม่ใน ก า รเลี้ยงต้นไม้แนะนำให้ปลูกเป็นต้นลิ้น มังกร เพราะปลูกได้ง่ายไม่ต้องดูแลให้ยุ่ง ย า ก และต ามความเชื่อว่ากันว่า ก า รปลูกต้นลิ้น มังกรนั้นจะช่วยปัด เป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออ กไป จากชีวิตของเราได้นิยม ปลูกเอาไว้ในห้องนอน ห้องทํางานในบ้ า น ตอนกลางวันจะช่วยในก า ร คาย คาร์ บอน ไดออ กไซด์ ตอนกลางคืนจะช่วยให้ออ ก ซิ เจนออ กมา ทำให้มีอากาศสดชื่น

4 ต้นว่าน หางจระเข้

ต้นว่านหางจระเข้นั้นเป็นต้นไม้ที่ได้ให้ประโยชน์ อ ย่ า ง มากมายทั้ง ยังนำมาเป็นสมุนไพรเป็นตัวช่วยที่ดี ให้กับผิวและเป็นไม้ประดับ ว่านหางจระเข้นั้นนิยมนำมาทาบริเวณแ ผ ลเพื่อที่จะให้สมานได้เร็วขึ้น โดนน้ำ ร้อน มาก็ให้ใช้เนื้อเจลด้านใน ของว่านห า ง จ ร ะ เ ข้ มาทา จะทำให้ไม่แ ส บไม่ร้อน และต ามความเชื่อว่ากันว่า ปลูกต้นว่านหางจระเข้ จะช่วยเรียกเงินทองให้ไหลมา เทมาให้กับตัวผู้ปลูกด้วย

5 ต้นพลูด่าง

พลูด่างนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหล า ยชนิดมากๆ เป็นต้นที่เลี้ยงได้ง่ายและโตได้เร็ว สามารถนำมาเลี้ยงได้ในน้ำ และปลูกในดินได้ จัดใส่ในกระถางสวยๆ นำไปวางประดับเอาไว้ต ามห้องต่างๆ ต ามโต๊ะทำงาน และยังเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ ในการดูดส า ร พิ ษ ในอากาศได้ดี ช่วยให้อากาศที่ดีออ กมา ให้ห า ยใจได้ อ ย่ า ง สดชื่น มีอากาศที่บริสุทธิ์

ที่มา postsod, horoscopedaily99