5 ทักษะเตรียมตัวเอาตัวรอ ดไม่ตกงานในยุคนี้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูทักษะที่ควรฝึกไว้ ติดตัว เพราะอนาคตอาจจะช่วยคุณได้เยอะ กับ 5 ทักษะเตรียมตัวเอาตัวรอ ดไม่ตกงานในยุคนี้ ไปดูกันว่าควรมีทักษะอะไรบ้าง ให้คุณนั้นควรเตรียมรับมือ

ในอนาคตอันไม่ไกลนั้น หล า ยคนพูดถึง AI กัน มากขึ้น เพราะนับวัน ความฉลาดของ AI ก็เริ่มน่ากลั วมากขึ้น มันสามารถทำอะไรได้มากมาย ก่อนหน้านี้ เราไม่คาดคิดว่า

มันจะทำได้ มันกลับทำได้ สิ่งที่ใครหล า ยคนเป็นกังวล คือ AI จะเข้ามาแย่ งงาน มนุษย์ และเร็วที่สุดก็ภายใน 5-10 ปีนี้ คาดว่าจะแทนที่อย่ างเต็มรูปแบบ ในอีกไม่เกิน 20 ปี

ส่วนลักษณะงานที่มีความเสี่ ยง คือ ลักษณะงานที่ ทำแบบกิจวัตร ซ้ำ ๆ วน ๆ เดิมๆ เพราะการทำงานของ AI คือ การ ที่ผู้ใช้ใส่ข้อมูลให้มาก ๆ จน มันสามารถเรียนรู้ ที่จะทำงานในลักษณะนั้นได้

เมื่อมันเรียนรู้แล้วก็จะทำวน ไปต ามรูปแบบซ้ำ ๆ เดิม ๆ ฉะนั้น ถ้าไม่อย ากโดน AI แย่งงาน จนต้องตกงานแล้วล่ะก็ เราควรที่จะต้องปรับตัว แล้วเราจะทำอย่ าง แล้ววันนี้ เรามีคำแนะนำ ว่าต้องปฏิบัตติตัวอย่ างไร

1 เรียนรู้เพื่อทำงานกับ AI

เพราะเมื่อประเมินความสามารถ ตนเองแล้วว่าตัวเองยังเอาตัวร อ ดในยุค AI ได้ จะดีกว่ามั้ย หากเราจะพย าย ามขึ้นอีก เพื่อให้ทำงานร่วมกับ AI ได้ ง่ายๆ เลยก็คือ ไหน ๆ ก็คงห้ ามบริษัท

ไม่ให้เอา AI มาใช้งานไม่ได้ ก็ใช้ประโยชน์จาก AI นี่แหละ เพราะมันก็มีข้อจำกั ด ที่ยังทำงานแทนคน ในระยะเวลา อันใกล้นี้ไม่ได้ คือ งานที่ใช้ความละเอียด หรืองานทางประส าทและการมองเห็นนั้น

หรืองานที่ใช้ความสร้างสรรค์ ความประณีต มันอาจจะสู้เราไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้ว ว่า AI ทำอะไรได้ไม่ได้มากแค่ไหน ก็ใช้ความสามารถของตัวเองนี่แหละ ไปเติมเต็มจุดด้ อ ยของมัน เพราะอย่ างน้อย ๆ เราก็ยังพอทำงานเป็นคู่หูกันได้

2 ฝึกทำงาน ให้ได้มากกว่าหนึ่ง

คนเราควรมีทักษะให้มากๆ เข้าไว้ เป็นปกติขององค์กรที่ในใจลึก ๆ เขาก็อย าก ให้บุคลากรทำงานได้มากกว่า 1 และต้องไม่ลืมว่า นี่คือ การทำธุรกิจ ที่แต่ละองค์กร ต่างก็ต้องแสวงหาผลกำไ ร การจ้างงานคนนั้น ก็ย่อมต้องการผู้ที่จ้างแล้วคุ้มที่สุด นั่นแปลว่า บุคลากรที่เงินเดือนค่อนข้างสูงนั้น บริษัทอาจคาดหวังว่า จะทำอะไรได้มากกว่า

หน้าที่ตัวเอง จะได้ไม่ต้องจ้าง บุคลากรเพิ่ม ลดต้นทุนได้อีก เพราะการที่บริษัทนำ AI มาใช้กับธุรกิจ หลักๆ เลยก็เพื่อลดกำลังคน เนื่องจาก AI เป็นเทคโนโลยี ที่ลงทุ นเพียง ครั้งเดียวแต่สามารถใช้งานได้หล า ยปี ไม่มีปากมีเสียง ไม่เถียง ในขณะที่แร งงานคน ต้องจ่ายค่าจ้างทุกๆ เดือน การทำงานของคนก็ขึ้น ๆ ลง ๆ มีประสิทธิภาพบ้างไม่มีบ้าง ทั้งยังจะมีปัญหากับการทำงานร่วมกับผู้อื่น และ AI ทำงานได้คุ้มทุ นรั ก ษ ามาตรฐานได้ดีกว่าแน่นอน

3 เตรียมพร้อมไว้ ไม่ว่าอะไรจะเดิด ก็ต้องเตรียมรับมือ

เพราะทุกวันนี้ AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เนื่องจากคนกลุ่มแรก ๆที่จะถูก AI แย่ งงาน คือแร งงานฝ่ายผลิต ในอุตสาหกร ร มต่าง ๆ แต่เราต้องไม่หมดหวัง ในเมื่อเราก็พอจะรู้แล้วว่า AI ฉลาดแค่ไหน

ในอนาคตจะต้องฉลาดขึ้นอีก หากประเมินรอบด้าน แล้วรู้ว่ายังไง ก็สู้เทคโนโลยีไม่ได้ คงต้องมองหาลู่ทางใหม่ เตรียมแผนสำรอง ว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดตกงานขึ้น มา จะทำอย่ างไร แล้วตอนนี้ยังพอมีเวลาให้คิด

4 จงความคิดให้เยอะ

งานที่ใช้ความสร้างสรรค์งานที่ใช้ความฉลาด ทางสังคม นี่คือข้อได้เป รียบของคน แม้ว่า AI จะฉลาดมากแต่ก็ไม่มีอ าร มณ์ความรู้สึกอะไร มันทำต ามคนที่สั่ง ฉะนั้น งานอะไรก็ต าม ที่ยังต้องใช้อารมณ์ความรู้สึก ใช้ความละเอียด งานที่อย่ างซับซ้อน งานที่มีประสิทธิภาพสูง ๆ ยังมีแค่มนุษย์ที่ทำได้ และคนกลุ่มนี้ จึงมีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกนาน เพราะ AI ยังไม่สามารถทำได้เหมือนคน

5 พัฒนาทักษะ พัฒนาความสามารถ

เพราะแม้ว่า AI จะฉลาด แต่ก็เกิดขึ้น มาเพราะ สติปัญญาของคนนะ อย่ าลืม! เพราะฉะนั้น มันยังไม่สาย ที่จะพัฒนาตัวเอง แม้จะฉลาดเท่าหรือมากกว่าไม่ได้ แต่ก็ยัง จะมีประโยชน์ต่อองค์กรมากกว่าคน ที่ไม่คิดจะปรับตัวอะไร และขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็ไม่ได้หยุดพัฒนา พร้อมที่จะขึ้น มามี บทบาทแทน มนุษย์

ในอนาคตอันใกล้ และการแข่งขันระหว่างธุรกิจ ก็ค่อนข้างสูง ต่างก็ต้องพยุงให้ธุรกิจตัวเอง อยู่รอ ดแล้วการลดต้นทุ นนั้น เป็นสิ่งแรกที่องค์กรคิดจะทำแน่นอน ทำให้บุคลากร ที่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการ ก็เสี่ ยงตกงานล่ะทีนี้ เราเลยจำเป็นที่ควรจะพัฒนา ทักษะความสามารถตนเอง เพราะอย่ างน้อยๆ ก็ควรจะพัฒนา ในสิ่งที่ตนเองชอบให้ได้บ้าง อย่ างพวก ทักษะทางภาษ าที่ 2 ที่ 3 ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น

ที่มา san-sabai