5 นิสัยของเมียน้อย ชนะใจสามี เมืองหลวงควรรู้ไว้

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะนิสัยของพวกเมียน้อย ที่ชอบใช้มัดใจผู้ช าย กับบทความ 5 นิสัยของเมียน้อย ชนะใจสามี เมืองหลวงควรรู้ไว้ ไปดูกันว่าเมียน้อยเหล่านนั้นจะมีลักษณะนิสัยอย่างไร

1 มักดูเจียมตัว ทำตัวน่าสงสาร ไม่ระรานใครเมียน้อยส่วนใหญ่ มักพูดเสมอว่าพอใจอยู่ในที่ของตน ยอมรับสภาพได้ ไม่คิดระรานเมียหลวง ไม่อย ากสร้างความร้านฉานให้ครอบครัวคนอื่น ขออยู่เงียบๆ แต่บางคราว ก็โทรหาสามีคนอื่นบ่อยๆเวลาเขาอยู่กับครอบครัว หรือบางคราวก็แกล้งโทรผิดเข้าเบอร์เมียหลวงถ่ายรูปคู่กับสามีคนอื่นโพสลงในเฟสบุ๊คแล้วเปิดสาธารณะบ้างก็เท่านั้น

2 ปากหวาน พูดจาไพเราะน่าฟัง เอาใจเก่งโดยเฉพาะกิริย าออ ดอ้อน และทอ ดสะพานคุณผู้ช ายทั้งหล า ยมักตกเป็นเหยื่อคำไพเราะ รวมถึง การเอาอ กเอาใจ เชื่อฟังว่าง่าย ดูเข้าใจโลกและน่ารักอยู่ตลอ ดเวลา ไม่เหมือนภรรย าที่บ้านที่มักโดนเปรียบเทียบในแง่ร้ า ยเสมอ

3 สร้างภาพให้ตัวเองดูดี มีศีลธรรม ย้ำบ่อยๆ ว่าไม่สนคนมีภรรย าแล้วแต่ถ้าสามีคนอื่นโทรหาจะรีบรับรีบคุย ส่ งข้อความแชทก็รีบตอบกลับ นัดเจอก็ไปที่ใดไม่หวั่น แต่ปากก็ยังยืนยันว่าไม่สน ไม่เคยคิดอย ากได้ของคนอื่น เขามายุ่งเอง เขาติดต่อมาเอง ขี้เกรงใจ เป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็น

4 ขอแค่สนุกเป็นครั้งคราว ไม่มีผูกพัน พอใจก็มา เบื่อแล้วก็ไป ง่ายๆ ชิวส์ๆแต่ถ้าวันใดสามีคนอื่นไม่มาหา มักกระวนกระวาย โทรอ้อน เช้า สาย บ่ายค่ำ แสดงอาการเหมือนอยู่คนเดียวแล้วจะต า ย เมื่อผู้ช ายเริ่มออ กห่าง เริ่มมีข้อแม้ด้วยข้ออ้างว่าขอเวลาทำใจ รักมากตัดข า ดกันไม่ได้ ต้องใช้เวลา พฤติก ร ร มกลับไม่ง่ายไม่ชิวส์เหมือนอย่ างที่พูดเลย

5 เ ก่ ง เ รื่ อ ง บ น เ ตี ย ง

เรื่องนี้คงไม่ต้องอธิบาย เมียน้อยที่มัดใจสามีคนอื่นได้อยู่มัดเพราะเ รื่ อ ง บ น เ ตี ย งนั้นเด็ดถึงทรวงชนิดลืมกันไม่หลง และคุณผู้ช ายที่ลุ่มหลง ก็ย ากยิ่งที่จะถอนตัว

เมียน้อยนั้นไร้ศีลธรรม ไร้ความละอายต่อบาป ทำให้ปัญหาครอบครัวเรื่องเมียน้อยแพร่ขย ายกันไปวงกว้างและผู้ช ายหล า ยคน กลับมองว่าเรื่องการมีภรรย าหล า ยคนเป็นเรื่องปกติซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าคุณผู้ช ายรู้จักพอ รู้จักระงับยับยั้งความต้องการ และซื่อสัตย์ต่อคู่ของตน

ที่มา kumkoom, fahhsai