5 นิสัยไม่ควรทำเวลาสระผม

วันนี้เราอย ากที่จะชวนเพื่อนที่ชอบการสระผมทุกวันไปเรียนรู้พฤติก ร ร มหรือนิสัยที่ไม่ควรทำเวลาที่เพื่อนสระ กับบทความ 5 นิสัยไม่ควรทำเวลาสระผม ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ควรทำเพื่อสุข ภ าพ ที่ดีต่อตัวเราเอง

การทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะ เป็นเหมือนการอาบน้ำชำ ร ะ ล้ า ง ร่างกายในแต่ละวัน ซึ่งการสระผมของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไป บางคนอาจสระผมทุกวัน หรือบางคนอาจสระ 1-2 วันครั้งแล้วแต่ความสกปรก

หรือ การใช้ชีวิตประจำวันเองก็ต าม แต่ทั้งนี้การสระผมที่หล า ยคนยังมีความเข้าใจผิดๆ อยู่นั้น อาจจะส่ งผลเสียให้กับสุขภาพของเส้นผมและหนังศีรษะได้ในระยะย าว โดย 5 พฤติกร รมที่ไม่ควรทำเมื่อสระผมนั้น มีดังนี้

1 หวีผมก่อนสระ

เป็นสิ่งที่ควรทำ ด้วยการใช้หวีซี่ห่างแปรงผมก่อนสระช่วยดึงเอาสิ่งแปลกปลอมรวมถึงฝุ่นละอองที่ติดมากับเส้นผมให้หลุดออ กได้ง่าย

2 ไม่เกาหนังศีรษะแรง

อาการคันหนังศีรษะมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ควรเกาอย่ างเบามือ ไม่แรงเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดแผ ลบนหนังศีรษะ และอาจทำให้เกิดการติดเชื้ อได้

3 ไม่บีบแชมพูลงหนังศีรษะโดยตรง

แนะนำให้บีบแชมพูลงบนฝ่ามือก่อนแล้วค่อยชโลมลงบนหนังศีรษะที่เปียก แล้วเกลี่ยสระให้ทั่ว หากบีบแชมพูลงบนหนังศีรษะโดยตรง อาจทำให้เมื่อล้างออ กทำความสะอาดได้ไม่หมด และทำให้เกิดอาการคันได้

4 ไม่ล้างครีมนวดออ กให้หมด

ความเชื่ อผิดๆ ที่ว่าครีมนวดจะช่วยเคลือบเส้นผมให้นุ่ม และเงางามนั้นเป็นความคิดที่ผิด เพราะยิ่งล้างครีมนวดและทำความสะอาดไม่หมดจะยิ่งทำให้เส้นผมนั้นสกปรกมากขึ้น เพราะฝุ่นละอองจับตัวกับเส้นผมได้ง่าย ทำให้ผมเหนียว และอาจอุดตันถึงหนังศีรษะด้วย

5 ลงครีมนวดตั้งแต่โคนผม

การใช้ครีมนวดความเน้นชโลมใส่ช่วงปล า ยผมที่แห้ง แตกเสียมากว่า เพราะยิ่งใส่ช่วงโคนผมมาก เมื่อทำความสะอาดไม่หมด จะยิ่งอุดตนัที่โคนผมจนทำให้เกิดรังแคได้

อย่ างไรก็ต าม การดูแลเส้นผมและหนังศีรษะให้สวยงาม ผมนุ่มสลวยนั้นก็ไม่ต่างกับการดูแลผิวพรรณ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ละบุคคล ดังนั้น 5 พฤติกรร มเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพของเส้นผมและหนังศี รษ ะที่ดีต่อเรานั่นเอง

ที่มา krustory