5 ป ระโยชน์ของหูเสือที่หล า ยคนยังไม่เคยรู้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ประโยชน์ของผักสวครัวข้างบ้าน ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับแม่บ้านได้เยอะมาก กับบทความ 5 ป ระโยชน์ของหูเสือที่หล า ยคนยังไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าผักสวนครัวชนิดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในครอบครัวอย่ างไรบ้าง

ผักที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้มาจากไหนปกติคนส่วนใหญ่จะถอนทิ้ง เพราะดูเหมือนจะรกหูรกต า แต่หารู้ไม่วันนี้เรามีประโยชน์ของผักอย่ าง ใบหูเสือ เป็นไม้ ม ง ค ลที่กินได้อีกชนิดหนึ่งที่เราอ ย า กแนะนำให้ปลูกเอาไว้บริเวณบ้านต้นนำมาตำหรือบดใช้ซักผ้าสระผ มได้ด้วยนะ

ป ระโยชน์ของหูเสือนั้น มีส ร ร พคุณทางย ามากมาย

1 ใบหูเสือยังมีส ร ร พคุณช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ ถ้านอนไม่หลับใบหูเสือนี่แหละหลับดีนักแล

2 ช่วยบำ รุ ง ร่ างกายเจริญอาหาร ลดป ว ด ลดไข้ รั ก ษ า อาการคัดจมูก แก้ทางเดินปัสส า ว ะ อัก เ ส บ กินหลัง ค ล อ ด ขั บ น้ำคาวปลา แก้ป ว ดหู พิ ษ ฝีในหู หูน้ำหนวก

3 ช่วยย่อ ย อาหารแก้ท้องอื ด ท้องเฟ้อ

4 ช่วย ดั บ กลิ่นปาก แก้ ป ว ด ฟัน ป้ อ ง กั น ฟันผุ เป็นต้น

5 ย างจากใบ ใช้ผสมกับน้ำต าล กินจะช่วยขับลมแก้อาการป ว ดท้อง อาหารไม่ย่อย

การทำข ย า ย พั น ธุ์หูเสือ

ต้นใบหูเสือสามารถข ย า ย พั น ธุ์ ได้ โดยวิธีการปักชำยอ ดหรือต้นโดยเลือ กกิ่ง ที่แข็งแรงแล้วนำมาตั ดใบออ กบางส่วน แต่อย่ างตั ดให้กิ่งโดนก้านใบเwราะจำทำให้ต าที่จะแตกยอ ดใหม่ถูกต้องไปด้วยจากนั้นจึงนำมาปักลงในดินที่เตรียมไว้ให้ลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร

แล้วรดน้ำให้ชุ่มทุกๆวันจากนั้น 1-2 สัปดาห์ จะเริ่มมีรากออ กมาและแ ต กกิ่งก้านสาขาไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ หูเสือสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินอุดมสมบูรณ์ที่มีอินทรียวัตถุสูง แต่ก็สามารถขึ้นได้ทุกสภาwดินเป็นพืช ที่ชอบความชื้น มากและชอบแสงแดดปานกลาง

สูตรน้ำใบหูเสือปั่น

ทำการปั่นใบผสมสับปะรด น้ำผึ้ง ดื่มง่าย กินทีไรก็รู้สึกโล่ง ห า ยใจสะดวกและอาการภูมิแพ้ค่อยดีขึ้น สูตรนี้ได้มาจากการอ่านเทคโนโลยีช าวบ้าน ดื่มทีไรก็รู้สึกดีคือรู้สึกโล่ง ห า ยใจสะดวกและอาการภูมิแพ้ก็ค่อยๆดีขึ้นจ นห า ยปกติภายใน 1 สัปดาห์เมื่อทราบประโยชน์มากมาย ข อ งต้นใบหูเสือ แล้วถ้าเห็นก็อ ย่ าเพิ่งถอนทิ้งกั นนะคะ

ที่มา คนบ้านนอ ก, kiddeepoist