5 ผลไม้ ควรมีตดตู้เย็น กินทุกวันมีประโยชน์กว่าที่คิด

วันนี้เรามาแนะนำผลไม้ที่ควรมีไว้ติดตู้เย็น เพราะยิ่งกิน ยิ่งดีต่อตัวคุณเอง กับ 5 ผลไม้ ควรมีตดตู้เย็น กินทุกวันมีประโยชน์กว่าที่คิด ไปดูกันว่าการมีผลไม้เหล่านี้ไว้ติดตู้จะส่ งผลอย่ างไรต่อตัวคุณเอง

ผลไม้เป็นอ า ห า รที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจากวิต ามินที่มีอยู่มากมาย ซึ่งร่างกายต้องการวิต ามินเหล่านี้เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เวลาเจอเ ชื้ อ โ ร คต่ างๆก็ไม่เ จ็ บ ป่ ว ยง่าย มีภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเ ชื้ อ โ ร ค ได้ วันนี้เรานำผลไม้ 5 ชนิดที่ทานบ่อยๆจะทำให้ร่างกายดีขึ้น

1 แตงโม

ส า รอาหารในแตงโมจะช่วยให้ระบบ ขั บ ถ่ า ยทำงานดีรวมทั้งระบบขับถ่ายปัสสาวะ น้ำที่คั้นจากเนื้อแตงโมช่วยแก้กระห า ยคล า ยร้อนได้อ ย่ า งดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น เปลือ กของแตงโมยังเ ต็ มไปด้วยคลอโรฟิลล์ เมล็ดยังมีวิต ามิน มากมาย

2 องุ่น

เป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยเกลือแร่ ให้พลังงานสูง วิต ามินสูงจะช่วยบำรุง เ ลื อ ด และซ่อมแซม เ ซ ล ล์ ในร่างกาย บำรุงส ม อ ง หัวใจ และแก้กระห า ย ช่วยบำรุงกำลัง เหมาะกับคนที่แรงน้อยๆหรือคนป่ ว ย ช่วยให้ผิวและร่างกายไม่แก่ก่อนวัย การทานองุ่นบ่อยๆจะช่วยให้ร่างกายค่อยๆกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ได้

3 มะละกอ

เป็นผลไม้ที่มีน้ำย่อยเปปซิน แบบเดียวกับน้ำย่ อ ย ใ นก ร ะ เ พ า ะอาหารคนเรา มะละกอจึงช่วยทำให้โ ป ร ตี น แ ต ก ตั วได้เร็วขึ้น ช่วยทำความสะอาดลำไส้และช่วยให้ระบบการย่ อ ยอ า ห า รทำงานดีขึ้น

4 สัปปะรด

เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอ ย่ า งมากและยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย สับปะรดมีเอนไซม์โบรมีลิ น สู ง ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ช่วยทำให้ของเสียที่เป็นโ ป ร ตี น แ ต ก ตั วได้เร็วขึ้น เหมือนการทาน มะละกอ การทานสับปะรดจะช่วยรั ก ษ าอาการ อั กเ ส บทางเดินอาหารและช่วยซ่อมแ ซ มส่วนที่สึกหรอต่างๆ ทำให้ระบบการทำงานของต่ อ มไ ร้ ท่ อ และช่วยบำรุงกำลังให้กับร่างกาย

5 แอปเปิ้ล

แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่ช่วยจัดการกับของ เสี ย ช่วยขั บของเ สี ยออ กจากร่างกาย โดยส า ร อ า ห าร ในแอปเปิ้ลนั้นมีมากมายทั้ง เบต าแคโรทีน วิต ามินซี และส า รเพคทิน ซึ่งเป็นเ ส้ นใ ยไฟเบอร์ชนิดละล า ยน้ำ เส้นใยที่มีอยู่มากในแอปเปิ้ล จะช่วยทำความสะอาดลำ ไ ส้ และการทานแอปเปิ้ลให้ได้ประโยชน์ที่สุดควรทานพร้อมเปลือ ก

ผลไม้ทั้ง 5 ชนิดที่กล่าวมานี้ เป็นตัวเลือ กเพื่อสุขภาพที่ดีมากๆสำหรับคนที่อ ย า กให้ร่างกายยังคงความหนุ่มสาวและมีสุขภาพร่างกาย โดยรวมที่ดีอยู่เสมอ เมื่อทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการออ กกำลังกายเป็นประจำก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและแ ก่ ช้ าอีกด้วย

ที่มา krustory