5 ผลไม้ ทานทุกวันคุณประโยชน์เยอะ ขับถ่ายคล่อง

วันนี้เราจะพาคุณไปดูผลไม้ที่ควรซื้ อมาไว้ติดตู้เย็นไว้ทานทุกๆ วัน เพื่อให้คุณนั้นได้คุณค่าจากผลไม้ที่หล า ยๆ คน มักมองข้ามไป กับ 5 ผลไม้ ทานทุกวันคุณประโยชน์เยอะ ขับถ่ายคล่อง ไปดูกันว่ามีผลไม้ชนิดใดบ้างที่ควรหามาทานให้ได้ทุกวัน

แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าผลไม้ ก็ต้องมีประโยชน์กันทั้งนั้น แต่คุณรู้ไหมว่า ผลไม้บางชนิด เมื่อ กินเข้าไปมากเกินไปอาจจะเกิดผลเ สี ยต่อร่ า งกายได้ เช่น โ ร ค เ บ า ห ว า น โ ร คความดั น

วันนี้เราจึงจะมาแนะนำผลไม้ 5 ชนิด ที่ไม่ว่าจะกินเยอะแค่ไหนก็ไม่ส่งผลเ สี ยต่อร่างกาย ยิ่งกินยิ่งมีประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่หาทานได้ทุกๆฤดูกาล รสช าติอร่อย กินได้ทุกเ พ ศ ทุกวัย

1 แตงโม

ผลไม้รสหวานทานแล้วสดชื่น เพราะมีน้ำมาก มีประโยชน์ในเรื่องของการขั บ ถ่ า ย ปั ส ส า ว ะได้ดี ช่วยคล า ยร้อนให้กับร่างกาย หากทานเป็นประจำจะขับของเสียในร่างกายได้อ ย่ า ง หมดจด ผิวพรรณจะสวยงาม เพราะทานแตงโมก็เหมือนกับการได้ดื่มน้ำในปริมาณที่มากเช่นกัน

2 สับปะรด

ผลไม้มี ร อ บตัว หาทานได้ในทุกๆฤดู รสช าติหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่สายพันธุ์ ซึ่งสับปะรด เมื่อทานเป็นประจำจะช่วยล้ าง ส า รตกค้ า งในร่างกายได้ดี มีเอน ไซม์ โ บรมีลินสูง ช่วยกำจั ดของเ สี ย

ที่เป็นโปรตีนให้แตกตัวสล า ยได้เร็ว ช่วยรั ก ษ าอาการอั ก เ ส บได้ดี ช่วยในระบบการย่ อ ยอ า ห า ร การทำงานของต่ อ ม ไ ร้ ท่อ และช่วยให้ผิวพรรณสวยงาม กินแล้วร่างกายสดชื่นอีกด้วย

3 มะละกอสุก

เป็นผลไม้หาทานได้ง่ายอีกชนิดหนึ่ง บางบ้านไม่ต้องไปซื้ อทานเพราะเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย รสช าติหวานอ ย่ า งเดียว มีประโยชน์ในเรื่องของการเติมน้ำย่อยให้กับก ร ะ เ พ า ะ อาหาร ช่วยให้โปรตีนแตกตัวได้เร็วขึ้น

ช่วยทำความสะอาด ลำไ ส้ อีกทั้งใครที่กำลังลดน้ำหนักควรทาน เพราะเมื่อทานเข้าไปแล้วจะอยู่ท้ อ ง ไม่อ ย า กอาหาร หากกินควบคู่กับการอ อ กกำลังกายไป รับรองว่า น้ำหนักลดลงแน่นอน

4 องุ่น

ผลไม้ชนิดนี้ร า ค าค่อนข้างสูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และส า ย พั น ธุ์ แต่หากร า ค าแพงแค่ไหนประโยชน์ที่ได้มากกว่านั้นร้อยเท่า เพราะองุ่นอุดมไปด้วยเกลือแร่ ช่วยในเรื่องของ

การบำ รุ ง โ ล หิ ต ซ่อมแซมส่วนที่สีกหรอในร่างกาย บำรุงส ม อ ง บำรุงหั ว ใ จ

บำรุงกำ ลั ง แก้กระห า ยได้ดี ใครที่เป็นโ ร ค ผ อ ม ข า ดวิต ามิน แนะนำทานองุ่นในมากๆ

5 แอลเปิล

ไม่ว่า จะแอปเปิลเขียวหรือแอปเปิลแดง ก็ทานได้เช่นกัน เพราะมีประโยชน์ที่คล้ายๆกัน เป็นผลไม้ที่หาทานได้ง่าย เ ด็ ก ๆ ชอบทาน ประโยชน์ของแอปเปิลก็คือ มีเบต้าแคโรทีน วิต ามินซี

เส้นใยไฟเบอร์ชนิดละล า ยน้ำได้ ซึ่งจะช่วยทำความสะอาดลำไ ส้ ของเราได้ดี อีกทั้งยังมีกากใยที่มากสามารถทานได้แบบไม่ต้องปอ กเปลือ ก ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ดีเช่นเดียวกัน

เห็นอ ย่ า งนี้แล้วใครที่ไม่ชอบทานผลไม้ต้องไปหาทานกันแล้วละ ส่วนใครที่ชอบทานผลไม้เป็นประจำอยู่แล้วก็ถือว่า โชคดีไป และใครที่กำลังอ ย า กหาซื้ อผลไม้ทานอยู่แนะนำ ผลไม้ 5 ชนิดนี้เลย รับรองว่ากินเข้าไปแล้วส่งผลดีต่อร่างกายมากมายแน่นอน

ที่มา krustory