5 ผักบ้าน ๆ ปลูกริมรั้ว กินทุกวัน ได้ประโยชน์เยอะ

วันนี้เราจะพาคุณเก็บผักริ้วร้ัวบ้าน มาปรุงอาหารทานกับครัวครัวของคุณ นอ กจากจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วยังช่วยให้คุณแะครอบครัวของคุณนั้นสุขภาพดีอีกด้วยกับ 5 ผักบ้าน ๆ ปลูกริมรั้ว กินทุกวัน ได้ประโยชน์เยอะ ไปดูกันว่าผักริมรั้วที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง

1 ผักปลัง

หล า ยคนอาจไม่รู้จักผักชนิดนี้ ผักปลังเป็นผักที่มีแคลเซียมสูง มีธาตุเหล็กและวิต ามิน มากมาย เช่น วิต ามินเอ ที่ช่วยในเรื่องการมองเห็นในที่แสงน้อย วิต ามินบีที่ช่วยบำรุงส ม อ ง วิต ามินซีช่วยดูแลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ไม่ให้เป็นหวัดได้ง่าย ทั้งยอ ดอ่อนและใบอ่อน รวมทั้งด อ กอ่อนของผักปลัง มีปริมาณเบต้าแคโรทีนอยู่สูงมาก ทำให้สายต าดีขึ้น และยังเชื่อกันว่าสามารถป้องกันโ ร คม ะ เ ร็ งได้ด้วย

2 ใบย่ า นา ง

ใบ ย่ านางนั้นมีคลอโรฟิลจากธรรมช าติ และอุดมไปด้วยส า รต้ า นอ นุ มู ลอิสระมาก ช่วยทำให้ไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัย ช่วยให้เซ ลล์ในร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวเสมอ ช่วยลดปัญหารอยคล้ำบนผิวหน้า และยังช่วยแก้อ าการ หน้ ามืด อ่อนเพลีย เป็นลมได้ด้วย นอ กจากนี้ยังช่วยทำให้คนที่เป็นโ ร คเ บ า ห ว าน มีอาการ ดีขึ้น ลดระดับน้ำต าลในเ ลื อ ดได้

3 ผักกูด

อีกหนึ่งเมนูคนชอบผักต้องไม่พลาด ไม่ว่าจะเป็นการเอาไปปรุงทั้งผัดทั้งต้มได้อร่อย ผักกูด มีรสช าตจืดเจือรสหวานเล็กน้อย มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากเป็นอันดับหนึ่ง และยังมีเส้นในจากธรรมช าติที่สูงมาก ช่ ว ยให้ระบบ ขั บถ่ า ยทำงานได้ดี ผั กกู ด มีธาตุเหล็กที่เมื่อทานคู่กับเ นื้ อ สั ต ว์จะช่วยให้ร่างกายดู ดซึ ม แร่ธาตุที่มีประโยชน์ ได้ ดี

4 ใบชะพลู

เป็นผักพื้นบ้านที่ช่วยขับลม แก้ท้องอืดได้ดี ช่วยขับเสมหะ ในใบชะพลูจะมีเบต้าแคโรทีนสูง ช่วยบำรุงเรื่องสายต าและการมองเห็น ช่วยให้เห็นชัดขึ้นในตอนกลางคืน ช่วยเรื่องสายต าฝ้าฟาง และยังดูแลระบบขับถ่ายได้เพราะมีเ ส้นใ ยไฟเบอร์จากธรรมช าติเยอะมาก ใบชะพลูมีฤ ท ธิ์ร้อน ช่วยทำให้เจริญอาหาร ทานอ า ห า รได้มากขึ้น และหากทานบ่อยๆจะสามารถลดน้ำหนักได้เพราะจะทำให้รู้สึกอิ่ม เร็ว

5 ผักหวาน

เป็นผักที่มีวิต ามินเอสูงมาก ซึ่งช่วยในการมองเห็น และสา ย ต า ป้องกันไม่ให้ เลื อ ดแ ข็งตัว อีกทั้งยังส่ งเสริมในเรื่องของระ บ บต่างๆในร่างกายของเราให้ทำงานได้อ ย่ า งเต็มประสิทธิภาพ ผักหวานเป็นที่นิยมกัน อย่ า งมาก เพราะรสช าติอร่อยนำไปทำอาหารได้หล า ยอ ย่ า ง แถมยังมีสรรพคุณช่วยแก้หั ด แก้บ ว ม และยังเป็นย าบำรุ ง อ ย่ า งดีสำหรับคุณแม่ ลู กอ่ อ น ที่เพิ่งค ล อ ดลู ก

นิยมนำมาลวกทานกับน้ำพริก นอ กจากรสช าติที่อร่อยแล้วยังมีประโยชน์กับร่างกายหล า ยอ ย่ า งเลยทีเดียว

ผักทั้ง 5 ชนิดที่ยกมาวันนี้เรียกว่ าเป็นผักริมรั้วก็ว่าได้ โดยเราสามารถปลูกเอาไว้ เพื่อทานเองในครอบครัวก็ได้ หรือหากมีที่ทางก็สามารถปลูกข า ยก็ยังได้ เพราะในยุ คนี้คนเริ่มหัน มานิยมทานผักกัน มากขึ้น เพราะต้องการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ วันนี้คุณทานผักหรือยัง

ที่มา : krustory