5 วิ ธีช่วยดั บก ลิ่ นเ ห ม็ นอั บในรถ

ว่าด้วยเรื่องปั ญ ห า รถมีก ลิ่ นอับ หรือภายในรถเหม็นอับนั้น วันนรี้เรามีวิ ธีจั ด ก า ร กับ ปั ญ ห า เหล่านี้มาฝากเพื่อนๆ ไปดูวิ ธีกันเลยค่ะ

1 น้ำส้มสายชู

นำน้ำส้มสายชู 2-4 ช้อนโต๊ะ ใส่ในถ้วย หรือภาชนะขนาดพอ ดี เอาไปวางไว้ต ามมุมต่างๆภายในรถยนต์ แค่เพียง 1-2 ชั่ ว โมง ก ลิ่ นต่างๆก็จะหมดไปด้วยความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชู วิ ธีนี้ช่วยล ดก ลิ่ นอั บได้ดีนัก

2 จอ ดต าดแดดแ ร งๆ

อีกวิ ธีที่คนส่วน มากมักจะทำกัน คือจอ ดรถไว้ให้ต ากแดด เพื่อจะล ดความชื้น และก ลิ่ นเ ห ม็ นอั บในรถให้หมดไป อ ย่ า ลืมที่จะเปิดประตู หน้าต่างในรถทุกครั้งที่จะนำรถไปจอ ดต ากแดด เป็นการช่วยระบายความร้อนภายในรถ และไล่ก ลิ่ นไม่ดีให้ออ กไปได้

3 สเปรย์ปรับอากาศ

เป็นตัวช่วยที่สามารถหาซื้ อได้ง่ายต ามท้องตลาดทั่วไป เลือ กได้เลยเอาก ลิ่ นที่ตัวเองชื่นชอบ แล้ว นำไปฉี ดพ่นในรถเพื่อปรับอากาศภายในรถให้สดชื่นขึ้น หากเลือ กดูดีดีมีสู ต รสำหรับล ดก ลิ่ นอั บได้ด้วย

4 ถ่านหุงต้ม

อ ย่ า งที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ่านเป็นสิ่งที่นำมาดูดก ลิ่ นเ ห ม็ นได้ หล า ยบ้าน มักจะนำไปใส่ไว้ในตู้เย็นเพื่อ ดูดก ลิ่ นไม่ดีให้หมดไป ซึ่งสามารถนำมาใช้ดูดก ลิ่ นภายในรถยนต์ได้ด้วย ให้เรานำถ่านหุงต้มนี้ไว้ต ามมุมต่างๆภายในรถ เพียงเวลา 2-3 วัน ถ่านที่วางทิ้งเอาไว้จะช่วยดูดก ลิ่ นไม่พึงประสงค์เหล่านั้นให้หมดไปได้

5 เครื่องปรับอากาศภายในรถ

เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มักนำพาก ลิ่ นอั บเข้ามาสู่ห้องโดย ส า ร ภายในรถ ก่อนอื่นให้เรากดปุ่ม ACC เพื่อให้พัดลมทำงาน เป็นการเป่าลมไล่ความชื้นภายในรังผิ้ง เปิดพัดลมทิ้งไว้อ ย่ า งนี้เป็นเวลา 2-3 นาที ก่อนที่จะสต าร์ทเครื่องยนต์เพื่อใช้งานทุกครั้ง จะช่วยล ดก ลิ่ นอั บได้มากเลยทีเดียว ด้วยวิ ธีดั บก ลิ่ นง่ายๆเหล่านี้ จะช่วยทำให้ก ลิ่ นภายในห้องโดย ส า ร หมดไป หากทำเป็นประจำอาจทำให้ก ลิ่ นห า ยไปหมดโดยที่ไม่ต้องเอารถไปทำความส ะ อ า ดในศูนย์เลยก็ได้ ประหยัดไปได้เยอะ

ที่มา sabidee parinyajai