5 วิ ธีประหยัดน้ำมัน ทำแล้วชีวิตดีมีเ งิ นเหลือเก็บ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการใช้รถยนต์ให้ประหยัดน้ำมัน กับบทความ 5 วิ ธีประหยัดน้ำมัน ทำแล้วชีวิตดีมีเ งิ นเหลือเก็บ ไปดูกันว่าทำอย่ างไร เราถึงจะประหยัดน้ำมันรถได้ และมีเก็บได้ในเวลาเดียวกัน

1 นำรถเข้าเช็กระยะเป็นประจำ

การบำรุงรั ก ษ ารถยนต์อย่ างเหมาะสม เช็กระยะทุก 6 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร ( หรือต ามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ ) จะช่วยลดโอกาสเกิดข้อบกพร่องที่ทำให้รถกินน้ำมันเพิ่มขึ้นได้ นอ กจากนี้ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีส่วนช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองลงได้มากกว่าที่คิด จึงไม่ควรปล่อยให้รถเกินระยะมากจนเกินไป

2 ออ กตัวแบบไม่รีบร้อน

จังหวะเร่งออ กตัวจากจุดหยุดนิ่งถือเป็นช่วงที่เครื่องยนต์กินน้ำมัน มากที่สุด จึงควรใช้วิธีเร่งออ กตัวอย่ างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องรีบร้อน เลี้ยงรอบเครื่องยนต์ไม่ให้เกิน 2,000 – 2,500 รอบต่อนาที ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองโดยทั่วไปแล้ว ทีนี้รถของคุณก็จะกินน้ำมันน้อยลงทันหาเห็นเชียวล่ะ ส่วนใครที่ติดนิสัยขับรถรีบร้อนเพราะกลั วจะไปถึงจุดหมายปล า ยทางไม่ทันแล้วล่ะก็ ลองปรับเปลี่ยนเวลาออ กเดินทางให้เร็วขึ้น เผื่อเวลาสำหรับรถติดมากขึ้น เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ใจเย็นลงได้มากแล้วล่ะครับ

3 ใช้ความเร็วคงที่เฉลี่ย 90 กม. / ชม.

หากเป็นเส้นทางที่สามารถใช้ความเร็วได้ แนะนำให้ใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80-90 กม. / ชม. ซึ่งเป็นย่ านความเร็วที่ประหยัดน้ำมัน มากที่สุด พย า ย ามเลี้ยงคันเร่งให้นิ่ง แล้วจะพบว่ารถของคุณเองประหยัดน้ำมันกว่าที่คิด ยกตัวอย่ างรถ A ใช้ความเร็วคงที่ 80 กม. / ชม. มีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 16-17 กม. / ลิตร แต่หากเพิ่มความเร็วเป็น 120 กม. / ชม. อัตราสิ้นเปลืองอาจลดเหลือเพียง 10-11 กม. / ลิตรเท่านั้น ยิ่งถ้าขับรถเป็นระยะทางไกลๆ ก็จะต้องควักเงินจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นหล า ยร้อยบาททีเดียว

4 หลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกโดยไม่จำเป็น

การเหยียบเบรกแต่ละครั้งมักจะต ามมาด้วยการเติมคันเร่งเพื่อ กลับไปยังความเร็วเดิม ซึ่งเป็นช่วงที่เครื่องยนต์กินน้ำมัน มาก จึงควรขับรถเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่ างเหมาะสม จะช่วยลดการเหยียบเบรกที่ไม่จำเป็นลงได้ โดยเฉพาะการขับขี่ทางไกล

5 หมั่นเติมลมย างให้เหมาะสม

ลมย างรถยนต์ที่อ่อนเกินไปจะส่ งผลให้รถกินน้ำมัน มากขึ้น เนื่องจากรถต้องใช้แร งมากขึ้นในการเคลื่อนตัวไปข้างหน้า จึงควรตรวจเช็กลมย างเป็นประจำอย่ างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือหากไม่มีเวลาเช็กลมย างบ่อยๆ การเปลี่ยนไปใช้ลมย างแบบไนโตรเจนจะช่วยรั ก ษ าแ รงดันลมย างได้ดีกว่าลมย างปกติ

เหล่านี้เป็นเทคนิคขับรถประหยัดน้ำมันแบบง่ายๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที แล้วจะรู้ว่ารถของคุณเองก็สามารถประหยัดได้กว่าที่เป็นอยู่ครับ

ที่มา kiddpan