5 วิ ธีสร้างความสุขด้วยการรักและเปิดโอกาสให้ตัวเอง

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้การสร้างความสุขให้ตัวเอง ด้วยการเริ่มรักตัวเองก่อน กับบทความ วิธีข้ามความทุ ก ข์ใจเพราะความสุขนั้นใกล้แค่เอื้อมมือคว้า เพียงเรารู้จักเปิดโอกาสให้ตัวเอง ไปดูกันว่าการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ นั้นจะสร้างความสุขให้กับตัวคุณได้อย่ างไรบ้าง

1 ฝึกมองด้านดีๆ ของชีวิต

เมื่อความทุ ก ข์มาเยือน เราก็ต้องสร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้น จงมองโลกให้มันสว่างไสว มองข้อ ดีของตนเอง มองข้อ ดีผู้อื่น พูดให้กำลังใจคนอื่น พูดให้กำลังใจตนเอง ดีใจ กับคนอื่นใจดีกับตนเอง มองอะไรในด้านที่บวก เก็บเกี่ยวกำลังใจที่ผ่านเข้ามา และสนุกกับชีวิตทำ สุขภาพจิตให้เบิกบานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

2 ทำสิ่งที่ควรทำ

มีหน้าที่อะไร รับผิดชอบอะไรอยู่ก็ทำให้ดีที่สุด อย่ าปล่อยตัวปล่อยใจให้เลื่อนลอย อย่ าทิ้งหน้าที่ของตนเอง ยิ่งทุ ก ข์มากเท่าไหร่ ยิ่งต้องตั้งใจทำงานให้ดี ขยันสุดๆ พัฒนาตัวเองสุดๆ เอาจิตใจจดจ่ออยู่กับการงานของเราไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

3 พย าย ามทำตนให้มีแสงสว่างในตนเอง

เมตต าให้มากๆ เห็นแก่ตัวให้น้อยๆ คิดถึงคนอื่น มากๆ คิดถึงตัวเองน้อยๆ เมื่อคิดถึง คนอื่น มาก เราจะโ ก ร ธเ ก ลี ย ดน้อยลง อภั ยได้ง่ายขึ้น เข้าใจเหตุผลของผู้อื่นง่ายขึ้น จิตใจก็จะเบาขึ้น

4 พูดแต่สิ่งดี

อย่ าพูดสิ่งทำล า ยความหวัง อย่ าทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตของตนหดหู่ อย่ าคิดว่าตัวเองไม่มีค่า อย่ าย้ำคิดย้ำทำ อย่ าโทษคนอื่น อย่ าโทษตัวเอง อย่ าโทษฟ้าโทษดิน แต่ให้ยอมรับว่า สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ทำความเข้าใจ ให้อภั ย และวางแผนชีวิตเพื่อจะก้าวเดินต่อไป

5 ท่องไว้เสมอ ท่องซ้ำๆ ให้ขึ้นใจ

ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราตลอ ด ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สิ่งของ ชื่อเสียง หรืออำนาจวาสนา เราเป็นเพียงคนตัวเล็กๆ ที่เกิดมา เป็นแค่คนที่อยู่บนโลกเพียงชั่ วคราว อย่ าไปเอาเป็น เอาต ายอะไรกับชีวิตมากมาย คนเรามีผิดได้ พลาดได้ ล้มได้ก็ลุกได้ ลุยให้เต็มที่ทำให้ สุดแรง แต่พอจบแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งนั้นลง ทั้งเรื่องเงิน เรื่องงาน เรื่องความรัก

หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ทุกเรื่องราวก็ใช้หลักการเดียวกันคือ สร้างเหตุให้เต็มที่แล้ว ปล่อยวางในผลลัพธ์ หมายความว่า ถึงเวลาทำก็ทำให้ถึงที่สุด เมื่อทำดีที่สุดแล้ว แม้อะไรจะเกิดขึ้นก็ยอมรับด้วยความเข้าใจว่าเราได้ทำเต็มที่แล้ว และไม่ควรเสียใจกับ สิ่งที่เกิดขึ้น ความทุ ก ข์ เสียใจ หรือความผิดหวังในชีวิตเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยง

…อย่ างไรก็ต าม ผมคิดว่าถ้าเราพย าย ามสร้างกำลังใจให้ตัวเอง พย าย ามรั ก ษ าฐานที่ตั้ง ของชีวิต ทำสิ่งที่ควรทำอย่ างต่อเนื่อง ไม่ว่าชีวิตของเราจะเกิดปัญหาอะไร อุปสรรคจะ ยิ่งใหญ่แค่ไหน ผมคิดว่ามันย่อมผ่านพ้นไปได้ในที่สุด ‘ถ้าอย ากมีชีวิตใหม่ ก็ต้องกัดฟัน

ลุกขึ้น มาทำสิ่งใหม่’ มันอาจไม่ง่ายนัก แต่เราก็ต้องฝืนใจทำ อย่ าปล่อยให้ชีวิตจมอยู่ใน มุมอับเฉานานเกินไป เพราะความสุขนั้นใกล้แค่เอื้อมมือคว้า เพียงแต่เราต้องรู้จักเปิด โอกาสให้ตัวเองบ้างเท่านั้นเอง…

ที่มารูปภาพ  pexels

ที่มา create-readingth