5 วิ ธีออมเงิน ของคนเก็บเงินไม่เก่ง เพิ่มเงินเก็บได้มาก

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีการออมเงิน แบบฉบับของคนที่ออมเงินไม่เป็น หรือออมเงินไม่เก่ง กับบทความ 5 วิ ธีออมเงิน ของคนเก็บเงินไม่เก่ง เพิ่มเงินเก็บได้มาก ไปดูกันว่า จะมีวิธีไหนบ้าง ที่จะช่วยให้คุณนั้นมีเงินเก็บ ในยุคแบบนี้

ในยุคนี้ผู้คน ต่ า งป ร ะ ส บปัญหาการเงินกัน มากขึ้น ทั้งจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและห นี้สินที่ติดต ามมาจำนวน มากทำให้หล า ยคนไม่สามารถมีเงินเก็บ หรือ เงินออมได้อ ย่ า งที่ตั้งใจ วันนี้เรานำเอาวิธีที่จะช่วยให้พวกเราที่มีเงินเดือนหรือมีรายได้น้อยสามารถมีเงินเก็บได้อ ย่ า งไม่ย า กกับ 5 วิธีนี้

1 แบงค์ 50

วิธีนี้เป็นการออมเงินที่ได้ผลอ ย่ า งมาคือให้เราเก็บเงินด้วยการแยกแบงค์ 50 ออ กมาเป็นเงินออมทุกครั้งที่ได้รับมาหรือเจอแบงค์ 50 ให้เราเก็บไว้โดยไม่ต้องใช้ เมื่อนำแบงค์ 50 มารวมกัน มากๆก็จะกล า ยเป็นเงินจำนวน มากได้อ ย่ า งไม่ย า ก

2 ทุกวันที่เงินเดือนออ ก

ให้เราแบ่งเงินออ กมาทุกครั้งที่เงินเดือนออ ก โดยให้วางแผนเช่น หากเราตั้งใจเก็บเงิน 20 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 15,000 ซึ่งก็คือ 3,000 บาท ก็ให้เราแบ่งเงิน 3,000 บาทออ กมาต่างหากเลย

แล้วแยกเก็บไว้อีกบัญชีโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับบัญชีนี้เลย หากสามารถทำได้ต ามนี้เราจะมีเงินทั้งหมด 36,000 ภายในเวลา 1 ปี และเมื่อเก็บต่อไปเรื่อยๆเงินออมตรงนี้ก็จะพอ กพูนขึ้นแถมทำให้เรามีกำลังใจในการเก็บเงินประหยัดเงินได้อีกด้วย

3 เริ่มเก็บเงินต ามวันที่

วิธีนี้ให้เราตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บเงินทุกวันภายใน 1 เดือน ซึ่ง 1 เดือนมี 31 วัน เริ่มจากวันที่ 1 ให้เก็บเงิน 31 บาท วันที่ 2 เก็บเงิน 30 บาท ที่ให้เริ่มเก็บจากยอ ดสูงกว่าก่อนเพราะในช่วงต้นเดือนเราจะมีเงิน มากกว่าปล า ยเดือน ให้เราหยอ ดกระปุกทุกวันโดยลดลงวันละ 1 บาท จนถึงวันที่ 31

เมื่อเริ่มวันที่ 1 ก็เก็บเงิน 30 บาทใหม่ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอ ดทั้งปี เมื่อถึงสิ้นปีเราจะมีเงินเก็บในกระปุกทั้งหมด 5,738 บาท แม้จะไม่มากนักแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ทำให้เราสามารถเริ่มเก็บเงินได้

4 เริ่มเก็บจากเศษของเงินเดือน

สำหรับคนมีรายได้ประจำ เมื่อเงินเดือนออ กให้เราจัดเศษเงินออ กแล้วนำส่วนนี้มาเก็บ อาจจะเก็บจากหลักร้อยหรือหลักพันก็แล้วแต่สะดวก เช่น หากเงินเดือนออ ก 20,524 บาท ก็หักยอ ด 524 บาทออ กมาเพื่อเข้าบัญชีเงินออมไว้เลย โดยให้ทำแบบนี้ทุกเดือนตลอ ดจนครบ 1 ปี เราก็จะได้เงินก้อน

5เก็บเท่ากับยอ ดเงินที่ใช้

วิธีนี้จะเหมาะกับคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเก่ง โดยหากเราใช้เงินซื้ อเสื้อ 1 ชุดเป็นเงิน 300 บาท ก็ให้เราเก็บเงินเข้ากระปุกเอาไว้อีก 300 บาท คือใช้ไปเท่าไหร่ก็ให้เก็บยอ ดที่เท่ากันเป็นเงินออม วิธีนี้จะทำให้เราใช้เงินน้อยลงและมีเงินเก็บมากขึ้น

สำหรับ 5 วิธีในการออมเงินนี้เป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ว่าคุณจะมีรายได้หรือเงินเดือนเท่าไหร่ก็สามารถทำได้ เมื่อคุณสามารถเก็บเงินก้อนแรกได้แล้วก็จะช่วยให้มีกำลังใจในการเก็บเงินก้อนต่อไปและทำให้รู้สึกอย ากใช้จ่ายฟุ่มเฟือยน้อยลงได้

ที่มา krustory