5 วิ ธีเปลี่ยนแปลงตัวให้มีความสุข ในวันที่ตกงานนานเกินไป

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆปเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้รับมือ กับการตกงานระยะเวลานานให้มีความสุขที่สุด กับบทความ 5 วิ ธีเปลี่ยนแปลงตัวให้มีความสุข ในวันที่ตกงานนานเกินไป ไปดูกันว่าเพื่อนๆจะต้องปรับตัวอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตได้เดินต่อไปอย่ างมีความสุขและมีคุณภาพทุกวัน

1 เพิ่มโปรไฟล์ให้ดูดีขึ้น

ลองหาประสบการณ์การ ทำงานแบบไม่รับค่าจ้าง ดูบ้างหรือลองรับงานอาสาสมัคร ซึ่งประสบการณ์ที่ได้นับ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วย เพิ่มโอกาสในการได้งาน มากยิ่งขึ้น เนื่องจากงานเหล่านี้ ล้วนต้องใช้ทักษะต่างๆ ที่ไม่แตกต่าง จากการทำงานทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น หากเราสามารถ ทำงานออ กมาได้ดี เราอาจจะ ได้รับการพิจารณา ให้เป็นพนักงานประจำ ที่มีเงิ นเดือนก็เป็นได้

2 คิดบวกเข้าไว้

เมื่อว่างงานเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้ใครหล า ยคน เกิดความท้อแท้ เพราะคิดว่าส่ งไป ก็ไม่ได้อยู่ดี ซึ่งควรเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ มาให้กำลังใจตัวเองเสียใหม่ ลองคิดในแง่ดี ถึงแม้จะถูกปฏิเสธมาแล้วหล า ยครั้ง แต่การส่ งเรซูเม่หรือ การไปสัมภาษณ์งาน จะทำให้เรา ได้ฝึกฝน ทักษะและประสบการณ์ พร้อมนำความผิดพลาด ที่ผ่าน มา กลับมาทบทวน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

3 ออ กไปพบปะผู้คนเพื่อสร้างเครือข่าย

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ หรือเพื่อนเก่า จากกลุ่มที่หลากหล า ย เช่น งานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า งานสัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สนใจฯลฯ อาจช่วยให้รู้ว่า ตอนนี้มีองค์กรไหน กำลังเปิดรับสมัครงานอยู่บ้าง ไม่แน่ว่างานใหม่ ที่กำลังจะได้ อาจเป็นงานที่เพื่อนแนะนำ

4 พัฒนาทักษะที่ข า ด

ลองสำรวจตัวเองว่า มีตรงไหนที่ข า ดตกบกพร่อง หรือควรเพิ่มเติมประสบการณ์จากสายงาน ที่สมัครหรือไม่ หากทราบแล้ว ก็ควรหาวิธีเพิ่มพูนทักษะ ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการเลือ กลงคอร์ส ฝึกอบรมระยะสั้น หรือ การเลือ กไปศึกษา ต่อซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจทำให้เราได้ ค้นพบอาชีพใหม่ๆ นอ กเหนือจากที่เคยสมัครไปแล้ว

5 ขย ายขอบเขตการหางานให้กว้างขึ้น

เพิ่มโอกาสในการได้งานด้วย การขย ายขอบเขต การหางานให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เช่น ดูตำแหน่งงาน ที่อาจจะไม่ตรงกับที่อย ากทำ แต่สามารถนำทักษะ บางอย่ างไปปรับใช้ โดยประเมินเบื้องต้นแล้วว่า สามารถทำได้ หรือลองดูบริษัทที่แม้จะอยู่ไกลจากที่พัก

แต่มีการเดินทางที่สะดวก ซึ่งวิธีนี้จะเป็นอีกทาง ที่ช่วยเพิ่มโอกาส ในการได้งานอย่ างแน่นอน ปฏิเสธไม่ได้ว่า การว่างงานอาจทำให้ใครหล า ยคน รู้สึกเ ค รี ย ด และวิตกกังวล โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ว่างงาน เป็นเวลานานๆ ซึ่งการว่างงาน อาจจะไม่ใช่เรื่องเล วร้า ย เสมอไป หากเรารู้จักเลือ กมองในมุมดีๆ และสร้างกำลังใจ

ให้ตัวเองพร้อมฝ่าฟั น ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ เพราะในช่วงว่างงาน จะเป็นช่วงที่เราได้มีเวลา กลับมาคิดทบทวนตัวเอง ถึงสิ่งที่ยังข า ดตกบกพร่อง และเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกฝนทักษะต่างๆเพิ่มขึ้น นอ กจากนี้ ยังถือเป็นช่วงเวลา ที่ได้พักผ่อนอย่ างเต็มที่ ก่อนออ กไปเริ่มต้นกับชีวิตการทำงานครั้งใหม่

ที่มา stand-smiling