5 วิ ธี ถอ ดขั้ว แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ถูก และปลอ ดภั ย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการถอ ดขั้ว แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ถูกต้อง และปลอ ดภั ย ที่ช่างไม่เคยบอ กคุณมาก่อน กับ5 วิ ธี ถอ ดขั้ว แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ถูก และปลอ ดภั ย ไปดูกันว่าขั้นตอนการถอ ดขั้วแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง นั้นเขาทำกันอย่ างไร

แบตเตอรี่รถยนต์ ทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องยนต์เพื่อให้ทำงานได้เป็นปกติ เช่น มอเตอร์สต าร์ท และระบบจุดระเบิด ในขณะที่สต าร์ทรถยนต์ นอ กจากนี้ยังทำหน้าที่ป้อนพลังงานให้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหล า ยๆ อย่ าง อีกด้วย เช่น ระบบไฟส่องสว่าง และวิทยุ เป็นต้น วันนี้เราได้รวบรวมขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการถอ ดขั้ว แบตเตอรี่รถยนต์ มาฝากกัน

1 ดับเครื่องยนต์ก่อน พร้อมสวมแว่นต าและถุงมือ เพื่อป้องกันดวงต าและมือของคุณ

2 มองหาที่ขั้วลบบนแบตเตอรี่ โดยทั่วไปขั้วลบของ แบตเตอรี่รถยนต์ จะมีฝาครอบสีดำ และอาจจะมีสัญลักษณ์ลบใกล้กับขั้วต่อบนของตัวแบตเตอรี่ และถ้าเป็นขั้วบวกจะมีฝาครอบสีแดงหรือมีสัญลักษณ์บวกใกล้ๆ กับขั้วต่อบนตัว แบตเตอรี่รถยนต์

3 หลังจากต้องขันขั้วลบก่อนขั้วบวกทุกครั้งที่ถอ ดแบตเตอรี่รถยนต์ ข้อนี้ควรพิจารณาด้วยว่าใช้ลูกบ็อ กซ์ขนาดเท่าไรในการขันน็อตขั้วลบ

– หยิบลูกบ็อ กซ์ออ กมาจากชุดอุปกรณ์ และถือลูกบ็อ กซ์เข้าไปใกล้ๆ น็อตของขั้วบวก ( ระวังอย่ าให้สัมผัสกัน ) เพื่อ กะขนาดด้วยสายตว่าควรจะใช้ลูกบ็อ กซ์ขนาดเท่าไรในการคล า ยน็อต

– ใส่ลูกบ็อ กซ์ขนาดที่เหมาะสมกับประแจ ซึ่งอาจจะต้องต่อแบนประแจเพื่อให้ยื่นเข้าไปถึงตัวน็อตได้

– ใส่ประแจเข้ากับหัวน็อตของขั้วลบและหมุนทวนเข็มนาฬิกา หมุนเพียง 2-3 ครั้งเท่านั้น ตัวน็อตก็คล า ยออ กมาแล้ว

– หลังจากนั้น ให้ดึงขั้วลบออ กมาจาก แบตเตอรี่รถยนต์ และวางไว้ด้านข้างเพื่อป้องกันไม่ให้น็อตสัมผัสกับ แบตเตอรี่รถยนต์ ในระหว่างที่เรากำลังทำงาน

– แต่ถ้ามีสายไฟยึดอยู่กับขั้ว แบตเตอรี่รถยนต์ ควรต้องใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับถอ ดสาย แบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อถอ ดขั้วลบออ ก ข้อนี้ถ้าคนที่ไม่ชำนาญควรสอบถามร้านจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนย านยนต์หรือช่วงซ่อมรถใกล้บ้าน

4 จากนั้นก็ต้องถอ ดขั้วบวกด้วยวิธีเดียวกับถอ ดขั้วลบ ซึ่งหลังจากที่ถอ ด แบตเตอรี่รถยนต์ ออ กจากขั้วต่อเรียบร้อยแล้ว ต้องระวังอย่ าให้ขั้วบวกสัมผัสกับชิ้นส่วนโลหะของรถ เพราะในขั้วต่อยังมีกระแสไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ จึงอาจจะทำให้วงจรไฟฟ้าภายในรถเสียห า ยได้

5 หลังจากที่ถอ ดสายแบตเตอรี่รถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถซ่อมแซมชิ้นส่วนไฟฟ้าภายในรถได้อย่ างปลอ ดภั ย แต่ถ้าต้องการถอ ด แบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ก็สามารถทำได้ต ามขั้นตอน ดังนี้

– หลังจากถอ ดขั้ว แบตเตอรี่รถยนต์ ให้คล า ยสกรูที่ยึดกับแบตเตอรี่ไว้กับถาดรอง

– ยก แบตเตอรี่รถยนต์ ขึ้นตรงๆ ถ้ายกไม่ไหว ควรเรียกคน มาช่วยยก

– ใช้แปรงสีฟันที่ไม่ได้ใช้แล้ว ขัดไปที่ถาดรองและสายแบตเตอรี่ด้วยน้ำผสมเบกกิ้งโซดาแบบเจือจาง และทิ้งให้แห้งก่อนที่จะใส่ แบตเตอรี่รถยนต์ ลูกใหม่ลงไปลงในถาดรองและขันแคลมป์ยึดให้แน่น

– ต่อสาย แบตเตอรี่รถยนต์ เข้ากับขั้วบวกก่อน จากนั้นต ามด้วยขั้วลบ และอย่ าลืมขันน็อตให้แน่นทั้ง 2 ด้าน

– ปิดฝากระโปรงรถและสต าร์ทเครื่องยนต์

– กำ จั ด แบตเตอรี่รถยนต์ ลูกเก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่ ร้านจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ที่คุณซื้ อ แบตเตอรี่รถยนต์ ลูกใหม่จะเป็นคนรับหน้าที่จัดการและรับผิดชอบกับแบตเตอรี่ลูกเก่าเอง แต่ถ้าคุณเป็นคนเปลี่ยน แบตเตอรี่รถยนต์ เอง คุณควรจะนำ แบตเตอรี่รถยนต์ ไปยังศูนย์รีไซเคิล หรืออู่ซ่อมรถ โดยร้านส่วนใหญ่จะรับซื้ อ แบตเตอรี่รถยนต์ ลูกเก่าในร า ค าไม่สูงมากนัก

ซึ่งการถอ ดขั้ว แบตเตอรี่รถยนต์ ( สำหรับรถปัจจุบัน ) มักจะเกิดอะไรขึ้นต ามมาบ้างกับรถยนต์ของเรา

1 เวลาของนาฬิกาจะเปลี่ยนไป

2 สถานีของคลื่นวิทยุที่เราตั้งไว้หรือเราล็อคคลื่นไว้ ก็จะห า ยไป

3 ระดับโทนเสียงที่ปรับไว้ก็ห า ยไป

4 การเรียบรู้ของระบบการควบคุมเครื่องยนต์จะผิดไปจากเดิม ( เครื่องยนต์ไม่นิ่ง )

5 หากรถยนต์คันไหนที่มีระบบป้องกันกระจกหนีบก็ต้องทำการรีเช็ทใหม่

6 อื่นๆ อีกมากมาย

ที่มา :