5 สิ่งของ เรียกเงินทองเข้าบ้าน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการเรียกเงินทองเข้าบ้าน กับ 5 สิ่งของ เรียกเงินทองเข้าบ้าน ไปดูกันว่าบ้านของคุณมีสิ่งของเหล่านี้แล้วหรือยัง

เชื่อว่าบ้านทุกบ้ านต้องมีห้องครัว เพื่อใช้ในการประกอบอ าหารให้สมาชิกใน บ้ า น ไ ด้ รั บประทาน ห้องครัวยังเป็นที่ๆ สมาชิกในบ้ า นเวียน มาใช้เสมอๆ หรือบางบ้านก็ใช้เวลาร่วมกัน เช่น

ช่วยกันทำกับข้ าวในห้องครัว การเรียกความโชคดี ความร่ำร ว ย ของสิ่งของในห้องค รั วต ามตำแหน่งฮวงจุ้ยนั้น สำคัญมากที่จะช่วยหนุนนำใ ห้คนในบ้าน มีแต่ความโชคดี ร่ำร ว ย ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1 ไข่ไก่

การวางไข่ไก่ในห้องครัว จะช่วยดึงดูดเงินเข้ามา อาจจะวางใส่ตะกร้ าบนโต๊ะอาหาร หรือบริเวณอื่นของบ้านก็ได้ วางเอาไว้ 8 ฟอง จะช่วยเสริมด ว งด้านการงาน ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น ส่ งเสริมฐานะให้ร่ำร ว ยมากขึ้น มีกิน มีใช้ตลอ ด การมีไข่ไก่ในบ้าน ทำให้บ้านนั้น มีกิน มีใช้ตลอ ด ไม่ข า ดมือ เหมือนว่าหากสม าชิกในบ้านหิว ก็สามารถทำอาห ารกินได้เลยด้วย

2 วางตำแหน่งห้องครัวให้ถูกที่

ก่อนที่จะไปดูสิ่งของเล็กน้อยๆ เราต้องวางตำแหน่งห้องครั วในบ้านให้ถูกหลักก่อน สำคัญมาก ห้องครัวไม่ควรจะอยู่หน้าบ้าน เพราะเชื่อว่า เงินทองจะไหลออ กไป โชคลาภจะโดนแย่งไป ควรจะอยู่ในตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งจะสังเกตได้ว่ าบ้านในยุคนี้ ห้องครัวก็มักจะอยู่ข้ างหลังบ้านอยู่แล้ว

3 วางเตาแก๊สติดกำแพง

เชื่อ กันว่า การตั้งเตาแก็สเอ าไว้ติดกับผนังนั้น จะช่วยเสริมโชคลาภ ห้ามวางไว้กลางครัว จะทำให้เงิน มีปัญหา พอเอาเข้าติดฝาผนัง เงินจะมาหาทันทีเลย ดังนั้นเช็คเตาแก๊ สในครัวเราได้เลย ถ้าพอที่จะย้ ายได้ก็ควรย้ าย เพื่อเสริมโชคล าภให้คนในบ้านนะ

4 ข้าวส าร

เชื่อ กันว่า หากมีข้าวส ารเต็มถังไว้ในครัวตลอ ดนั้น จะทำให้คนในบ้ าน มีเงินทองใช้ตลอ ด ไม่ติดขัด เงินทองไม่ลดลง เป็นความมงคลของบ้าน การมีข้าวส ารในครัวตลอ ดนั้น เป็นความเชื่อที่ว่า เป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ข า ดแคลน การมีข้าวส ารในบ้านนั้น จึงมีแต่ความมงคล

5 จานกลมสีขาว

เชื่อ กันว่า เป็นตัวแทนของฐานร ากความอุดมสมบูรณ์ ทำให้การเงิน การงาน ชีวิตของคนในบ้าน มีความมั่นคงมากขึ้น พื้นฐานทรงกลมให้ดูแข็งแรง และมีความกลมเก ลียวในครอบครัว ทำให้มีโชคลาภ ทำมาค้าข ายขึ้น

เป็นอย่ างไรกันบ้าง เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ย ากสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะการมีข้าวส าร และไข่ไก่ในครัว นอ กจากช่วยเสริมด ว งแล้ว ยังทำให้ท้องไม่หิวอีกด้วยนะ เพราะหิวเมื่อไหร่ ก็สามารถทำกินได้เลย ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะ หากโ ช ค ดีมากขึ้นอย่ างไร อย่ าลืมมา เ ล่ าให้ฟังด้วยนะ ขอให้ทุกท่านพบแต่ความโ ช ค ดี ร่ำร ว ย

ที่มา sit-smiling