5 สิ่งที่คนนอ กใจ จะได้จากความสุขไม่ยั่งยืน

วันนี้เราจะมาบอ ก ผลลัพธ์ของการนอ กใจคนรัก กับ 5 สิ่งที่คนนอ กใจ จะได้จากความสุขไม่ยั่งยืน ไปดูกันว่าคนที่ชอบนอ กใจ มักจะเจออะไรบ้างในชีวิต

เรื่องการนอ กใจนั้น ทราบว่าทุกท่านคงคงทราบกันดีว่า เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่ างยิ่ง เป็นการผิดศีลธรรมร้า ยแรง ส่ งผลต่อชีวิตของผู้ทำผิด และคนในครอบครัว ให้เห็นภาพง่ายๆเลย คล้ายๆกับในละคร ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้

ดังนั้นจึงของหยิบยกผลกรร ม ของผู้ที่ลักลอบ ผิดผัว ผิดเมีย ช าวบ้าน มานำเสนอ เพื่อเตือนสติของผู้ที่กำลังจะหลงผิด ให้กลับตัวกลับใจนะ ผลของการกระทำเช่นนี้ ที่นอ กใจคนที่เรารัก

1 อาจถูกลอบปองร้า ยเอาได้ง่ายๆ

แน่นอนว่านิสัยของคนผู้นี้ มักจะหลบซ่อนโกหก และการแอบมีคนอื่น เช่นนี้ อาจจะสร้างความโ ก ร ธเคือง ให้แก่คนใกล้ตัวคุณ ซึ่งหากเขาทนไม่ไหว ในพฤติกร รม อาจเกิดการกระทำ ที่ข า ดสติต่อตัวคุณก็เป็นได้นะ

2 หากมีลูกลูกของคุณจะไม่รักคุณ

เมื่อลูกของคุณ ทราบเรื่องแน่นอนว่า เขาจะรับไม่ได้ ไม่เชื่อฟังคุณ และอาจจะทำให้เขา กล า ยเป็นคนมีปัญหา สร้างปัญหาให้ผู้อื่นในบางครั้ง

3 พรากจากคนที่รักจริงๆ

ความหลอ กลวง ไร้ซึ่งความจริงใจของของคน ผู้นี้ไม่ใช่เพียงแค่ภรรย า สามีหรือลูกๆแค่นั้นนะ ที่ถอยห่าง คนที่จริงใจ กับคนผู้นี้ ก็ไม่มีเช่นกัน จะต้องทนทุ ก ข์ กับความเหงา อยู่ร่ำไป แม้ในช่วงที่ต้องการคนดูแล ก็จะมองไม่เห็นใครเลยล่ะ

4 ชีวิตไม่ก้าวหน้าไม่เจริญรุ่งเรือง

ในเวลาที่คนผู้นี้ มีปัญหา จะไร้ซึ่งคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือหนักไปกว่านั้น อาจโดนหลอ กเงิ น แล้วหนีห า ย การพูดจาสำหรับคนผู้นี้ ก็จะหาความน่าเชื่อถือได้ย าก หน้าที่การงาน ก็จะไม่ไปไหน เจ้านายหรือลูกน้อง ก็จะหมดศรัทธาไป

5 โ รคภั ยมาเยือนโดยไม่รู้ตัว

แน่นอนว่า การมักมากในกามของคนผู้นี้ อาจทำให้มีโ รค ที่เกี่ยวกับความเครียด มีเปอร์เซนต์สูงในการเสี่ยงติดต่อโร คเกี่ยวกับเพศ เพราะต้องหาวิธีปิดบัง สามีหรือภรรย าของคุณ และคนใกล้ตัว ไม่ให้รู้เรื่องโสมมเช่นนี้

บทเรียกจิตสำนึกจำให้ขึ้นใจก่อนคิดจะนอ กใจกัน

1 ถามตนเองว่า พร้อมไหมเมื่อลูกเมียรู้แล้ว ทิ้งคุณไปอ ยู่โดยไม่มีพวกเขาได้หรือเปล่า

เชื่อว่าทุกคนคงตระหนักได้ ถึงผลที่จะต ามมานั้นร้ ายแรง นั้นแล้ว คุณพร้อมที่จะเสี่ยง กับผลที่ต ามมาไหม คิดให้ดีๆ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ

2 ถามตนเองว่า พร้อมจะยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้มั้ย

3 ถามตนเองว่า มั่นใจหรือไม่ว่า คุณจะควบคุมสถานการณ์ได้

4 ถามตนเองว่า พร้อมที่จะรับผลที่จะต ามมาไหวมั้ย

5 ถามตนเองว่า พร้อมหรือไม่ที่จะทำชื่อเสียง ความดีเกียรติยศของตนเอง ที่สร้างมาตลอ ดชีวิต เพื่อทำสิ่งนี้หรือไม่

ที่มา : stand-smiling